8. mai, 2024

Finanšu tirgu pārskats | Aprīlis 2024

Līdz ar akciju tirgus korekciju aprīlī ir beidzies spēcīgais piecus mēnešus ilgušais kāpums.

  • Galvenais tirgus virzītājspēks bija ziņojums par augstāku inflāciju ASV, nekā tas tika gaidīts, kas izraisīja obligāciju un tehnoloģiju nozares akciju cenu kritumu
  • Mēneša līderi bija izejvielas, īpaši metāli, ko ietekmēja ģeopolitiskie notikumi
  • gada 1. ceturkšņa finanšu rezultāti tehnoloģiju milžiem atšķirīgi

Šogad “pārdod maijā” periods iestājās agrāk, jo akciju tirgus korekcija notika aprīlī, līdz ar to beidzās piecus mēnešus ilgusī spēcīgās augšupejas tendence. MSCI AC World indeksam mēnesis beidzās ar 2,3% kritumu eiro izteiksmē, savukārt Bloomberg EUR Aggregate obligāciju indekss saruka par 1,3%. Runājot par akciju ieguldījumiem, salīdzinoši vājāku sniegumu uzrādīja tehnoloģiju uzņēmumi, bet stabilitātei izveidotās pozīcijas (komunālo pakalpojumu nozare) un enerģētikas uzņēmumu akcijas – salīdzinoši labāku sniegumu. Ņemot vērā šādu nozaru dinamiku, ASV akciju tirgus sniegums tehnoloģiju uzņēmumu lielā īpatsvara dēļ bija sliktāks par rezultātiem Eiropas un attīstības valstu tirgos (kam bija pat pozitīvs sniegums, tomēr tikai pateicoties Ķīnas akciju tirgus atlabšanai). Vienīgā lielā aktīvu klase ar pozitīvu sniegumu bija izejvielas: EUR izteiksmē zelta cena pieauga par 5,4%, Brent jēlnaftas cena – par 1,5%, savukārt rūpniecisko metālu cena “uzlēca” par 14% saistībā ar jaunām Krievijas sankcijām. Galvenie tirgus virzītājspēki pārskata mēnesī bija par gaidīto augstākas ASV inflācijas dati, spriedze Tuvajos Austrumos un 2024. gada 1. ceturkšņa uzņēmumu rezultātu paziņošanas sezona. ASV dolāra vērtība pret eiro pieauga par 1,1%.

Ekonomikai ASV un pasaulē turpinot pieņemties spēkā, ASV inflācijas dati izrādījās augstāki, nekā prognozēts. Tā rezultātā tirgus dalībnieki pārcenoja procentu likmju samazināšanas prognozes – tirgus prognozētais ASV FRS pirmā procentu likmju samazinājuma laiks tika pārcelts uz novembri (un, ja turpināsies par gaidīto augstāka inflācija, tiek pieļauta arī paaugstināšana). Tomēr joprojām tiek sagaidīts, ka ECB samazinās likmes šajā vasarā. Saistībā ar prognozēm, ka likmes būs augstākas ilgāk, obligācijas (it īpaši ASV tirgū) un tehnoloģiju sektora akcijas uzrādīja salīdzinoši vājāku sniegumu. Mēneša turpinājumā pieaugošā spriedze Tuvajos Austrumos izraisīja naftas un zelta cenas pieaugumu un ASV dolāra vērtības kāpumu. Tas kopā ar augstākām rūpniecisko metālu cenām atkal radīs spiedienu uz turpmāko inflāciju.

Tirgus dalībnieki cieši sekoja līdzi tehnoloģiju milžu pirmā ceturkšņa finanšu rezultātiem. Visinteresantākie un tirgu ietekmējošākie bija Alphabet (kam pieder Google) un Amazon spēcīgie rezultāti un Tesla un Meta (kam pieder Facebook) vājie rezultāti. Alphabet bija ļoti spēcīgi meklēšanas reklāmu pārdošanas rādītāji, kas atkal liecina par spēcīgu ekonomiku 2024. gada 1. ceturksnī, savukārt Teslas rādītāji kārtējo reizi apliecināja tendenci, ka elektromobiļu pieprasījums rūk. Kopumā tehnoloģiju sektoram pēc lieliskā 2023. gada turpinājās grūtības.

Mēneša grafiks. ASV šogad procentu samazinājums gaidāms arvien mazāk un mazāk, iespējama pat paaugstināšana

Pilns pārskats pieejams šeit:

Atbildības ierobežojums:
Šī pārskata autori ir Investīciju atbalsta daļas darbinieki, kuri strādā Swedbank AS Igaunijā, “Swedbank” AS Latvijā vai “Swedbank”, AB Lietuvā. Šajā apskatā izteiktie viedokļi var atšķirties no citu Swedbank Grupas darbinieku izteiktajiem viedokļiem.
Šis pārskats ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par uzticamu un atspoguļo analītiķu personīgo un profesionālo viedokli par šādu informāciju. Apskats atspoguļo analītiķu izpratni par attiecīgo informāciju apskata sagatavošanas brīdī, un apstākļu izmaiņu dēļ šī izpratne var mainīties. Šis apskats ir sagatavots, izmantojot analītiķu labākās prasmes, un pēc visas viņu rīcībā esošās informācijas šis apskats ir pareizs un precīzs, taču ne Swedbank, ne arī neviens Swedbank Grupai piederošs uzņēmums, nedz arī to vadītāji vai darbinieki nav atbildīgi par to, ja apskatā minētie apstākļi izrādījušies nepareizi vai neprecīzi.
Šis apskats ir tikai informatīvs. To nekādā ziņā nevar uzskatīt par Swedbank, tās vadītāju vai darbinieku solījumu vai garantiju, ka apskatā aprakstītie apstākļi patiešām īstenosies vai ka prognozes izrādīsies patiesas. Šo apskatu nevar uzskatīt arī par ieteikumu ieguldīt vērtspapīros, noslēgt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Ne Swedbank, ne tās vadītāji, ne darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas apskata lietotājam var rasties, paļaujoties uz tajā sniegto informāciju.
Uzsveram, ka ekonomikas vides un finanšu tirgu notikumu attīstības prognozēšana savā ziņā ir spekulatīva un patiesā situācija var izrādīties citādāka, nekā pieņemts apskatā. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par notikumu attīstības virzienu nākotnē. Ieguldījumus ārvalstu tirgos būtiski ietekmē ārvalstu valūtu kursu izmaiņas, kas savukārt var ietekmēt investoram pieejamo rezultātu.
Plašākai informācijai aicinām vērsties pie bankas konsultanta.
JA ESAT IZLĒMUŠI RĪKOTIES, PAMATOJOTIES UZ ŠO APSKATU, LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ, KA ŠĀDI RĪKOJOTIES VISU AR TO SAISTĪTO RISKU JŪS PILNĪBĀ UZŅEMATIES PATS UN JŪSU PIENĀKUMS IR PAŠAM PĀRBAUDĪT UN IZVĒRTĒT ATTIECĪGĀS RĪCĪBAS EKONOMISKO PAMATOTĪBU UN SAISTĪTOS RISKUS.
Svarīgi: Šī dokumenta beigās atrodamais atbildības ierobežojums ir šī apskata neatņemama sastāvdaļa.