Kāpēc svarīgi apdrošināt īrētu dzīvokli?

Neatkarīgi no tā, vai mājoklis tev pieder vai tiek īrēts, tas ir apdrošināšanas vērts, jo tikai kopā ar dzīvokli var apdrošināt arī savu iedzīvi. Te apkopoti noderīgi padomi, kas jāņem vērā, apdrošinot īrētu dzīvokli.

Iedzīvi var apdrošināt tikai kopā ar dzīvokli

Arī tad, ja mājokļa un iedzīves apdrošināšanu veicis īrnieks, notiekot negadījumam, piemēram, ugunsgrēka laikā tiek bojāta gan manta, gan arī īpašums, neatkarīgi no tā, kurš būs apdrošinājis īpašumu, atlīdzību par īpašuma atjaunošanu saņems īpašuma īpašnieks – tas, kurš norādīts zemesgrāmatā. Savukārt atlīdzību par bojāto mantu saņems mantas īpašnieks.

Tiesa gan, ja dzīvokļa apdrošināšanas polises būs gan īpašniekam, gan īrniekam, īpašnieks saņems atlīdzību tikai no vienas kompānijas. Jo apdrošināšanas uzdevums ir nelaimes gadījumā kompensēt zaudējumus, nevis gūt peļņu. Dzīvokļa bojājuma gadījumā tas nozīmē kompensēt dzīvokļa remontu vai nodrošināt finansējumu cita dzīvokļa iegādei (protams, ja to atļauj apdrošināšanas atlīdzības griesti). Nevar būt tā, ka ir viens dzīvoklis ar divām polisēm un par vienas polises naudu dzīvoklis tiek izremontēts, bet par otras polises naudu nopirkts vēl viens dzīvoklis. Saskaņā ar likumu to var traktēt kā krāpniecību, par kuru var pat draudēt kriminālatbildība.

Izņēmums ir tad, ja noslēgtas divas apdrošināšanas polises un zaudējumu summa ir tik liela, ka viena apdrošināšanas polise to nenosedz, tad atlikušo daļu var izmaksāt otrs apdrošinātājs.

Piemēram, ir noslēgta Swedbank polise ar limitu 7500 eiro un cita apdrošinātāja polise ar limitu 7500 eiro, bet mantas bojātas par 10 000 eiro, tad 7500 eiro izmaksā viens apdrošinātājs un 2500 eiro – otrs apdrošinātājs.

Katram savs līgums

Īrējot nekustamo īpašumu, protams, ir ieteicams painteresēties, vai īpašuma īpašnieks to jau ir apdrošinājis, un saskaņot ar viņu šo lēmumu. Tiesa gan, arī tad, ja dzīvokļa saimnieks dzīvokli jau ir apdrošinājis, īrnieks nevar noslēgt iedzīves apdrošināšanas līgumu kā papildinājumu īpašnieka mājokļa apdrošināšanai, bet, lai apdrošinātu iedzīvi, viņam jāslēdz savs īrētā īpašuma apdrošināšanas līgums.

Izvēlies draudzīgu iedzīves apdrošināšanu

Runājot par mantas apdrošināšanu, jāpievērš uzmanība, vai izvēlētajai apdrošināšanas kompānijai ir nepieciešams, piemēram, mantu saraksts, kas jāiesniedz pie polises iegādes, kā arī precizēt, vai, iegādājoties jaunu mantu, par to jāinformē arī apdrošinātājs. Piemēram, slēdzot Swedbank iedzīves apdrošināšanas līgumu, šāds saraksts nav jāiesniedz, jo mēs saprotam, ka tas ir pilnīgi normāli, ja klients gada laikā nomaina kādas lietas vai mēbeles. Mums arī nav nekāds procentuāls nolietojums, proti, ja bojājums radies vairākus gadus pēc preces iegādes, mēs nerēķinām, cik lielā mērā pa šo laiku varētu būt kritusies mantas vērtība, bet atlīdzinām remonta vai citas līdzvērtīgas preces iegādes izmaksas. Pirms līgums slēgšanas vajadzētu pārbaudīt, vai konkrētām mantu grupām nav noteikti izmaksas griesti un vai, pēc klienta domām, tie ir pietiekami. Tāpat vienmēr jāpievērš uzmanība, kas ir atrunāts noteikumos pie izņēmumiem. Iespējams kāda kompānija neapdrošina, piemēram, elektriskos velosipēdus vai kādu citu jums aktuālu mantu. Vēl viena nianse, kas varētu būt aktuāla tiem, kas pārvietojas ar velosipēdu, − jāpievērš uzmanība, vai polise segs arī divriteņa zādzību ārpus apdrošinātā īpašuma un vai velosipēdam ir jābūt reģistrētam CSDD.

Mantu uzskaitījums īres līgumā

Ko darīt gadījumā, ja dzīvokļa iedzīve ir dalīta? Proti, daļa mantu, kas atrodas dzīvoklī, pieder īpašniekam un daļa īrniekam? Ja esi īrnieks un nevari pierādīt, ka mantas ir tavas, tad visu apdrošināšanas atlīdzību izmaksā saimniekam. Bankas praksē vēl līdz šim nav bijis tāda gadījuma, ka dzīvokļa īpašnieks rīkotos tik negodprātīgi. Taču, lai nodrošinātos pret šādu iespēju, ieteicams glabāt pirkumu čekus, bet, pats galvenais, jau slēdzot īres līgumu, strikti atrunāt, kuras mantas kuram pieder.

Ja īres termiņš beidzas pirms laika

Vēl aktuāla varētu būt informācija par polises pārtraukšanu, jo, ja īpašums tiek īrēts uz termiņu līdz vienam gadam, piemēram, tikai uz mācību laiku, tad reti kurš vēlēsies turpināt apdrošināšanas līgumu. Atkal jau ieteikums – rūpīgi iepazīties ar dažādu apdrošinājumu piedāvātajiem noteikumiem, jo tik tiešām ir kompānijas, kas iekasē soda naudu par polises pirmstermiņa izbeigšanu.