Nauda

Fotografē čekus, lai saņemtu nodokļa atmaksu

Viens no piņķerīgākajiem darbiņiem, aizpildot gada ienākumu deklarāciju, ir ārstniecības un izglītības pakalpojumu čeku atrašana.

Aizpildīt deklarāciju būs vieglāk, ja sāksi fotografēt čekus jau tagad.

Tieši šim nolūkam paredzēta VID mobilā lietotne Attaisnotie izdevumi, kas bez maksas pieejama Google Play un App Store.

Visi ar mobilās lietotnes Attaisnotie izdevumi starpniecību reģistrētie attaisnoto izdevumu dati par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem un bērnu interešu izglītību automātiski nonāk VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) un ir pieejami apskatei un datu labošanai EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.

“Gatavojot kārtējo gada ienākumu deklarāciju un izvēloties tajā iekļaut arī izglītības un medicīnas pakalpojumu izdevumus, jau savlaicīgi safotografētie un mobilajā lietotnē reģistrētie čeki tiks automātiski iekļauti deklarācijas D4 pielikumā, un deklarācijas iesniegšana prasīs vien dažas minūtes,” iesaka Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa, atgādinot, ka attaisnotos izdevumus var reģistrēt un iesniegt arī par citiem ģimenes locekļiem, kurus uzrāda savā deklarācijā.

Padomi, kā izmantot mobilo lietotni Attaisnotie izdevumi

Kas var saņemt nodokļa pārmaksu?

Nodokļa pārmaksu var atgūt ikviens strādājošais vai saimnieciskās darbības veicējs, kas maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) pilnā apmērā, kā arī bezdarbnieks, kurš maksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli laikā, par kuru vēlas saņemt nodokļa pārmaksu.

To var atgūt arī ilgstoši slimojošs cilvēks, kas saņem slimības pabalstu, un pensionārs, ja pensija ir lielāka par pensionāra neapliekamo minimumu – 235 eiro 2017. gadā vai 250 eiro mēnesī 2018. gadā.

Par ko var iesniegt čekus un atgūt nodokļa pārmaksu?

Kā skaidro Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu var atgūt tie, kas pērn maksājuši par izglītību, ārstniecību, veselības apdrošināšanas polisēm. Tāpat to var atgūt par ziedojumiem un dāvinājumiem sabiedriskā labuma organizācijām vai valsts iestādēm, iemaksām privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), kā arī par bērnu interešu izglītību un ziedojumiem politiskajām partijām.

Nodokļa pārmaksas atgūšana par izglītību

Nodokļa pārmaksu var atgūt par maksājumiem, kas veikti par speciālās, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu akreditētās Latvijas un Eiropas izglītības iestādēs, par valsts akreditētās izglītības programmas apgūšanu, apmācībām darbam vai profesijai vajadzīgo iemaņu iegūšanai vai uzlabošanai, izdevumiem par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu u. c. Pārmaksu var atgūt arī par maksājumiem mācībām sagatavošanas nodaļās, arī sagatavošanas kursiem augstskolā, gada maksu mācību iestādē, maksu par pirmreizējiem un atkārtotiem eksāmeniem un maksu par pieteikšanos studijām.

Tāpat var atgūt naudu par bērnu pulciņiem un nodarbībām, kurus piedāvā izglītības iestādes vai kuru darbībai pašvaldībā saņemta licence.

Lai atgūtu pārmaksāto nodokli par interešu izglītību, maksājumu apliecinošajā dokumentā jābūt norādītam maksātājam: cilvēka vai viņa ģimenes locekļa vārdam, uzvārdam un personas kodam, kā arī maksājuma mērķim – pulciņa nosaukumam un bērna vārdam, uzvārdam un personas kodam.  

Nodokļa atgūšana par medicīniskajiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem

Naudu var atgūt par pacienta iemaksām, dzemdību palīdzību, izdevumiem par ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs, zobārstniecību, endoprotēžu iegādi, maksas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem u. c. Savukārt izdevumus par netradicionālo medicīnu (homeopātiju, adatu terapiju utt.) atmaksā vien tad, ja iestāde iekļauta ārstniecības iestāžu reģistrā un ja saņemts ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.

Nodokļa pārmaksu nevar atgūt par izdevumiem medicīnas precēm – brillēm, lēcām, kā arī zālēm un vitamīniem.

Svarīgi!

Nākamgad, iesniedzot deklarāciju par 2018. gadu, būs iespējams atgūt nodokļa tiesu no 600 eiro līdzšinējo 215 eiro vietā. Tomēr svarīgi ņemt vērā, ka šī summa veidojas no visiem attaisnotajiem izdevumiem kopā, proti, tajā ieskaita arī plānoto operāciju un zobārstniecības izdevumus, uz kuriem līdz šim ierobežojošais limits neattiecās.

Naudu var atgūt arī bez čekiem

Taču pat tiem, kas nekad nav krājuši un iesnieguši čekus pārmaksātā nodokļa atgūšanai, ir vērts vismaz pārbaudīt, vai kāda iemesla dēļ nav izveidojies nodokļa parāds vai pārmaksa. Ja izrādās, ka ir izveidojies nodokļa parāds, tas noteikti jāsamaksā, jo agri vai vēlu to tik un tā vajadzēs izdarīt. Bet var gadīties, ka, to pat nenojaušot, valstij ir samaksāts par daudz.

Piemēram, vērts pārbaudīt, vai nodokļu grāmatiņā kā apgādājamie ir ierakstīti bērni. Ja nav – jāieraksta un jāprasa atmaksāt IIN nodokļa pārmaksu, jo cilvēks līdz šim ir maksājis nodokļus, it kā viņam apgādājamo nebūtu. Šādā gadījumā pārmaksāto nodokli var saņemt atpakaļ pilnā apmērā par trim iepriekšējiem gadiem.

Tāpat daudziem strādājošajiem nodokļa pārmaksa var būt izveidojusies, jo diferencētā neapliekamā minimuma dēļ ienākumu daļa, no kuras nav jāmaksā nodokļi, mainās atkarībā no ienākumu apmēra. Manasfinanses.lv sadaļā Kalkulatori atrodams kalkulators diferencētā neapliekamā minimuma ietekmes aprēķinam. Norādot savu darba algu un apgādājamo skaitu, var aprēķināt, kāda summa, iespējams, pārmaksāta nodokļos.