Ceļvedis: CO2 emisiju noteikšana Ceļvedis: CO2 emisiju noteikšana

Ceļvedis: CO2 emisiju noteikšana

Lai padziļinātu izpratni par ilgtspējas praksēm, Biznesa ilgtspējas padomes paspārnē ir tapis praktisks ceļvedis Latvijas uzņēmējiem — palīgs, uzsākot darbu ar CO2 emisiju aprēķināšanu visā uzņēmuma vērtību ķēdē.

Lejuplādēt ceļvedi

Pasaulē uzņēmuma SEG emisiju mērīšanai lieto Greenhouse Gas Protocol standartu. Tas uzskaita tiešās un netiešās emisijas visā uzņēmuma vērtību ķēdē. Ceļvedis iepazīstina ar galvenajiem emisiju noteikšanas jēdzieniem un soļiem.

Ceļvedī apskatīti pamatsoļi uzņēmuma kopējās CO2 pēdas noteikšanai, iespējamie emisiju mazināšanas pasākumi un pieejas mērķu izvirzīšanai pēc tam, kad veikta emisiju inventarizācija. Tajā iekļauti arī vērtīgi ieteikumi no valsts, starptautisko institūciju, akadēmiskā un nevalstiskā sektora, kā arī citu nozaru ekspertiem, kas ikdienā strādā ar šiem jautājumiem. Materiāla noslēgumā ir apkopoti arī galvenie secinājumus par CO2 aprēķināšanas praksi Latvijas uzņēmumos šodien, kā arī ieteikumi, kas var noderēt klimata politikas veidotājiem Latvijā.

Lai labāk ilustrētu dažādos emisiju noteikšanas aspektus, ceļvedis ir papildināts ar praktiskiem piemēriem no Biznesa ilgtspējas padomes uzņēmumu pieredzes.