12. okt, 2016

Iespēja saņemt ES fondu atbalstu ražošanas modernizācijai, to padarot energoefektīvāku

Sākusies pieteikšanās ES fondu atbalstam ražošanas modernizācijai līdz pat 600 000 EUR vai 30% no projekta izmaksām. Līdzfinansējums pieejams apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kas vēlas ražošanu padarīt energoefektīvāku vai arī pāriet ražošanā ar atjaunojamiem energoresursiem. Atbalstu iespējams saņemt ES fondu programmas ietvaros.

Tiek atbalstītas šādas uzņēmuma attīstības iespējas:

  • Esošo iekārtu nomaiņa uz energoefektīvākām
  • Apgaismojuma modernizācija uz LED
  • Enerģiju taupošu sistēmu ieviešana
  • Energoapgādes zudumu novēršana un ražošanas ēku nosiltināšana;
  • Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, granulu katlu u.c.

Jūs varat pretendēt uz finansējumu, ja:

  • Uzņēmuma pamatdarbība ir apstrādes rūpniecība
  • Kapitāls ir vismaz 25% no attiecināmām izmaksām
  • Ja vismaz pēdējo gadu pirms pieteikuma ēkā notikusi ražošana.

Video