23. feb, 2021

Pandēmija liek uzņēmējiem vairāk domāt par jaunu biznesa nišu meklēšanu

Kā liecina jaunākā Swedbank uzņēmēju aptauja*, trīs galvenās apņemšanās, ko uzņēmēji personīgi iecerējuši īstenot 2021. gadā, ir jaunu biznesa modeļu un nišu meklēšana sava uzņēmuma attīstībā (49%), veiksmīgāka un efektīvāka sava laika plānošana (36%) un jaunu zināšanu apguve un lasīšana (34%).

Aptauja arī atklāj galvenos uzņēmēju izaicinājumus, kā arī prognozes par sava biznesa atlabšanu un plānotās attīstības perspektīvas 2021. gadā.

TOP3 galvenie uzņēmēju izaicinājumi 2021. gadā

Pandēmijas izraisīto seko dēļ arī šis gads uzņēmējdarbībā turpināsies ar pielāgošanos šīs dienas mainīgajiem apstākļiem –– primāri, lai noturētu vai palielinātu uzņēmuma apgrozījumu vai peļņu  (to kā galveno izaicinājumu min 64% uzņēmēju). Otrs biežāk nosauktais izaicinājums (39%) ir produktu vai pakalpojumu pieprasījuma noturēšana vai palielināšana. Kamēr trešais populārākais izaicinājums (31%)  ir jaunu produktu vai pakalpojumu attīstība.

Kad uzņēmēji sagaida biznesa atlabšanu no pandēmijas izraisītājām sekām?

Analizējot respondentu prognozes par atlabšanu no Covid-19 radītajām sekām, teju katrs piektais (18%) uzņēmējs raugās ar cerībām uz nākamo gadu, cerot sagaidīt uzņēmuma atlabšanu 2022. gadā. Savukārt katrs desmitais (10%) uzņēmējs sagaida uzņēmuma atlabšanu jau šī gada trešajā ceturksnī. Lielākā daļa uzņēmēju norāda, ka turpina darboties un konkrētu uzlabojumu brīdi neprognozē.

Kopumā vērtējot prognozes 2021. gadam savā uzņēmumā, 22% respondentu gadu prognozē kā ļoti labu. Katrs piektais (20%) uzņēmējs vērtē kā labu, bet 19 % –– viduvēju.

“Jau drīz apritēs gads, kopš Latvijā pandēmijas dēļ ieviesti dažādi ierobežojumi, kas ietekmē gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus visā Latvijā. Šis posms mums māca pielāgoties, meklēt arvien jaunas biznesa iespējas un raudzīties uz kopējo situāciju vēl plašāk. Ļoti augstu novērtējam Latvijas uzņēmēju spēju meklēt jaunus risinājumus un iespējas biznesa noturēšanai un tālākai attīstīšanai,” saka Lauris Mencis, Swedbank Uzņēmumu pārvaldes vadītājs.

Uzņēmuma attīstības perspektīvas un motivācijas faktori 2021. gadā

Domājot par uzņēmuma attīstības perspektīvām 2021. gadā, 33% aptaujāto ir apņēmības pilni, norādot uz uzņēmuma izaugsmes potenciālu. Tomēr teju tikpat liela daļa - 30%, norāda, ka situācija īpaši nemainīsies –– uzņēmumā, viņuprāt, nebūs vērojama ne izaugsme, ne lejupslīde. 16% respondentu raugās uz izaugsmes perspektīvām negatīvi, atzīstot, ka arī šogad, visticamāk, viņu uzņēmums piedzīvos lejupslīdi.

Par spīti neprognozējamajai situācijai Latvijā un pasaulē, lielākā daļa uzņēmēju (60%) par savu lielāko motivāciju turpināt iesākto atzīst to, ka pārstāvētā nozare un darbs ir viņu sirdslieta. Tikmēr 55% uzsver, ka uzņēmējdarbību turpina, jo tā ir galvenais ienākumu avots sev un ģimenei, kamēr 33% atzīst – tā ir atbildība pret kolēģiem un saviem darbiniekiem.

*Aptauja īstenota 2021. gada februārī, aptaujājot vairāk nekā 400 Latvijas mazā biznesa uzņēmējus no dažādām nozarēm.