Lūdzu, ievadiet datus

Ievadiet mātes ienākumus
Vidējie mēneša bruto ienākumi "uz papīra" 12 mēnešu periodā, kas beidzas:
*2 mēnešus pirms došanās grūtniecības atvaļinājumā – maternitātes pabalsta aprēķinam
vai
*2 mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts – vecāku pabalsta aprēķinam
Ievadiet tēva ienākumus
Vidējie mēneša bruto ienākumi "uz papīra" 12 mēnešu periodā, kas beidzas:
*2 mēnešus pirms mēneša, kad sākas tēva atvaļinājums – sakarā ar bērna piedzimšanu
vai
*2 mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts
Bērna kopšanas atvaļinājumā dosies
Māte laikus stājusies uzskaitē?
Vai Vecāku pabalsts piešķirts pēc 30.09.2014?
Vai turpināsiet strādāt?
Pabalsta saņemšanas ilgums
Pabalsta saņemšanas sākums
Plānojot izdevīgāko pabalstu saņemšanas kombināciju, vecākam ir iespēja izvēlēties – saņemt vecāku pabalstu no bērna dzimšanas (šajā gadījumā no maternitātes pabalsta II daļas jāatsakās), vai tomēr saņemt to tikai pēc pilna maternitātes pabalsta izmaksas).
Apgādājamie
Dzemdībās piedzimušo bērnu skaits
Cik bērni jau ir Jūsu ģimenē? (neskaitot gaidāmo mazuli)

Aprēķins

Pabalsti saņemšanai
Grūtniecība (mēnešos) Bērna vecums (mēnešos)
...5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Darba alga
"uz rokas"
0                                                  
    0                                              
      0                                            
    0                                              
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Maternitātes pabalsts - 1.daļa
Bērna piedzimšanas pabalsts
Maternitātes pabalsts - 2.daļa
Paternitātes pabalsts
Vecāku pabalsts *
Ģimenes valsts pabalsts **
Bērna kopšanas pabalsts
Piemaksa ***
Kopā mēnesī (EUR)
 

* Vecāku pabalsta apmērs mēnesī rēķināts uz 30 dienām!
** Pabalsta summa aprēķināta par visiem ģimenē audzināmiem bērniem kopā, pieņemot, ka tie ir vecumā līdz 16 vai 20 gadiem (ja tiek turpinātas mācības).
*** Piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta par vairāk nekā 1 dzimušu bērnu pienākas, ja dzemdībās piedzimst vairāki bērni (dvīnīši, trīnīši, utt.)

Lai uzzinātu precīzas pabalstu summas, lūdzam Jūs vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.