11. jūl, 2019

Sociālais uzņēmums – darīt labu un pretī iegūt kvalitāti

Šobrīd pasaulē un arī Latvijā uzplaukumu piedzīvo sociālie uzņēmumi, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Tiem ir plašs potenciāls sadarboties ar ražotājuzņēmumiem, kas deleģē vienkāršas, bet laikietilpīgas funkcijas. Latvijā šobrīd ir 62 sociālie uzņēmumi, viens no tiem ir “Visi var”. Par šo darbinieku darbaspējām, augsto motivāciju un atbildības sajūtu, radīto preču klāstu un to kvalitāti, kā arī līdzšinējām sadarbības formām ar Latvijas uzņēmumiem stāsta uzņēmuma vadītāja Eva Viļķina, kura ieguvusi maģistra grādu sociālajā uzņēmējdarbībā un pērn par savu ieguldījumu saņēmusi balvu “Latvijas lepnums”. Eva ir pārliecināta, ka strādāt var ikviens, un šobrīd pieejamais atbalsts veicinās šādu uzņēmumu rašanos. Turklāt tiem ir liels attīstības potenciāls. 

No biedrības līdz uzņēmumam

Sociālais uzņēmums “Visi var” pastāv pusotru gadu, bet tā pirmsākumi meklējami jau 2003. gadā, kad tika dibināta biedrība “Cerību spārni”. Tās darbība ir bijusi balstīta uz cilvēku vajadzībām, apzinot un pētot ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti, un sniedzot tām nepieciešamos pakalpojumus. Tos novērtē un iegādājas jau vairāk nekā 20 pašvaldības. Biedrībā var apgūt deviņas dažādas prasmes – šūšanu, adīšanu, aušanu, keramikas priekšmetu veidošanu, sveču liešanu, ziepju izgatavošanu, ādas apstrādi, filcēšanu, dažādu rokdarbu izgatavošanu. Gatavie darinājumi tika pārdoti. Biedrība vēlējās attīstīties un nodalīt saimniecisko darbību. Lai būtu iespēja pieteikties “Altum”atbalstam, kas biedrībām netiek piešķirts, tika pieņemts lēmums dibināt sociālo uzņēmumu.

“Cerību spārnu” jauniešu vidējā pensija ir tikai 128 eiro mēnesī, izdzīvot ar to nav iespējams, izplēn arī sapnis par patstāvīgu dzīvi un īrētu dzīvesvietu. Sociālais uzņēmums jauniešiem ar apgūtām prasmēm ļauj strādāt un nodrošināt sevi pašiem.

Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem šāda uzņēmējdarbības forma vēl ir sveša, bet Eva ar biedriem daudz laika velta sabiedrības informēšanai par to, ka iespējams iegādāties arī šādas preces ar pievienoto vērtību, kas ir kvalitatīvas un konkurētspējīgas. Sociālajā uzņēmumā šobrīd strādā 12 darbinieki, tostarp 10 cilvēki ar īpašām vajadzībām vecumā no 18 gadiem līdz pensijas vecumam, un deviņi no viņiem darbam nepieciešamās prasmes apguvuši biedrībā “Cerību spārni”.

Sociālo uzņēmumu uzplaukums

Šobrīd sociālā uzņēmējdarbība uzplaukst ne vien Latvijā, bet visās Eiropas un bijušās Padomju Savienības valstīs. Eva bieži dalās ar Latvijas pieredzi dažādās starptautiskās konferencēs un pagājušā gada sākumā viņa arī aktīvi piedalījās vietējā darba grupā, kas izstrādāja sociālās uzņēmējdarbības likumu. Viņasprāt, Latvijā šis likums ir ļoti plašs un tam trūkst finansiāla seguma.

Ārvalstīs sociālajiem uzņēmumiem ir vienkāršāk pastāvēt, jo tiem ir ļoti liels valsts un pašvaldību atbalsts. Eva vairākkārt ir runājusi arī ar mūsu Saeimas deputātiem par PVN likmes samazināšanu šādiem uzņēmumiem, taču pagaidām tam nav atbalsta.

Uzņēmumā “Visi var” bieži viesojas citu pašvaldību un sociālās jomas pārstāvji, un Eva labprāt dalās savā pieredzē, jo vēlas citus iedvesmot veidot sociālos uzņēmumus arī citos novados. Tādējādi cilvēks ar īpašām vajadzībām nav tikai sociālo pabalstu saņēmējs, viņš strādā algotu darbu, gūst papildu ienākumus un arī maksā nodokļus, kas atvieglo pašvaldību budžetu.

Mērķgrupu loks paplašinās

Sociālā uzņēmuma mērķis ir darba integrācija, proti, no kopējā darbinieku skaita vismaz 50 % jābūt no mērķgrupām. “Visi var” nodarbina pat virs 80 % no tām, un sagaidāms, ka būs vēl vairāk. Šobrīd vēl vecākus, kuri aprūpē bērnu ar invaliditāti un strādā uzņēmumā, neieskaita mērķgrupā, tomēr Eva cer, ka tas mainīsies, jo, lai varētu aprūpēt bērnu ar īpašām vajadzībām, darbs jāpakārto ģimenes vajadzībām – vecākiem regulāri jāatprasās no darba, lai aizvestu bērnu uz medicīnas iestādi vai terapiju, un reti kurš darba devējs izrāda izpratni ilgtermiņā. Veidojot “Cerību spārnu” un “Visi var” mēneša grafiku, vecāki vispirms ieraksta dienas, kad bērnam paredzētas procedūras, un darba vadītāja rēķinās ar šīm prioritātēm.

Uzņēmumā tiek dota iespēja strādāt arī pirmspensijas vecuma cilvēkiem, un, iespējams, drīzumā mērķgrupu loks kļūs vēl plašāks – te jaunas iemaņas apūgt varēs arī jaunās māmiņas ar zemām prasmēm un ilgstošie bezdarbnieki.

Darbaroku un talantu netrūkst

Uzņēmuma darbinieki ir motivēti, strādātgriboši, bet var padarīt tik, cik katrs spēj – kāds var strādāt tikai četras piecas, cits – astoņas stundas dienā. Tāpēc Eva ar sadarbības partneriem cenšas vienoties par nesteidzīgiem darba izpildes termiņiem, taču uzņēmums ir veicis arī apjomīgus darbus īsā laikā. Īpaši aizņemts ir Ziemassvētku laiks. Tiem tuvojoties, tiek jau laikus gādāts par sveču krājumiem un citām svētku lietām, kas kļūst aktuālas novembra beigās, decembrī, bet nākamo svētku pasūtījumu uzņēmums ir gatavs pieņemt jau no janvāra.

Eva ar lepnumu stāsta, cik daudz talantu ir atklāts. Piemēram, jaunieši uzzīmē nerunājošam zēnam skici, un viņš pēc zīmējuma izveido identisku somu no filca, kas ir oriģināls mākslas darbs. Šobrīd top šādu somu kolekcija, ko uzņēmums piedāvās pircējiem.

Ir svarīgi motivēt strādāt

Jau biedrības pirmsākumos Eva devusies pieredzes apmaiņas braucienos uz dažādām valstīm. Daudzās no tām veic mērķdotācijas sociālajiem uzņēmumiem. Vācijā ir radīta sistēma, ka, ja jaunietis ar invaliditāti pēc skolas beigšanas vismaz 15 gadus strādā, viņš saņem lielāku pensiju nekā nestrādājošs jaunietis ar tādiem pašiem traucējumiem. Tikmēr Latvijā cilvēki ar invaliditāti nav motivēti strādāt, jo šobrīd pabalstu var saņemt ikviens no viņiem un vecāki, kas audzina šādus bērnus, nesaskata vajadzību likt viņiem apgūt kādu profesiju.

Ja valsts kā nosacījumu pabalsta saņemšanai izvirzītu darbu kaut vai sociālā uzņēmumā, ieguvēji būtu visi – jaunietis, kas attīstās, vecāki, kas zina, ka viņš spēs apgādāt sevi pats, kā arī pašvaldības budžets.

Biedrības sešpadsmit gadu pieredze liecina, ka jaunieši, ar kuriem mērķtiecīgi tiek strādāts, uzrāda ļoti labus darba rezultātus. Ne velti uzņēmuma nosaukums ir “Visi var” – arī cilvēks ar smagiem fiziskiem traucējumiem var daudz!

Līdz šim – gandrīz bez atbalsta

Evai ir nācies dzirdēt, ka sociālajam uzņēmumam palīdz Eiropa, valsts, pašvaldība, arī iedzīvotāji naudu saziedo – viņi dzīvojot kā nieres taukos. Tomēr tik idilliski vis nav, jo pašvaldība sniedz atbalstu tikai kopš šī gada maija. Pirms tam Eva ar domubiedriem visu paveikuši tikai pašu spēkiem un ar ziedotāju atbalstu – nekāda Eiropas, valsts vai pašvaldības finansējuma nav bijis. Paši domājuši, kā izdzīvot, un maksājuši tādus pašus nodokļus kā ikviens uzņēmums.

Uzņēmums vairāk nekā gadu darbojās plašās īrētās telpās, bet līdz ar nomas maksas paaugstināšanos tas vairs nebija iespējams. Pieejamie finanšu resursi lika izvēlēties – maksāt īri vai darbiniekiem algas. Maijā pašvaldība piešķīra uzņēmumam bezatlīdzības telpas Siguldas pagastā, un Eva priecājas, ka ietaupīto īres maksu var ieguldīt attīstībā.

Jaunajās telpās līdzās veikalam un šūšanas telpām šobrīd tiek iekārtota arī adīšanas telpa, jo uzņēmumā top ļoti pieprasītas adītās transformējamās jakas: to kvalitāte ir augsta un cena vilinoša. Jūlijā darbu sāks uzņēmuma internetveikals, un drīzumā tiks piedāvāts arī apdrukas pakalpojums, ko veiks divi jauni puiši ratiņkrēslos. Ar “Altum” atbalstu iecerēts attīstīt kokapstrādes darbnīcu un piesaistīt dizaina speciālistu, kas palīdzēs izstrādāt produktu līniju, kā arī pilnveidot jau esošās darbnīcas.

Sociāli atbildīgie partneri

“Visi var” peļņu nodrošina labdarības veikals un pasūtījumi. Veikalā var iegādāties pašdarinātas lietas, kā arī labas kvalitātes ziedoto preci no vietējiem vai ārvalstu partneriem. Šī peļņas daļa nodrošina jaunas darba vietas un palīdz iegādāties nepieciešamo aprīkojumu. Savukārt šūšanas darbnīcā iespējams veikt individuālus pasūtījumus.

Šobrīd tiek izgatavotas uzņēmuma JYSK korporatīvās dāvanas, bet nesen realizēts Rīgas Lidostas pasūtījums – 550 lacītes Babītes un Mārupes pašvaldību jaundzimušajiem. Uzņēmuma darbinieki ļoti priecātos, ja šādu pasūtījumu būtu vairāk.

Jau pāris gadus biedrībai ir laba sadarbība ar uzņēmuma SIA “AGA”, kura produkcijai nepieciešams savienot korķi ar blīvi. Darbs ir vienkāršs, tomēr prasa precizitāti un laiku, un biedrības jaunieši to ar prieku paveic. Notiek arī sadarbība ar Siguldas uzņēmumu SIA “LAURO”, kas izgatavo automašīnu gaisa atsvaidzinātājus. Septiņu jauniešu pienākums ir pievienot tiem etiķeti un tos iepakot. Minētie uzņēmumi “Visi var” uzrunājuši paši, izvērtējot darbinieku spējas un sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Pasaulē ir daudz piemēru, kad pelnoši uzņēmumi deleģē daļu savu funkciju sociālajiem uzņēmumiem. Sadarbība notiek, piemēram, farmācijas jomā: viens saloka kastīti, cits ieliek zāļu aprakstu, trešais ievieto zāļu tāfelīti un aiztaisa iepakojumu. Vācijā Eva apmeklējusi kādu sociālo uzņēmumu, kas šādi nodarbina 500 darbinieku, kuri veic 500 dažādas funkcijas. Kāds Norvēģijas sociālais uzņēmums saliek kastītēs un ievalcē makšķerāķus. Alus darītavas uz šādiem uzņēmumiem nogādā pudeles un iepakojumu, bet čaklās rokas nodod atpakaļ sapakotu produktu.

Regulārie klienti un brīvprātīgie

Tie, kuru redzeslokā nav neviena cilvēka ar invaliditāti, nezina cik grūta ir viņu ikdiena un cik ļoti, neraugoties uz to, viņi vēlas darboties. Tomēr tie, kas ir saskārušies ar šādiem līdzcilvēkiem, saprot Evas un līdzīgi domājošo darbības cēlo mērķi un atbalsta viņu centienus, un šādu cilvēku kļūst aizvien vairāk. Biedrībai un tagad arī uzņēmumam ir savi regulārie klienti, kas atbrauc vismaz reizi mēnesī, lai iegādātos kādu lietu sev vai izmeklētu īpašu dāvanu radiem, draugiem, darba kolēģiem.

Ikviens var atbalstīt “Visi var” centienus dažādos veidos: sadarboties vai iegādāties saražoto produkciju, sniegt kādu tehnisko vai cita veida palīdzību vai sagatavot materiālu sociālo tīklu ziņām, ziedot labas kvalitātes tekstilu, apģērbu un mājsaimniecības lietas, iesaistīties dažādu atbalsta pasākumu organizēšanā.