4. okt, 2022

Nodokļu atvieglojumi kā iemesls arī mazajiem uzņēmumiem veikt iemaksas pensiju 3.līmenī

Lai arī darba devēju veiktās iemaksas darbinieku pensiju 3.līmenī darba ņēmēji nereti uzreiz nenovērtē, tomēr tām ir liela pievienotā vērtība nākotnē, savukārt tūlītējs ieguvums darba devējam.

Darba devējam, veicot iemaksas darbinieka pensiju 3. līmenī, ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumiem. Tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc šādu darbinieku motivāciju izvēlējās uzņēmums SIA “Green Solutions”.

Kā stāsta uzņēmuma īpašnieks Ainārs Jermacāns:

”Uzkrājumu pensiju 3.līmenī ir mazs bonuss, ko darbinieki tik daudz neafišē, jo neizjūt kā tūlītēju labumu, taču tam ir ļoti liela nākotnes vērtība. Esam mazs uzņēmums un mums jāseko līdzi tam, ko varam piedāvāt kā papildus labumus saviem darbiniekiem, un uzkrājums pensiju 3.līmenī šķita ļoti piemērots.”

Ainārs uzskata, ka iemaksas pensiju 3.līmenī pielīdzināmas tām mazajām lietām, ko darba devējs nodrošina saviem darbiniekiem papildus, līdzīgi kā mobilo telefonu. Sākumā tas ir kaut kas īpašs, bet pēcāk kļūst teju vai pašsaprotams.

Kādi nodokļu atvieglojumi pienākas darba devējam?

Iemaksāt 50 eiro darbinieka pensiju 3. līmenī ir izdevīgi, jo uzņēmumam par veiktajām iemaksām pienākas arī nodokļu atvieglojumi. Savukārt, lai darba devējs darbiniekam varētu palielināt algu par līdzvērtīgu summu 50 eiro, ko darbinieks saņem uz rokas, uzņēmuma tas izmaksā gandrīz par ceturtdaļu vairāk.

Darba devēju iemaksas netiek apliktas ar sekojošiem nodokļiem, ja saskaņā ar kolektīvās vai individuālās dalības līgumu tās nepārsniedz maksimums 10% no darbinieka gada bruto darba samaksas:

  • darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 23.59%;
  • darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 10.50%;
  • uzņēmumu ienākuma nodokli – 20%;
  • iemaksu veikšanas brīdī nav jāmaksā arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Uzņēmums var iemaksāt arī mazākas summas nekā 10% no darbinieka algas. Iemaksu apmēru var noteikt darba devējs pats, līdz ar to šādu iespēju var izmantot jebkurš, kam ir vēlme ieguldīt darbinieku ilgtermiņa labklājībā.

Līdzekļi, ko darba devējs iemaksā par saviem darbiniekiem pensiju 3. līmenī, tiek ieguldīti dažādos vērtspapīros, un, atkarībā no situācijas finanšu tirgos un citiem faktoriem, tie pelna “jaunu” naudu. Līdz ar to darba ņēmējam tas nozīmē, ka nākotnē šī darba devēju iemaksātā summa būs nopelnījusi vēl vairāk, un, piemēram, 30 eiro mēnesī ilgtermiņā var izrādīties būs kļuvuši par 60 eiro mēnesī. Tas gan arī ir viens no izaicinājumiem darba devējiem – izskaidrot patieso labumu, ko darbinieks iegūst no iemaksām pensiju 3. līmenī, ko faktiski varēs izmantot tikai no 55 gadu vecuma. Turklāt darbiniekam ir iespēja noteikt savam uzkrājumam arī labuma guvēju, kas var būt, piemēram, arī kāds no radiniekiem.

Protams, arī algu pieaugums ir nepieciešams, bet iespējams, ka daļu no pielikumam paredzētās summas var ieguldīt pensiju 3. līmenī, bet daļu – algu fondam. Tādējādi darbinieks saņemtu gan tūlītēju, gan arī ilgtermiņa labumu.

SIA “Green Solutions” īpašnieks norāda, ka: “Jebkurš konkurētspējīgs uzņēmums ja ne tagad, tad tuvākajā nākotnē piedāvās šādu žestu saviem darbiniekiem. Jo viens ir darbinieka alga, un kaut kas cits – pārējie bonusi, kas var veicināt darbinieku piesaisti un lojalitāti. Turklāt ieviest šādas iemaksas uzņēmuma darbiniekiem ir ātri un ērti. Kopā ar bankas speciālistu to sakārtot var pāris dienu laikā.”

Ņemot vērā nākotnē sagaidāmos izaicinājumus šodienas strādājošajiem ar prognozējamo pensijas apmēru saglabāt līdzīgu dzīves kvalitāti arī pensijas vecumā, darba devēju veiktās iemaksas pensiju 3. līmenī var būt nozīmīgs solis, kā papildināt cilvēku maciņus ne tikai šodien, bet arī nākotnē, kad darba gaitas būsim beiguši.