Kāpēc ir vērts uzkrāt naudu?
Uzkrājumi

Kāpēc ir vērts uzkrāt naudu?

2018. gada 1. janvārī stājies spēkā izmaiņas likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nosakot, ka dzīvības apdrošināšanas līguma ar līdzekļu uzkrāšanu minimālais termiņš piecu gadu vietā tiek mainīts uz 10 gadiem.

Ko tas īsti nozīmē?


Kas ir dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu?
Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu ir iespēja uzkrāt naudu, vienlaikus apdrošinot savu dzīvību. Turklāt par naudas ieguldīšanu šādā līgumā, tieši tāpat kā par ieguldījumiem pensiju 3. līmenī, iespējams saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Nodokļa atmaksu 23 % apmērā var saņemt katru gadu par iepriekšējā gadā uzkrātajiem līdzekļiem ar nosacījumu, ka līgums noslēgts vismaz uz pieciem gadiem. Ja rodas nepieciešamība naudai piekļūt agrāk, tas ir iespējams, tikai tad valstij jāatmaksā šī uzkrājuma ietvaros iepriekš atgūtā nodokļa pārmaksa.

Izmaiņas paredz, ka turpmāk visi līgumi, kas būs noslēgti pēc 2018. gada 1. janvāra, paredzēs veikt uzkrājumus vismaz 10 gadus. Ja šiem līdzekļiem būs nepieciešamība piekļūt ātrāk nekā pēc 10 gadiem kopš līguma noslēgšanas brīža, būs jāatmaksā valstij iepriekšējos periodos saņemtā nodokļa atmaksa.

Izmaiņas skars līgumus, kas būs noslēgti, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, bet 2017. gadā noslēgtajiem līgumiem tiks piemērotas līdzšinējās tiesību normas.

Nodokļa tiesu atgūt varēs tikai par iemaksām, kas nepārsniedz 10 % no gada bruto ienākumiem
No nākamā gada uzkrājuma iemaksām dzīvības apdrošināšanas līgumos un pensiju 3. līmenī paredzēts arī iemaksu limits, par ko iespējams atgūt nodokļa tiesu, proti, 10 % no gada ienākumiem abiem uzkrājumu veidiem kopā (līdz šim bija 10 % bija katram, tātad kopā līdz pat 20 %), kā arī iemaksu summas ierobežojums – 4000 eiro gadā.

Tiesa gan, kā atzīst Swedbank Finanšu institūta eksperte Evija Kropa, tas attieksies vien uz mazāko daļu dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrājumu) līgumu slēdzējiem, kuri var atļauties mēnesī uzkrājumiem novirzīt 300 un vairāk eiro. Lielākoties Latvijā cilvēki uzkrājumiem atvēl no dažiem desmitiem līdz 50 eiro mēnesī, taču arī tas ir būtisks solis, lai parūpētos par tā saukto drošības spilvenu.

Lieliska iespēja – uzkrāt vairāk
Saskaņā ar Swedbank Finanšu institūta veikto aptauju šī gada martā teju trešdaļa (29 %) iedzīvotāju atzina, ka ienākumu zaudēšanas gadījumā nespētu sevi nodrošināt pat esošajā mēnesī, jo uzkrājumu nav nemaz vai tie ir niecīgi. Tāpēc šis ir labs brīdis parūpēties par drošības spilvenu. Turklāt, jo mazāk naudas iespējams atvēlēt uzkrājumiem, jo laicīgāk vajadzētu sākt to darīt! Nodokļa tiesu iespējams atgūt par vairākiem uzkrājumu veidiem, tādēļ katrs var izvēlēties sev piemērotāko – vai tās ir iemaksas pensiju 3. līmenī, vai arī tādos dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrājumu) risinājumos kā Privātais portfelis un Uzkrājums bērna nākotnei.

Cik naudas iespējams atgūt attaisnotajos izdevumos viena gada laikā par veiktajiem uzkrājumiem*:

Uzkrājuma summa mēnesī (EUR)  Uzkrājuma summa gadā (EUR)  Attaisnotajos izdevumos saņemamā summa par gada uzkrājumu (EUR)
5 60 14
10 120 28
20 240 55
30 360 83
50 600 138

*Summa aprēķināta, piemērojot 23 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi.


Jārēķinās, ka 2018. gadā līdz ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanos no 23 % līdz 20 % arī atmaksājamā summa būs mazāka, jo pati nodokļa likme būs mazāka.
Piemēram, ja 2017. gadā ir veiktas iemaksas dzīvības apdrošināšanā (ar uzkrājumu) 600 eiro apmērā, pēc deklarācijas iesniegšanas iespējams atgūt 138 eiro (600 x 23 %). Savukārt par līdzvērtīgām iemaksām 2018. gadā atgūtā summa būs 120 eiro (600 x 20 %).

Svarīgi! Joprojām būs spēkā arī tas, ka dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu saviem darbiniekiem var veikt arī juridiskas personas. Juridiskām personām paliks spēkā nosacījums, ka apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nav lielāka par 10 % no darbinieka gada ienākumiem, bet šajā gadījumā nebūs 4000 eiro ierobežojuma.