Kas jāzina par naudu un finanšu pakalpojumiem krīzes situācijā?

Uzzini, kādi finanšu pakalpojumi krīzes situācijā jānodrošina komercbankām, ko katrs pats var darīt, lai labāk sagatavotos krīzes situācijai, un kas jāņem vērā, lai pasargātu savu naudu.

Pēdējā pusotra gada laikā vārdu savienojums "darbības nepārtrauktība" ir nostiprinājies ne tikai ekspertu, bet arī iedzīvotāju diskusijās. Finanšu sektora darbības nepārtrauktības jautājumus Latvijas Banka risina pastāvīgi, pievēršoties arī dažādām sabiedrībai mazāk zināmām problēmām, kas saistītas ar kiberdrošību, skaidrās naudas apriti nepārtrauktā režīmā un maksājumu iespēju izmantošanu arī dažādās krīzes situācijās. Krievijas sāktā kara rezultātā šie jautājumi ieguvuši jaunu svaru un nonākuši arī sabiedrības interešu priekšplānā.

Latvijas Banka kopā ar komercbankām ir veikušas priekšdarbus, lai valsts apdraudējuma vai plaša mēroga ārējas ietekmes situācijā Latvijā tiktu nodrošināta visu kritisko finanšu pakalpojumu sniegšana:

  1. maksājumu veikšana internetbankā vai mobilajā aplikācijā,
  2. maksājumu veikšana ar maksājumu karti, t. sk. tiešsaistē,
  3. skaidrās naudas izņemšana no bankomāta.

Kopumā finanšu pakalpojumus krīzes situācijās iespēju robežās nodrošinās visas Latvijas komercbankas. Kritiskie finanšu pakalpojumi jānodrošina kredītiestādēm, kurās ir vislielākais Latvijas klientu skaits un mājsaimniecību noguldījumu apjoms: "Swedbank" AS, AS "SEB banka", AS "Citadele banka" un Luminor Bank AS Latvijas filiālei.

Ir noteikts, ka Latvijā 99 šo kredītiestāžu bankomāti ir t. s. kritiskie bankomāti, kuri apdraudējuma situācijā prioritāri tiek apgādāti ar skaidro naudu. Šo bankomātu atrašanās karte pieejama šeit.

Ne vien krīzes situācijās, bet arī laikā, kad atbildīgās iestādes informē par kritiskajiem finanšu pakalpojumiem, aicinām iedzīvotājus būt īpaši kritiskiem pret informāciju un paļauties tikai uz uzticamiem informācijas avotiem, nepakļauties provokācijām un dezinformācijai, kā arī neuzķerties uz krāpnieku viltībām.

  • Informatīvais buklets "Kas jāzina par naudu un finanšu pakalpojumiem krīzes situācijā", ko sagatavojusi Latvijas Banka un komercbankas, pieejams ŠEIT.

2022. gadā Aizsardzības ministrija izdeva bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā", kura mērķis ir palīdzēt sabiedrībai sagatavoties iespējamām krīzes situācijām, apkopojot noderīgu informāciju, kur meklēt palīdzību un aktuālo informāciju. Savukārt 2022. gadā tapa bukleta "Kā rīkoties krīzes gadījumā" papildinātā versija, kurā sniegtas arī praktiskas norādes drošības stiprināšanai dažādu apdraudējumu gadījumos.