Sociālais izlīgums

2020. gada 4. augustā stājās spēkā grozījumi Kredītiestāžu likumā, kuri piešķir kreditoram tiesības vienpusēji pilnā vai daļējā apmērā, līdz 2022. gada 31. decembrim, dzēst bankas bilancē norakstītās aizdevuma (kredīta) saistības fiziskām personām. Iepriekšminētā likuma Pārejas noteikumu 92. punkts uzliek pienākumu kredītiestādei apstiprināt uz objektīviem un pamatotiem kritērijiem balstītu politiku un procedūru aizdevumu (kredītu) saistību vienpusējai dzēšanai, tostarp pilnīgai vai daļējai saistību dzēšanai, un publicēt to kredītiestādes mājaslapā internetā.

Šobrīd "Swedbank" AS izstrādā savus iekšējos mehānismus, kā risināt parādu samazināšanu. Tad, kad bankā būs izstrādāta saistību dzēšanas kārtība, mēs publicēsim plašāku informāciju bankas mājas lapā, kas sniegs skaidrojumu par saistību dzēšanas procesu un nepieciešamajiem atbilstības kritērijiem.

Cienījamie
Swedbank klienti!

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā vienīgā stabilā vērtība ir nepārtraukta mainība. Tomēr arī šajā laikā ir lietas, kas saglabājas nemainīgas un vienmēr bijušas mūsu uzmanības un darbības centrā — tās ir cilvēcīgas attiecības ar mūsu klientiem.

Drīz būs pagājuši jau desmit gadi, kopš pasauli un Latviju satricināja finanšu krīze. Šo notikumu sekas skāra daudzus no mums, un ir cilvēki, kuri ar tām dzīvo vēl šodien.

Mēs, Swedbank, piedāvājam sociālu izlīgumu un aicinām atsaukties tos klientus, kurus finanšu krīzes sekas ietekmēja īpaši sāpīgi — ieķīlātie mājokļi tika pārdoti, tomēr joprojām palikušas nozīmīgas neizpildītās saistības.

Jau šobrīd esam noslēguši izlīgumu ar aptuveni 1000 klientiem, kuri ir atsaukušies bankas piedāvājumam par kredīta atlikuma dzēšanu, ļaujot izvairīties no nepatīkamā maksātnespējas procesa un atgriezties ekonomiski aktīvajā dzīvē.

Es ceru, ka šis būs pieņemams un novērtēts piedāvājums ne tikai mūsu attiecību stiprināšanai, bet arī varētu kļūt par papildu argumentu, lai rosinātu atgriezties dzimtenē tām Latvijas ģimenēm, kuras devušās svešumā finansiālu apsvērumu dēļ.

Ar cieņu,
Reinis Rubenis
Swedbank vadītājs Latvijā

Mūsu piedāvājums
saistību dzēšanai

Swedbank ir izveidota īpaša Sociālā izlīguma programma klientiem, kuriem nav izdevies nokārtot savas finanšu saistības. Izlīgums ļauj dzēst visas saistības Swedbank AS un Swedbank Līzings SIA, vienojoties par Jums atbilstošu maksājumu.

Swedbank piedāvā vienkāršu un finansiāli izdevīgu risinājumu — individuāli katram klientam noteikt piemērotu izlīguma maksājumu. Pēc tā veikšanas klients būs atbrīvots no atlikušo saistību izpildes! Maksātnespējas process nebūs nepieciešams.

Izlīguma maksājums ir neliela daļa no kredītsaistību atlikuma. Piemēram, ja nenokārtoto saistību apmērs ir 30 000 eiro un cilvēks saņem minimālo algu (380 eiro), izlīguma maksājums būtu 55,56 eiro mēnesī. Visas saistības ar Swedbank AS un Swedbank Līzings SIA tiek dzēstas pēc 36 mēnešiem.

Kam šis
piedāvājums domāts?

Programma ir paredzēta mājokļa kredītu aizņēmējiem, līdzaizņēmējiem un kredītu galvotājiem, kuru ieķīlātais īpašums ir pārdots, un pēc īpašuma realizācijas ir palicis nenomaksāts kredīta atlikums.

Izlīguma piedāvājums attiecas un plašu aizņēmēju loku — hipotekāro (mājokļu iegādes) kredītu saņēmējiem, līzinga ņēmējiem un citiem aizdevumu veidiem, kā arī galvojumu sniedzējiem.

Kā tas notiek?

3 soļi līdz sociālajam izlīgumam
un saistību dzēšanai

Vispirms klientam jāaizpilda un jāparaksta pieteikuma anketa, kas apliecina Jūsu vēlmi slēgt sociālo izlīgumu, un ieskenēta jāatsūta tā uz e-pastu izligums@swedbank.lv. To variet lejupielādēt šeit.

Pēc anketas izvērtēšanas ar Jums sazināsies Swedbank darbinieks, lai pārrunātu izlīguma maksājuma apmēru un Jums ērtāko, iespējamo atmaksas termiņu, kā arī vienosies par izlīguma noslēgšanas detaļām.

Izlīguma ietvaros tiek sastādīts maksājumu grafiks, kam uzskatāmi var sekot līdzi internetbankā. Izlīguma maksājumu klients var veikt arī vienā maksājumā, atbrīvojoties no visām saistībām ātrāk.

Sociālais izlīgums
vai maksātnespēja?

Swedbank Sociālā izlīguma programma –
ļauj dzēst pirmskrīzes laikā uzņemtās saistības, vienojoties par Jums atbilstošu maksājumu.