1. mar, 2023

Latvijas uzņēmumiem pieejams ceļvedis par klimata risku pārvaldību

Biznesa ilgtspējas padomē tapis praktisks ceļvedis Latvijas uzņēmumiem par klimata risku pārvaldību. Ceļvedis iepazīstina uzņēmējus ar globālajiem un Latvijas klimata scenārijiem, ar tiem saistītiem riskiem un to ietekmi, kā arī iezīmē galvenos soļus un piedāvā praktiskus rīkus klimata risku un iespēju novērtēšanai uzņēmumos. Materiāls publicēts digitālā formātā, un tas ir pieejams ikvienam vietnē Swedbank Biznesam šeit

“Pēdējo gadu laikā esam ieraduši ilgtspējas jautājumus saistīt ar uzņēmumu ietekmi uz vidi un klimatu vai to atbilstību nospraustajiem klimata mērķa rādītājiem. Taču pārejā uz klimatneitrālu ekonomiku ir būtiski izprast un arī novērtēt nākotnes klimata risku ietekmi uz uzņēmuma darbību. Klimata pārmaiņas ietekmēs visas nozares, bet īpaši tās, kas ir atbildīgas par lielāko siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju, enerģijas un ūdens patēriņa daļu. Laikus apzināti riski un to izvērtēšana sekmē biznesa noturību ilgtermiņā. Uzņēmumiem ir izdevīgāk laikus pārvaldīt klimata riskus, nevis cīnīties ar tiem, kad tie jau iestājušies,” saka Lauris Mencis, Swedbank valdes priekšsēdētājs.

Ceļvedī galvenokārt izmantota Klimatiskās finanšu informācijas izpaušanas darba grupas (TCFD jeb Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) izstrādātā pieeja klimata risku novērtēšanā. Finanšu sektora uzņēmumi, arī Swedbank, jau vairākus gadus veic risku novērtējumu un iespēju analīzi atbilstoši TCFD metodoloģijai. Tā sniedz iespēju laikus izprast Swedbank klientu noturību attiecībā uz klimata riskiem un palīdz labāk vērtēt projektus, kuros veikt ieguldījumus.

Izpratne par klimata riskiem ir ne tikai būtisks biznesa noturības jautājums, bet arī prasība Eiropas Savienības korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanas direktīvas ietvaros. Tā paredz, ka uzņēmumiem būs jāziņo gan par to, kā uzņēmums ietekmē ilgtspējas jautājumus, gan arī par ārējo faktoru, piemēram, klimata pārmaiņu, ietekmi uz uzņēmuma darbību. Tas nozīmē, ka klimata risku pārvaldība kļūs arvien būtiskāka uzņēmumu dienaskārtības sastāvdaļa.

Lai palīdzētu uzņēmējiem labāk izzināt klimata risku pārvaldības pieeju, ceļveža tapšanas procesā Biznesa ilgtspējas padomes dalībnieki pērn satikās vairākās praktiskās darbnīcās. To ietvaros klimata pārmaiņas tika apskatītas no cita skatupunkta un kopīgi veikta sākotnējā dalībnieku klimata risku un iespēju kartēšana. Iegūtie rezultāti ir izmantoti ceļveža saturā kā praktiski piemēri, kas var noderēt uzņēmējiem, uzsākot klimata risku analīzi un novērtējumu savos uzņēmumos.

  • Praktiskais ceļvedis uzņēmējiem “Klimata risku pārvaldība uzņēmumā” ir otrais izglītojošais materiāls, kas tapis Biznesa ilgtspējas padomes ietvaros. Padomē šobrīd apvienojušies 14 uzņēmumi – Swedbank, Latvijas Finieris, Latvijas dzelzceļš, LMT, ARS, Madara Cosmetics, Valmiermuižas Alus, Dobeles dzirnavnieks, Latvijas graudaudzētāju kooperatīvs VAKS, Laflora, AJ Power, Augstsprieguma tīkls, SCHWENK Latvija un Neste Latvija. Uzņēmumu mērķis ir apmainīties zināšanām, padziļināt izpratni par ilgtspējas praksi un kopīgi veidot ilgtspējīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Biznesa ilgtspējas padome tika izveidota 2021. gadā.