7. jūn, 2022

Ieguldot teju 3 miljonus eiro, Vecpiebalgas pagastā atklāta moderna govju ferma

Viena no Vidzemes lielākajām piena lopkopības saimniecībām “Vec-Kurmji” atklājusi jaunu un modernu govju fermu. Piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus un Swedbank finansējumu, ieguldīti teju 3 miljoni eiro jaunā un ilgtspējīgā slaucamo govju kompleksa būvniecībā.

Šobrīd “Vec-Kurmju” saimniecībā ir 340 slaucamas govis, taču līdz ar jaunās fermas atklāšanu, piena liellopu skaitu plānots palielināt līdz 650. Turklāt, jaunā ferma aprīkota arī ar 8 moderniem “Lely” robotiem, kas nodrošina automatizētu barības piestumšanu, fermas tīrīšanu un citas tehniskas funkcijas. Fermas projektā ir ņemti vērā modernākie ilgtspējas risinājumi, tostarp būvmateriālu izvēlē un arī gaisa cirkulācijas sistēmas izveidē. Īpaša uzmanība veltīta arī govju labturības nodrošināšanai, jo govju barošanas galdi ir izbūvēti ēkas ārmalās, kas ēšanas laikā govīm nodrošina lielāku svaigā gaisa cirkulāciju.

“Vec-Kurmju” saimnieks Jānis Freimanis atzīst:

“Lauksaimniekiem nemainīgi jāspēj rast risinājumu dažādiem izaicinājumiem un šajā ziņa nekas nav mainījies – vēl joprojām viena no akūtākajām problēmām ir darba spēks, kā arī investīcijas, kas ļauj samazināt fiziskā darba slodzi. Darbs govju fermā nav viegls, turklāt katra neizdarība vai kļūda uzreiz atsaucas kā finanšu rādītājos, tā arī dzīvnieku veselībā. Tāpēc, lai rastu saimniekošanai laukos jaunas perspektīvas, modernizācija, tostarp robotizācija, ir praktiska nepieciešamība kā saglabāt gan saimniekošanas kvalitāti, gan nodrošināt to, ka lauksaimniecībā strādāt gribētu arī jaunā paaudze.”

Tikmēr Swedbank Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jānis Zaļums uzsver:

“Vec-Kurmju saimniecība ir lielisks piemērs, kā drosmīgi izšķirties par labu jaunām pārmaiņām, kas dod iespēju parūpēties par mūsdienīgas saimniecības ražošanas pamatu.  Savstarpēja mijiedarbība starp darbiniekiem, kas strādā fermā, un modernākajām tehnoloģijām, nodrošina nākotnes fermas ražošanas potenciālu, jo ir vērsta uz dzīvnieku labturības veicināšanu. Lauksaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība un modernizācija ir ļoti svarīga, lai Latvijas lauksaimnieki arī turpmāk būtu konkurētspējīgi visas pasaules mērogā un no katra hektāra spētu radīt arvien lielāku pievienoto vērtību, gan naudas izteiksmē, gan saražotās produkcijas apjoma ziņā. Lieliski redzēt, ka “Vec-Kurmju” saimniecība, izmantojot gan ES pieejamo, gan bankas finansējumu, ir ne tikai viena no lielākajām, bet arī modernākajām saimniecībām visā Vidzemē”.

 “Vec-Kurmju” saimnieks vēl uzsver, ka saimniekošana prasa arī laiku, kas ieguldīts pieredzes bagātināšanā. Pirms projekta uzsākšanas apbraukāts vairāk nekā 10 saimniecību kā Latvijā, tā arī citās Eiropas zemēs, lai izvēlētos sev atbilstošākos risinājumus. Kā secina Jānis Freimanis – cilvēkam nevajag darīt to, ko viņa vietā var paveikt robots. Cilvēkam savs potenciāls jāizmanto, pieņemot tādus lēmumus, kas robotam ir nepaveicami, atstājot robotizētajiem palīgiem tehniskas un monotonas darbības, kuras neprasa radošu piepūli. Tiem, kas nemainīsies un gribēs saimniekot tikai “pa vecam”, ilgtermiņā būs grūti pielāgoties.”

Pēdējo 10 gadu laikā Swedbank lauksaimniecības nozarē ir ieņēmusi aizvien nozīmīgāku lomu, kļūstot par lielāko lauksaimnieku finansētāju un konsultantu Latvijā. Šim mērķim izveidotā Swedbank lauksaimniecības ekspertu komanda dalās ne tikai ar savām zināšanām par nozares aktualitātēm un tendencēm, bet arī regulāri tiekas ar Latvijas zemniekiem, lai izrunātu vajadzības un rastu iespējas, kas sniedz zemnieku saimniecībām piemērotākos risinājumus, tostarp sniedzot atbalstu arī Eiropas Savienības atbalsta mehānismu izmantošanā saimniecības izaugsmei.