Svarīgi fakti par pensiju
Uzkrājumi

Svarīgi fakti par pensiju

Iepazīsties ar pārdomu vērtiem faktiem par pensiju sistēmām pasaulē un nākotnes prognozēm Latvijas pensionāriem.

Pasaulē esošās pensiju sistēmas

Pensiju nav: 

Vienīgais „pensiju fonds” ir bērni – jo vairāk bērnu, jo nodrošinātākas vecumdienas. Raksturīgi mazattīstītām un jaunattīstības valstīm.

Solidārā pensiju sistēma:

Šī brīža nodarbinātie maksā nodokļus, un daļa no tiem tiek izmaksāta esošajiem pensionāriem.

Kombinētā pensiju sistēma: 

Valsts pensija plus privātie uzkrājumi 2. un 3. pensiju līmenī.

Latvijas pensiju sistēma

Pirmais līmenis – sociālais nodoklis, kas tiek ieturēts no strādājošajiem un izmaksāts esošajiem pensionāriem.

16% no darba algas

Otrais līmenis – arī tiek ieturēts no visiem strādājošajiem, taču to neizmaksā esošajiem pensionāriem, tas paliek maksātājam.

4% no darba algas

Trešais līmenis – uzkrājumi pensiju fondos, kurus ikviens var veidot brīvprātīgi.

2016. gads skaitļos un faktos

  • Gada otrajā ceturksnī Latvijā ir 562 710 pensionāru – vairāk nekā 1⁄4 daļa sabiedrības. gadā Latvijā uz katru pensionāru bija 3,1 persona darbspējīgā vecumā, patlaban – 2,7 darbspējīgie, bet 2030. gadā, pēc Eurostat prognozēm, šis skaitlis varētu sarukt līdz 2,4 darbspējīgajiem uz vienu pensionāru.
  • Līdz ar to pensionārs nevar cerēt uz valsts pensiju, kas būtu daudz lielāka par 40% no vidējās algas valstī.
  • 3. pensiju līmenī uzkrājumus veido 220 480 dalībnieku jeb 18% no strādājošo skaita.

Mīti un fakti

MĪTS: Es līdz pensijai nenodzīvošu.

FAKTS: 500 000 šobrīd esošo pensionāru, iespējams, domāja tāpat... Pensijā cilvēki vidēji dzīvo 17–18 gadus.

MĪTS: Man pietiks ar valsts pensiju.

FAKTS: Pensionāriem nepieciešams apmēram 70% no pirmspensijas ienākumiem, bet valsts, iespējams, nenodrošinās pat pusi.

MĪTS: Es nevaru atļauties veidot 3. pensiju līmeņa uzkrājumus.

FAKTS: Visbiežāk pensiju fondu dalībnieki izvēlas uzkrāt 2–4% no algas. Jo ātrāk sāk krāt, jo mazāks ikmēneša maksājums.

MĪTS: Labāk krāšu zeķē.

FAKTS: Katrs 2  pensiju plānā ieguldītais lats kopš 2003. gada ir nopelnījis vairāk nekā 53 santīmus. Kopš privāto pensiju fondu darbības sākuma Latvijā pārvaldītāji dalībniekiem ir nopelnījuši aptuveni 187 miljonus latu.