Karjera

Kā mazināt plaisu starp skolu un reālo dzīvi?

"Tām stundām taču nav nekāda sakara ar reālo dzīvi!" – šādi un līdzīgi apgalvojumi regulāri dzirdami no skolēniem. To, ka "sakars" tomēr ir gan, mēs bieži vien saprotam krietni pēc tam, kad skolas laiks jau aiz muguras.

Analizējot situāciju Latvijas izglītībā, Swedbank nolēma doties palīgā skolotājiem, lai mazinātu plaisu starp skolu un reālo dzīvi. Tā radās Swedbank skolu programma "Dzīvei gatavs", kas ar atjaunotu saturu jau no janvāra aicinās skolēnus “iekāpt dažādu profesiju kurpēs”.

Kas šobrīd notiek skolā jeb Virzība uz kompetenču pieeju izglītībā

Šobrīd Latvijas izglītībā notiek sava veida revolūcija – laiks, kad skolēnus varēja gatavot konkrētām profesijām, ir palicis pagātnē. Tā vietā, pielāgojoties strauji mainīgajai dzīvei un neparedzamajai nākotnei, uzsvars tiek likts uz prasmēm un spējām zināšanas izmantot dažādās situācijās, kā arī dziļas izpratnes veidošanu. Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd aktīvi strādā pie jauna izglītības satura, lai īstenotu kompetenču pieeju izglītībā. Swedbank, vēloties sniegt arī savu ieguldījumu izglītības stiprināšanā jau šobrīd, ir paplašinājusi līdzšinējo izglītības programmu un Latvijas skolās ienāk ar programmu "Dzīvei gatavs", kurai skolas var pieteikties Swedbank mājaslapā.

Kas ir skolu programma "Dzīvei gatavs"?

"Dzīvei gatavs" ir piecu mācību stundu programma, kas apvieno bankas darbinieku prasmes un zināšanas finanšu tēmās ar programmas "Iespējamā misija" skolotāju pedagoģisko jaudu. Programma ir baņķieru un skolotāju kopdarbs, kas esošo skolu mācību saturu papildina ar praktisku profesionālās dzīves pieredzi, tā mazinot plaisu starp skolu un reālo dzīvi.

Jau ar nākamā gada janvāri programma piedāvās 11. klašu skolēniem apmeklēt Swedbank darbinieku vadītas matemātikas, ekonomikas, audzināšanas, angļu valodas un informātikas stundas, kas notiks turpat skolās.

Kāda ir Swedbank loma skolās?

Finanšu pratība ir viena no 21. gadsimta prasmēm. Ne mazāk būtiskas ir tādas kompetences kā sadarbība, komunikācija, problēmu risināšana, iniciatīvas uzņemšanās, prasme mācīties un citas. Baņķieru komanda dodas palīgā skolotājiem, lai mācību saturā paredzētajām tēmām pievienotu finanšu jomas praktiskos piemērus un vienlaikus skolēniem sniegtu ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās.

Piemēram, Swedbank sagatavotajā ekonomikas stundā skolēni varēs iejusties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās un izvērtēt, kam un kāpēc piešķirt kredītu, matemātikas stundā – iekāpt vērtspapīru brokera kurpēs, bet audzināšanā iejusties personīgā finanšu konsultanta ādā.

Pieteikties Swedbank skolu programmai skolas vēl šī gada nogalē varēs elektroniski.