16. mai, 2022

Izveidots unikāls saules paneļu parks Rīgas līča krastā, tepat Engurē

Šī gada pavasarī zivju pārstrādes uzņēmums “Unda” sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu “AJ Power”, “Swedbank” un “Lauku atbalsta dienests” Rīgas līča krastā, Engurē, atklāja iespaidīgu saules paneļu parku. Projektā uz zemes tika uzstādīti 630 saules paneļi ar kopējo jaudu 236 kW, kas uzņēmumam ik gadu saražos aptuveni 226 300 kWh zaļās elektroenerģijas.

Enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” realizētais projekts uzņēmumam SIA “Unda” ir viens no apjomīgākajiem saules paneļu parkiem reģionā, un tā saražotā zaļā elektroenerģija tiks izmantota uzņēmuma pašpatēriņa nodrošināšanai. Plānots, ka saules paneļu saražotā zaļā enerģija turpmāk nosegs 20% no uzņēmuma kopējā elektroenerģijas patēriņa.

“Saules paneļu projekts ir pašsaprotama un loģiska izvēle. Šodien, atskatoties uz lēmuma pieņemšanas brīdi, ir skaidrs, ka tas ir izrādījies ne tikai zaļš un ilgtspējīgs projekts, bet ir arī ekonomiski izdevīgāks, nekā sākotnēji plānojām. Mēs uzskatām sevi par ilgtspējīgu uzņēmumu, un katrs jauns attīstības vai investīciju projekts tiek izvērtēts arī no ilgtspējas viedokļa. Ir arvien vairāk tādu klientu, kuri rūpīgi izpēta iepakojumu, produkta sastāvu un pieejamo informāciju par ražotāju, lai pārliecinātos, ka produkts ražots atbildīgi, rūpējoties par resursiem, izmantojot zaļo enerģiju, un ir visādā ziņā tīrs un kvalitatīvs. Mums ir svarīgi to visu nodrošināt saviem klientiem,” komentē SIA “Unda” valdes priekšsēdētājs Artūrs Bubišs.

“Šobrīd viens no katra uzņēmuma prioritārajiem jautājumiem ir energoneatkarības veicināšana. Zivju pārstrādes uzņēmuma “Unda” gadījums ir izcils ar to, ka viņi ir rīkojušies laicīgi un rezultātā jau tagad var baudīt ieguvumus. SIA “Unda” spēs daļu nepieciešamās elektroenerģijas ilgtermiņā nodrošināt par nemainīgu cenu. Priecājamies un jūtamies gandarīti, ka vietējie uzņēmumi turpina ieviest atjaunīgās enerģijas projektus, nodrošinot sev zaļo enerģiju un veicinot energoneatkarību. Esam pārliecināti, ka realizētais projekts sniegs atbalstu uzņēmuma tālākai attīstībai un dos konkurences priekšrocības kā vietējā, tā arī starptautiskajos tirgos,” norāda enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” vadītājs Roberts Samtiņš.

Uzņēmuma investīcijas zaļās enerģijas ražošanā atmaksāsies nepilnu 3 gadu laikā, un SIA “Unda” gada laikā elektroenerģijas izmaksās ietaupīs līdz pat 30 000 EUR. Turklāt parkam nav nepieciešami papildu ieguldījumi, un tā uzturēšanas izmaksu praktiski nav. Uzstādot saules paneļus, SIA “Unda” novērsīs arī COemisiju nonākšanu atmosfērā par 88,82 tonnām gadā, kas ir līdzvērtīgi  4037 iestādītiem kokiem.

Uzņēmums turpina ražošanas procesos ieviest zaļus un mūsdienīgus risinājumus, kas ļauj būtiski palielināt energoefektivitāti, samazināt izdevumus par enerģiju un būtiski uzlabot ietekmi uz vidi. Līdz ar to uzņēmuma investīcija zaļās enerģijas ražošanā ar saules paneļiem ir tikai loģisks nākamais solis.

“Šī saules paneļu parka īstenošana ir lielisks piemērs, kā ražošanas uzņēmums aktīvi veic pasākumus savas COpēdas mazināšanai. Zivsaimniecība ir tradīcijām bagāta nozare, un solis ilgtspējas virzienā ir ceļš, kurā esam patiesi gandarīti uzņēmumu atbalstīt,” uzver “Swedbank” Lielo uzņēmumu apkalpošanas daļas vadītājs Jevgenijs Ivanovs.

“Ikviena ar Eiropas Savienības fondu atbalstītā projekta veiksmes pamatā ir stratēģiska pieeja un domāšana ilgtermiņā – vai un kā ieguldītās investīcijas būs noderīgas ne tikai tagad, bet arī pēc daudziem gadiem.  Tas ir ceļš, kas ejams soli pa solim – no projekta uz projektu. Bet visa pamatā izaugsme! Prieks, ka SIA “Unda”, kurš ir izcils “Lauku atbalsta dienesta” sadarbības partneris, veicis ieguldījumu arī tā dēvētajā zaļajā pieejā, domājot par atjaunojamiem resursiem, –  uzstādīta saules paneļu elektrostacija. Tā ir tikai viena no aktivitātēm, kas finansēta ar dienesta atbalstu, jo uzņēmums projekta ietvaros iegādājies arī dažādas zivju konservu ražošanai nepieciešamās iekārtas. Gaidām atkal citus projektu pieteikumus,” atzīst “Lauku atbalsta dienesta” Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta direktors Rinalds Vācers.

  • Projekts tika realizēts sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu “AJ Power”, “Swedbank” un ‘’Lauku atbalsta dienestu’’. Kopējās investīcijas projektā ir 165 460 EUR.