Nauda

Kā tieši tevi skars jaunā nodokļu reforma?

Vai tiešām pēc jaunās nodokļu reformas maciņš kļūs biezāks? Skaidrojam, ko praktiski nozīmē nule pieņemtās izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”?

Atbildes uz šiem un citiem svarīgākajiem jautājumiem sniedz Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons un finanšu eksperte Evija Kropa.

1. Kurš iegūs un kurš zaudēs?

Vairums darba ņēmēju iegūs no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes samazinājuma. Tikai iedzīvotāji ar ļoti augstiem ienākumiem (sākot no 5065 eiro/mēnesī) sāks izjustenākumu samazinājumu IIN progresivitātes dēļ. Mazākais pieaugums paredzams tiem darba ņēmējiem, kuru alga pirms nodokļu nomaksas ir robežās no 900 līdz 1100 eiro (ikmēneša ienākumi palielinās vien par 7–11 eiro).

Savukārt lielāko pieaugumu sajutīs minimālo algu saņēmēji, jo tā nākamgad pieaugs no 380 līdz 430 eiro. Bet, piemēram, 500 eiro saņēmēji bez apgādībā esošām personām iegūs 22 eiro mēnesī IIN likmes samazinājuma dēļ.

2. Kādu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi piemēros maniem ienākumiem? Kā tiek noteikts, kura no trim likmēm attiecas uz maniem ienākumiem?

  • Ienākumiem līdz 1667 eiro mēnesī (20 000 eiro gadā) piemēros IIN likmi 20 %.
  • Ja ienākumi mēnesī pārsniedz 1667 eiro, tad par ienākumiem līdz 1667 eiro tiks piemērota 20 % IIN likme, bet par pārsniegumu – jau 23 %. Tātad, ja alga ir, piemēram, 1800 eiro, tad 23 % IIN netiks ieturēts no visas summas, bet gan diferencēti – par pirmajiem 1667 eiro tiks ieturēti 20 % IIN, bet par atlikušajiem 133 eiro – 23%. Visus atvieglojumus pilnā apmērā primāri atskaita no atalgojuma daļas, uz kuru attiecas 20 %.
  • Ja ienākumi pārsniedz 4583 eiro mēnesī (55 000 eiro gadā), tad IIN likme par pārsniegumu būs jau 31,4 %, bet, raugoties uz gada ienākumiem kopā, IIN atbilstošā apmērā tiks summēts kā nomaksātie 23 % + solidaritātes nodokļa daļa.

Darba algas kalkulators 2018. gadam

3. Kādas izmaiņas skar iespēju atgūt pārmaksāto IIN daļu par attaisnotajiem izdevumiem, reizi gadā iesniedzot ienākumu deklarāciju? Iedzīvotāji aizvien aktīvāk izmanto šo iespēju – vai un kādas izmaiņas šajā jomā ievieš nodokļu reforma?

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa likumā noteiktajos gadījumos un apmērā notiks, piemērojot nodokļa likmi 20 % apmērā. Pat, ja tai algas daļai, par kuru tiek maksāta augstāka likme (23 %), vēl pienākas atvieglojumi, aprēķinot nodokļa atmaksu, piemēros 20 % likmi. Jāatzīst, ka šādas situācijas neattiecas uz vairumu darba ņēmēju, tomēr atsevišķos gadījumos praksē var tikt novērotas, piemēram, ja ir vairāki apgādājamie, tiek veiktas lielas iemaksas pensijas uzkrājumā (līdz 4000 eiro gadā), ir augsti attaisnotie izdevumi par ārstniecību un izglītību pašam un ģimenes locekļiem (līdz 600 eiro gadā), kas gada ietvaros viss kopā pārsniedz 20 000 eiro.

Iepriecinošā ziņa ir tā, ka no 215 uz 600 eiro tiek palielināta attaisnoto izdevumu ierobežojošā norma par ārstniecības, izglītības, ziedojumu un bērnu interešu izglītības maksājumiem nodokļa maksātājam un katram ģimenes loceklim.

Vienlaikus arī tiek ieviests procentuālais ierobežojums – līdz 50 % no gada ienākumiem. Svarīgi ņemt vērā, ka šis ierobežojošais limits turpmāk attieksies arī uz zobārstniecības un plānoto operāciju izdevumiem, kurus līdz šim bija iespējams deklarēt pilnā apmērā un attiecīgi atgūt pārmaksātā nodokļa tiesu.

Tātad lielai daļai iedzīvotāju tas ļaus jau deklarācijas iesniegšanas gadā atgūt lielāku nodokļu daļu, savukārt tiem, kuriem bijuši salīdzinoši augsti izdevumi par zobārstniecību vai plānotām operācijām, nu jārēķinās ar ierobežojošo limitu.

4. Kā turpmāk tiks rēķināts neapliekamā minimuma apmērs? Vai joprojām saglabāsies nosacījums par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu ar mērķi atgūt pārmaksāto nodokli par nepilnīgi piemēroto neapliekamo minimumu?

Diferencētais neapliekamais minimums pilnā apmērā tiks piemērots algas izmaksas brīdī. Valsts ieņēmumu dienests to aprēķinās divas reizes gadā, ņemot vērā attiecīgā darbinieka vēsturiskos ienākumus. Tomēr atsevišķos gadījumos būs nepieciešams iesniegt arī gada ienākumu deklarāciju, lai precizētu piemērotā neapliekamā minimuma (un attiecīgi nomaksātā IIN) atbilstību faktiskajam ienākumu līmenim (piemēram, ja bijušas izmaiņas ienākumos, ir vairākas darbavietas un citos gadījumos). Var veidoties gan nodokļa pārmaksa, gan arī “parāds”, kad būs nepieciešams piemaksāt IIN. Piemēram, ja ienākumi sarūk, tad pienākas lielāks neapliekamais minimums – šeit rodas IIN pārmaksa un šo daļu var atgūt, iesniedzot deklarāciju. Savukārt, ja alga ir kāpusi un neapliekamais minimums pienākas mazāks, tad faktiski rodas IIN parāds, kas būtu kompensējams.

Zemāku ienākumu saņēmēji (zem 500 eiro mēnesī) īpaši iegūs no tā, ka diferencētais neapliekamais minimums pilnā apmērā tiks piemērots algas izmaksas brīdī. Piemēram, 430 eiro algas saņēmējam šogad piemēro neapliekamo minimumu 60 eiro apmērā algas izmaksas brīdī, lai gan pienākas nedaudz virs 112 eiro. Tas rada IIN nodokļu pārmaksu, ko, attiecīgi iesniedzot deklarāciju, var atgūt (aptuveni 63 eiro gadā). Nākamgad jau algas izmaksas brīdī piemēros 200 eiro neapliekamo minimumu, kas palielinās ikmēneša ienākumus uzreiz.

Savukārt pensionāriem neapliekamais minimums tiek palielināts līdz 250 eiro (šobrīd 235 eiro).

5. Ar kādām izmaiņām jārēķinās iedzīvotājiem, kuri veic uzkrājumus pensiju 3. līmenī un/vai iemaksas dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrājumu) līgumā?

Gadījumā, kad tiek veiktas iemaksas par dzīvības apdrošināšanu (ar līdzekļu uzkrājumu), tiek pagarināts minimālais līguma periods no pieciem uz desmit gadiem, lai saņemtu likumā noteiktos IIN atvieglojumus. Tas nozīmē, ka uzkrātos līdzekļus nedrīkstēs izņemt ātrāk kā pēc desmit gadiem no līguma noslēgšanas brīža, citādi iepriekš atgūtās IIN pārmaksas par šīm iemaksām būs jāatmaksā atpakaļ.

Turpmāk iemaksām privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrājumu) maksājumiem tiek noteikts kopīgs ierobežojums – 10 % no gada ienākumiem un ne vairāk kā 4000 eiro gadā. Iepriekš summāri ierobežojumi iemaksām netika noteikti, kā arī katram no šiem uzkrājumu veidiem atsevišķi tika noteikts ierobežojums 10 % no ienākumiem (tātad kopā tie varēja sasniegt pat 20 % no apliekamajiem ienākumiem).

Svarīgi! Jāņem vērā, ka nodokļu atvieglojumiem par šo – 2017. – gadu vēlpiemērojams 2017. gada regulējums (atvieglojumu apmērs 23 % no veiktajām iemaksām, iemaksu limits līdz 10 % no gada bruto algas par katru no pensiju trešā līmeņa un uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas produktiem – kopā 20 %), savukārt par 2018. gadu atvieglojumu apmērs jau būs 20 % un kopējais iemaksu limits – 10 % no gada bruto algas, nepārsniedzot 4000 eiro.

6. Kas jāņem vērā, ja es strādāju vairākās darbavietās?

Ja ir vairākas darbavietas, 20 % likme tiek piemērota izmaksas brīdī tajā darbavietā, kur iesniegta nodokļu grāmatiņa. Pārējās darbavietās ienākumiem tiek piemēroti 23 %. Gada beigās, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiks skaitīti kopā visi saņemtie ienākumi un attiecīgi būs iespējams atgūt pārmaksāto nodokļa summu, ja tāda būs izveidojusies.

7. Kādas izmaiņas būs atvieglojumam par apgādājamajiem? Kā tas ietekmēs ģimenes ar bērniem?

Nedaudz pieaug atvieglojums par apgādājamajiem – no līdzšinējiem 175 eiro nākamgad to plānots paaugstināt līdz 200 eiro mēnesī, tomēr jāatzīst, ka tā efekts ir neliels salīdzinājumā ar ieguvumu no IIN likmes samazinājuma. Šoreiz ir tā – jo lielāki atvieglojumi, jo mazāka ar IIN apliekamā summa, jo mazāks ieguvums no IIN likmes samazinājuma.

Tāpēc arī rodas situācija, ka darba ņēmēji bez apgādājamajiem naudas izteiksmē iegūs vairāk nekā tādas pašas algas saņēmēji ar apgādājamiem.

Piemēram, persona ar ienākumiem 500 eiro apmērā bez apgādībā esošām personām izjutīs pieaugumu 22,5 eiro mēnesī, persona ar šādiem pašiem ienākumiem un ar vienu apgādībā esošu personu arī iegūs par 22,25 eiro mēnesī vairāk, bet, ja ir divas apgādībā esošas personas, tad jau būs ienākumu samazinājums par 2,50 eiro, jo šāda persona IIN vairs nemaksā (atvieglojumu summa pārsniedz apliekamo algas bāzi ar IIN). Samazinājums veidojas uz VSAOI iemaksu pieauguma par 0,5 %.

8. Vai solidaritātes nodoklis lielo algu saņēmējiem tiek atcelts?

Jā un nē – solidaritātes nodoklis praktiski tiek transformēts. Ar solidaritātes nodokļa daļas novirzīšanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem tiek nodrošināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes trešā progresivitātes pakāpe. Pārējā daļa tiks novirzīta veselības aprūpes finansēšanai, pensiju apdrošināšanai (t. sk. privāto pensiju fondu pensiju plānos), kā arī solidaritātes maksājumam VSAOI speciālajā budžetā.

Aprēķini pats izmaiņas tieši saviem nākamā gada ienākumiem: 

Darba algas kalkulators 2018. gadam

Aptauja

Kas Tev palīdz sakārtot domas “pa plauktiņiem”?

Jaunākie raksti

Saistītais kalkulators

Business Network raksti