Nauda

Kad ir pēdējais brīdis sākt uzkrāt bērna studijām?

Par to, cik izmaksās bērna studijas, visbiežāk sākam domāt, kad bērnam tuvojas 9. vai pat 12. klases izlaidums.

Tomēr, visticamāk, tad jau ir par vēlu, lai pagūtu uzkrāt studiju maksai, pirmajai iemaksai mājoklim vai autovadītāja tiesībām.

Kad meitai sāk derēt mammas kurpes un dēls pāraug tēti, ir skaidrs, ka vairs nav aiz kalniem tas laiks, kad bērniem būs jāuzsāk studijas un patstāvīga dzīve. Un visbiežāk bērni rēķinās, ka, pametot vecāku ligzdu, viņi saņems arī lielāku vai mazāku vecāku atbalstu sava pirmā mājokļa iegādei vai īrei, studiju maksai vai autovadītāja tiesību nokārtošanai un pirmā auto iegādei.

Cik maksā patstāvīgas dzīves sākšana?

Lai iegūtu autovadītāja tiesības, jārēķinās ar aptuveni 500−1500 eiro (tas atkarīgs no braukšanas reižu skaita, kā arī no tā, vai teorijas un braukšanas eksāmenus izdodas nokārtot jau ar pirmo reizi).

Pirmā auto iegādei (tāda, kas nesalūzīs jau aiz pirmā stūra) arī būs nepieciešami vismaz 3000 eiro. Padomi pirmā auto iegādei.

Ja gribēsiet atbalstīt bērnu pirmā mājokļa iegādē, sedzot pirmo iemaksu, jārēķinās vismaz ar 5000–10 000 eiro.

Vidējā studiju maksa Latvijā patlaban ir 7300 eiro par visu studiju periodu (vidēji 1300–2000 eiro par vienu studiju mācību gadu). Turklāt ar studiju maksas segšanu vien nepietiks, jo studentam taču arī jāēd, jāizmanto privātais vai sabiedriskais transports un kaut kur jādzīvo.

Kā rāda Swedbank aizvadītajā vasarā veiktā aptauja, šobrīd lielākā daļa jauniešu studiju laikā iztiek ar 200 eiro mēnesī (25%), vēl piektdaļa (19%) ar 100 eiro mēnesī, bet daļai pieejams krietni lielāks budžets – 15% no 200 līdz 300 eiro, savukārt 16% studentu – virs 500 eiro mēnesī.

Kopumā, jauniešu skatījumā, galvenās studentu izdevumu pozīcijas ir maksa par dzīvesvietu (62%), studiju maksa par iegūstamo izglītību (48%) un ikmēneša izdevumi par pārtiku (45%). Tāpat kā salīdzinoši lielu izdevumu pozīciju studenti uzskata arī transporta izmaksas (37%). Šī pozīcija īpaši svarīga ir jauniešiem no mazpilsētām vai laukiem.

Lai segtu minētos izdevumus, studenti vienlīdz bieži paļaujas gan uz ģimenes atbalstu, gan arī spēju naudu studiju gados nopelnīt pašiem. Turklāt algota darba kā ienākumu avota nozīme pakāpeniski palielinās ar katru studiju gadu un ir īpaši aktuāla, studentiem sasniedzot 22 gadu vecumu (kas ir aptuvenais vecums, kad tiek pabeigta trīs gadus ilgā bakalaura studiju programma).

Tomēr pirmajos gados pēc vidusskolas beigšanas vecāku atbalstam ir būtiska nozīme, tāpēc, ņemot vērā, ka maksa par profesionālā bakalaura studijām Latvijas augstskolās šobrīd ir vidēji 7300 eiro, plus ikdienas izdevumi vidēji 200 eiro mēnesī, sākot krāt no bērna piedzimšanas brīža līdz 18 gadu vecumam, vecākiem ik mēnesi uzkrājumam būtu jāatvēlē apmēram 55 eiro. Savukārt, sākot krāt vēlāk – no bērna sešu gadu vecuma, ik mēnesi šim mērķim būtu jānovirza apmēram 95 eiro.

Interesanti!

Swedbank dati par iedzīvotāju rīcību uzkrājumu veidošanā bērnu nākotnei liecina, ka aktīvāk uzkrājumus šim mērķim veido sievietes (62%). Uzkrājumu bērna nākotnei vecāki vidēji biežāk sāk veidot no bērna sešu gadu vecuma un krāj līdz bērna pilngadības sasniegšanai. Populārākā summa, ko šim mērķim vecāki Latvijā atvēl ik mēnesi, ir 34 eiro. Ar šāda apmēra iemaksām līdz bērna pilngadības sasniegšanai iespējams uzkrāt vidēji 5640 eiro lielu summu bērna nākotnes finanšu vajadzību, tostarp izglītības izdevumu, segšanai. **

Cik jāatliek, lai sakrātu naudu bērna studiju maksai*

Jo ātrāk sāksim, jo mazāk ik mēnesi jāatliek! Aprēķini veikti trim dažādām starta pozīcijām bērna vecuma ziņā līdz 18 g. vec., pieņemot, ka krāj bērna studijām Latvijā (bakalaura studijām). Studiju maksa pašlaik vidēji ir 7300 EUR.*   

Mērķis: 7300 EUR bērna studijām

 

1. Krāj no bērna piedzimšanas līdz 18 g. vec.

Mēnesī veicamā iemaksa – 26 EUR

2. Krāj no bērna 5 g. vec. līdz 18 g. vec.

Mēnesī veicamā iemaksa – 40 EUR

3. Krāj no bērna 10 g. vec. līdz 18 g. vec.

Mēnesī veicamā iemaksa – 70 EUR

* Aprēķinātas vērtības ir ilustratīvs piemērs. Aprēķinos ir izmantots Prognožu kalkulators. Kalkulatora aprēķinos izmantotā ieguldījumu vidējā gada ienesīgumu prognoze negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē.       

Izlasi arī:

Studentu izdzīvošanas stāsti: “Lielākais ienākumu avots – nauda, ko dod vecāki”

Studentu izdzīvošanas stāsti: “Ja visi striķi trūkst, zvanu mammai!”

Trīs meitu mamma: “Nožēloju, ka nav uzkrāta nauda vecākajai meitai…”