23. mai, 2018

Reinis Rubenis: Iespējamā misija vēl nav izpildīta

Nesen kļuvis zināms, ka Latvijas izglītībai nozīmīgā programma “Iespējamā misija” saskārusies ar līdzekļu piesaistes grūtībām, kas tai liedz uzņemt jaunus dalībniekus – iedvesmojošus skolotājus mūsu bērniem. Kā tēvs un kā uzņēmuma vadītājs ar šo ziņu vēršos pie pārējiem uzņēmējiem, vadītājiem un aktīviem ļaudīm – šobrīd ir īstais brīdis sniegt savu artavu, lai labās iestrādnes neapstātos.

Katrs sociāli atbildīgs uzņēmums ir izvēlējies jomas, ko atbalstīt un kam palīdzēt, taču ticu, ka mērķis visiem viens – labāka Latvija. Laba izglītības sistēma ir atslēga cilvēku un valstu panākumiem nākotnē. Swedbank, domājot par nākotnes Latviju un tās iedzīvotājiem, savu izvēli ir izdarījusi par labu izglītībai. Tas nozīmē nemitīgi atbalstīt un pilnveidot dažādas izglītības uzlabošanai veltītas iniciatīvas un kustības. Tai skaitā, arī programmu "Iespējamā misija", kurai banka ir lielākais finansētājs un ievērojamu atbalstu sniedz jau kopš "Iespējamās misijas" dibināšanas.

Privātā sektora atbalstītās iniciatīvās vienmēr var ātrāk un elastīgāk notestēt, kā darbojas jauni modeļi vai inovatīvas idejas, arī operatīvāk “aizlāpīt caurumus” valsts funkcijās. Mūsu pašu pieredzē ir “Ziedot.lv” izveide, kas ļāva ne vien izveidot efektīvu un caurspīdīgu ziedošanas kultūru Latvijā, bet arī izdarīja spiedienu uz valsts pārvaldi, kas ļāva būtiski pilnveidot sistēmu smago slimību ārstēšanas finansēšanai no valsts līdzekļiem.

 Esam pārliecināti, ka kvalitatīvas izglītības pamatā ir labs skolotājs. Taču jaunu skolotāju ienākšana Latvijas skolās notiek gausi, un tie joprojām tiek sagatavoti pēc novecojošām metodēm. Tāpēc "Iespējamā misija" jau desmit gadus ir neatsverams palīgs, nodrošinot skolas ar jauniem un mūsdienu prasībām atbilstoši apmācītiem skolotājiem. Rezultātā šo desmit gadu laikā "Iespējamās misija" spējusi pozitīvi ietekmēt vairāk nekā 25 000 bērnu dzīves. Arī šobrīd programma no Latvijas skolām saņēmusi 155 pieprasījumus pēc jauniem skolotājiem, kuri paliks neapmierināti, ja netiks uzņemti jauni dalībnieki.

Manuprāt, viens no būtiskākajiem "Iespējamās misijas" darbības rezultātiem ir fakts, ka gandrīz 80% programmas absolventu – jaunu, ļoti talantīgu profesionāļu, kuri spētu strādāt labi atalgotu darbu bankā – turpina darbu izglītībā arī pēc programmas absolvēšanas. Starp viņiem ir skolotāji, skolu vadītāji, izglītības politikas veidotāji, sociālie uzņēmēji, kā arī citi izglītības nozares profesionāļi.

Tomēr būtiskākais, kas tiek noklusēts daudzās debatēs – “Iespējamās misijas” darbības mērķis jau kopš pirmssākumiem ir bijis agrāk vai vēlāk savu misiju noslēgt, proti – izbeigt vai mainīt darbību brīdī, kad Latvijas izglītības sistēmā būs izdevies panākt pārmaiņas, kuras ļautu to nosaukt par mūsdienīgu un katram bērnam pieejamu. Kas tad būs tie priekšnosacījumi, lai varētu uzskatīt, ka “Iespējamā misija” savu misiju Latvijā ir paveikusi?

Viena joma ir mācību saturs, kur bērnu ieinteresēšana mācīties un radināšana pie patstāvīga darba un domāšanas ir tas, kas noderēs tālākās mācībās un darbā. Mūsuprāt, šajā jomā ir labs progress, jo organizācijas absolventi sniedz savu ekspertīzi projektā „Skola 2030”, izstrādājot un palīdzot ieviest jauno izglītības saturu skolās.

Otrs aspekts ir skolotāja amata prestižs, kas iet roku rokā ar atalgojuma līmeni un konkurenci par iespēju apgūt pedagoga profesiju. "Iespējamā misija" ir pierādījusi, ka par skolotājiem iespējams piesaistīt spējīgākos augstskolu absolventus, desmit pretendentiem sacenšoties par vienu vakanci skolā. Šobrīd valstī notiek skolotāju atalgojuma reforma, un kaut arī tā nav uzskatāma par pabeigtu, tas ir solis pareizā virzienā.

Trešā joma ir jauno skolotāju sagatavošana – lauks, kurā vēl daudz darāmā. Nepieciešams fokusēties uz sistēmisku ietekmi, īpaši akcentējot motivētu skolotāju atlasi, sagatavošanu, teorētiskās izglītības ciešu sasaisti ar praksi un skolotāju atbalstu.

Šodienas situācija ar apsīkušu privāto ziedojumu plūsmu mūsu skatījumā ir iespēja: viens variants ir pārstrukturēt programmas finansēšanu, bet tikpat labi otrs – mainīt darbības modeli, kas lielākā mērā fokusētos uz sadarbību ar valsti jauno skolotāju izglītības programmu uzlabošanā, pilnveidojot Latvijas izglītības sistēmu. Jo, atkārtošos – misija vēl nav izpildīta.

Mēs esam lielākais "Iespējamās misijas" finansētājs, turklāt, redzot programmas izaicinājumus, savu līdzfinansējumu šogad esam pat palielinājuši. Taču šīs lielās, sistēmiskās tēmas ir izkustināmas tikai kopdarbā. Joprojām vērojam nozīmīgu sistēmas pretestību nepieciešamajām pārmaiņām. Lai sasniegtu kritisko masu un reālas izmaiņas, valstiski domājošajiem uzņēmējiem un viedokļa līderiem ir jābūt vienotiem, gan pieprasot politikas veidotājiem pārmaiņas, gan pašiem pieliekot savu devumu.

Tāpēc Swedbank aicina uzņēmējus un citus lēmumu pieņēmējus ar kritisku aci pārskatīt savas sabiedrības atbalsta aktivitātes – cik no tām ir īstermiņa labums zīmolam un cik atstāj arī pozitīvus nospiedumus Latvijas nākotnei. Ja neesi vienaldzīgs pret to, kāda ir un būs izglītība Latvijā, tad aicinu nākt talkā tieši šobrīd un palīdzēt veiksmīgi noslēgt šo Misiju.