22. dec, 2016

Darbinieka nosūtīšana uz semināru

Mūsdienās, lai tiktu līdzi strauji mainīgajām un augošajām biznesa vides prasībām, regulāras darbinieku mācības ir aktuālas daudziem darba devējiem. Semināru apmeklējumi ir viens no veidiem darbinieka zināšanu papildināšanai un apmācībai.

Ja darba devējs pieņem lēmumu nosūtīt darbinieku uz semināru, vairumā gadījumu tas apmaksā visus ar tā apmeklējumu saistītos izdevumus. Visbiežāk tie ietver atlīdzību semināra organizētājam par sniegto pakalpojumu. Ja seminārs notiek citā Latvijas pilsētā vai ārpus Latvijas, papildus iepriekš minētajam var rasties arī ceļa izdevumi, viesnīcas un ar ēdināšanu saistīti izdevumi, norāda Kristīne Erele, grāmatvedības un konsultāciju uzņēmuma Leinonen vecākā konsultante.

Ja darba devējs apmaksā izdevumus saistībā ar darbinieka semināra apmeklējumu, kura laikā iegūtās zināšanas un iemaņas darbinieks var izmantot sava darba pienākuma veikšanai, tad par šādiem izdevumiem nav jāpalielina ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamais ienākums.

Situācijā, kad darbinieks tiek nosūtīts uz semināru, piemēram, ārpus Latvijas vai citā Latvijas pilsētā, proti, ne tajā pilsētā, kur atrodas darbinieka pastāvīgā darbavieta, tad attiecībā uz darba devēja apmaksātajiem ceļa izdevumiem, viesnīcas un ar ēdināšanu saistītajiem izdevumiem, būtu jāņem vērā Ministru kabineta 2010. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi”  normas par izdevumu atlīdzināšanu saistībā ar darbinieka komandējumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 969 komandējums ir ar darba devēja rīkojumu apstiprināts darbinieka brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijā vai ārvalstī, mācību komandējuma gadījumā, - lai papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju.

Norēķinoties ar darbinieku par komandējumā izlietotajiem finanšu līdzekļiem, komandējuma izdevumu daļa, kas pārsniedz noteikumos noteiktās kompensācijas normas, piemēram, dienas naudas, braucieniem ar pilsētas sabiedrisko transportu u.c., ir jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). To nosaka arī likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 1. daļas 16.1 punkts un 2. daļa, ka pārsnieguma summa veido personas ar IIN apliekamo ienākumu.

Savukārt, ja darbiniekam kompensētie komandējuma izdevumi pārsniedz noteikumos noteiktās normas, ar UIN apliekamais ienākums nav jākoriģē.

Tomēr katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi, ņemot vērā nosacījumus par izdevumu sasaisti ar saimniecisko darbību un ekonomisko būtību, kā arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 noteiktos pamatnosacījumus ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanai.

Vairāk par darbinieka nosūtīšana uz semināru un nodokļu piemērošanu var lasīt žurnāla BILANCE decembra pirmajā numurā.