17. jūn, 2022

Ilgtspējīgs skatījums ir plašs skatījums

Ilgtspējīgiem nodomiem dažkārt diemžēl mēdz būt arī neparedzētas un nevēlamas sekas. Tāpēc ir svarīga visaptveroša pieeja, pirmām kārtām, uzņēmuma darbības mērogā. Ilgtspējīgs bizness ir tāds, kas vienlaikus domā gan par dažādiem vides aspektiem, gan sabiedrību. Tāpat arī kāda viena ilgtspējas mērķa sasniegšana nedrīkst notikt uz cita mērķa rēķina jeb negatīvi ietekmēt citus vides vai sociālos aspektus. Ilgtspējas dažādās problēmas jāaplūko vienlaikus, lietojot dažādas disciplīnas jeb lupas. Pirms vest biznesu ilgtspējas virzienā, svarīgi atkāpties soli atpakaļ, aplūkot plašāku kontekstu un uzdot sev jautājumu – vai šis risinājums ir labākais iespējamais kompromiss starp ietekmi uz sabiedrību, vidi un ekonomiskajām iespējām.