Nauda

Tirgošanās internetā bez raizēm un nodokļiem?

Cik legāla ir savu drēbju, mēbeļu un citu mantu pārdošanu tālāk, piemēram, portālā andelemandele.lv vai kādā sociālo tīklu grupā, kur aicina pirkt, pārdot un mainīties precēm. Situāciju skaidro VID nodokļu konsultanti.

“Likuma izpratnē par saimniecisko darbību tiek uzskatīta jebkura darbība, no kuras gūst peļņu. Tomēr personīgo mantu pārdošana ar nodokli aplikta netiek. Tas nozīmē, ka kreklu, kurš pašam ir palicis par mazu, var pārdot, neuztraucoties par nodokļu nomaksu,” uz jautājumu par savu mantu tirgošanu internetā atbild VID nodokļu konsultanti. Tiesa gan, pastāv nianses, kas jāņem vērā, lai savu mantu tirgošana netiktu uzskatīta par saimniecisko darbību, kas būtu jau jāreģistrē un par ko būtu jāmaksā nodokļi.

Lai nošķirtu saimniecisko darbību no personīgo mantu tirgošanas, tiesību normatīvajos aktos ir iestrādāti kritēriji, kas definē saimniecisko darbību. Proti, fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vienam no šiem nosacījumiem:
- tiek veikti trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;
- ieņēmumi no viena darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk eiro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma – personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu, piemēram, mēbeļu, apģērba un citu, – pārdošanas;
- darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

VID aicina uz sarunu

VID eksperti uzsver, ka katra konkrētā situācija ir vērtējama individuāli. “Gadījumos, kad cilvēks bieži pārdod kādas preces internetā, VID ir pienākums noskaidrot, vai runa ir par saimniecisko darbību. Ja sarunas laikā argumenti un dokumenti norāda, ka iztirgots ticis personai piederošā vecā skapja saturs, VID saka paldies par sadarbību un novēl mierīgu dienu. Ja, noskaidrojot apstākļus, tomēr izrādās, ka preces tiek tirgotas regulāri ar mērķi gūt peļņu, tiek lūgts reģistrēt saimniecisko darbību un izvēlēties piemērotu nodokļu maksāšanas režīmu,” skaidro VID nodokļu konsultanti. Tāpēc, lai tirgotājam būtu vieglāk pamatot, ka tirgotas tiek personiskās mantas, ieteicams saglabāt pirkumu čekus. VID darbinieki tiešām seko līdzi tirgus attīstības tendencēm un cilvēku paradumiem, līdz ar to dienesta uzmanības lokā ir dažādas interneta vietnes, kurās cilvēki pērk un pārdod preces vai sniedz pakalpojumus. Preču tirdzniecība internetā pēc būtības maz atšķiras no tirdzniecības, piemēram, tirgū – galvenā atšķirība ir vide, taču nodokļi no tirdzniecībā gūtās peļņas noteiktos gadījumos ir jāmaksā gan vienā, gan otrā situācijā. “Runājot par privātpersonu aktivitātēm internetā, pilnīgi droši varam apgalvot, ka VID nekad neuzsāk komunikāciju ar privātpersonu, piemērojot sodu. Vispirms cilvēks saņem no dienesta vēstuli ar lūgumu argumentēti izskaidrot un pamatot veikto darījumu saimniecisko būtību. Tālākā notikumu gaita atkarīga no tā, vai cilvēks ir atsaucies VID aicinājumam, kādus skaidrojumus un pamatojumus (piemēram, pirkuma čekus) uzrādījis, uzsver VID nodokļu konsultanti.

Kādos gadījumos privātpersonai ir jāreģistrē saimnieciskā darbība?

Cita lieta, ja kāda mamma vai jebkura cita privātpersona internetā tirgo pašdarinātas drēbes, rotaslietas vai mantas ar nolūku tās pārdot (piemēram, no ārzemēm atvestas jaunas bērnu drēbes vai citas mantas). Tad gan jāreģistrējas par saimnieciskās darbības veicēju un jāmaksā IIN.

Tāpat ir jāreģistrējas, ja ir vēlme regulāri sniegt pakalpojumus, piemēram, pasniegt privātstundas skolēniem vai fotografēt par maksu.

Pirms reģistrēt saimniecisko darbību, ieteicams izpētīt, kādi nodokļu maksāšanas režīmi ir pieejami un kurš būtu izdevīgākais, ņemot vērā iecerētās darbības specifiku, ieguldīto materiālu un plānotās peļņas apjomu u. tml.

Vairāk par to var uzzināt:

Saimnieciskās darbības formas izvēles palīgs

VID sadaļā “Pirmie soļi topošajiem uzņēmējiem