Ceļvedis: Klimata risku pārvaldība Ceļvedis: Klimata risku pārvaldība

Ceļvedis: Klimata risku pārvaldība

llgtspējas kontekstā ir būtiski izprast un arī novērtēt nākotnes klimata risku ietekmi uz uzņēmuma darbību, ne tikai biznesa pienesumu un atbilstību klimata mērķrādītājiem. Pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku, tas ir īpaši svarīgi nozarēm, kas ir atbildīgas par lielāko siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju, enerģijas un ūdens patēriņa daļu, lai atbilstoši pielāgotu savas stratēģijas. 

Lai apskatītu klimata pārmaiņas no cita skatpunkta, Biznesa ilgtspējas padome satikās vairākās darbnīcās, kuru rezultātā ir tapis praktisks ceļvedis par klimata risku pārvaldību uzņēmumos.

Ceļvedis iepazīstina uzņēmējus ar gaidāmajiem klimata scenārijiem, fiziskiem un pārejas posma riskiem un to ietekmi Latvijas uzņēmumos, kā arī iezīmē galvenos soļus ar klimatu saistīto risku un iespēju novērtēšanā. To papildina praktiski piemēri no sākotnējās Biznesa ilgtspējas padomes uzņēmumu klimata risku un iespēju kartēšanas, kas palīdz labāk izprast klimata risku pārvaldības pieeju.

Ceļvedi izstrādājuši 14 Latvijas uzņēmumi, kas savas zināšanas un pieredzi apvieno Biznesa ilgtspējas padomes ietvarā. Praktiskais ceļvedis uzņēmējiem “Klimata risku pārvaldība uzņēmumā” ir otrais izglītojošais materiāls, kas tapis padomes ietvaros. Padomē šobrīd apvienojušies 14 uzņēmumi – Swedbank, Latvijas Finieris, Latvijas dzelzceļš, LMT, ARS, Madara Cosmetics, Valmiermuižas Alus, Dobeles dzirnavnieks, Latvijas graudaudzētāju kooperatīvs VAKS, Laflora, AJ Power, Augstsprieguma tīkls, SCHWENK Latvija un Neste Latvija. Uzņēmumu mērķis ir apmainīties zināšanām, padziļināt izpratni par ilgtspējas praksi un kopīgi veidot ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Biznesa ilgtspējas padome tika izveidota 2021. gadā.