Pazaudēt var ne tikai pabeigto, bet arī iesākto mājokli

Mājokļa būvniecība ir izaicinošs process ikvienam, taču nereti arī būvniecības procesā mūs var piemeklēt neparedzētas likstas.

Kopš postošās dabas stihijas augusta sākumā saņemam daudz jautājumu par to, vai Swedbank mājokļa apdrošināšanas klientiem apdrošināti tādi riski, kā krusa, negaiss, stipra vēja nodarīti postījumi, lietus plūdi. Svarīgi zināt, ka šie riski tik tiešām ir apdrošināti. Apdrošināšana attiecas ne tikai uz pašu mājokli un tā konstrukcijām, bet arī, piemēram, saules paneļiem, teritorijas iežogojumu un citu tā labiekārtojumu. Ja apdrošināta iedzīve, tad cilvēkam ir iespēja mazināt zaudējumus, kad bojāta mājoklī esošā sadzīves tehnika un cita iedzīve.

Tomēr nesenā vētra un krusa aktualizē vēl citu jautājumu – kā mazināt zaudējumus mājokļa būvniecības laikā? Brīdī, kad jumts vēl nav uzklāts vai sienu konstrukcijas tiek vēl stiprinātas, topošais mājoklis ir daudz neaizsargātākas nekā tad, kad nams jau uzbūvēts. Būvniecības procesam attīstoties, potenciālais zaudējumu slogs palielinās līdz ar elektroinstalāciju, apkures sistēmu, apdares un citu elementu ierīkošanu. Taču patiesībā iespēja ciest zaudējumus sākas jau brīdī, kad tiek uzsākta mājokļa celtniecība, piemēram, kad tikai uzstādītas mājokļa nesošās konstrukcijas vai apdrošinātajā adresē tiek ieslēgti būvniecībai paredzētie materiāli. Tāpēc gudrs lēmums ir topošā mājokļa apdrošināšanu uzsākt līdz ar būvdarbu sākumu, nevis atlikt to līdz ievākšanās brīdim.

Paredzami un neparedzami riski

Runājot par izplatītākajiem riskiem būvniecībā esošos mājokļos vispirms jāmin virkne pašsaprotamu situāciju – dabas stihijas, ugunsnelaimes, zādzības un vandalisma gadījumi. Būvniecības procesam raksturīgi ir arī krītoši priekšmeti un tehnika – no stalažām, reģipša plāksnēm līdz ceļamkrāniem, kas bojā jaunuzcelto konstrukciju. Izplatīts ir uguns risks, jo nereti objektā jāveic augstas bīstamības darbi kā, piemēram, metināšana. Tāpat būvniecības process ir interesants personām, kuras ievēro instrumentus, būvmateriālus un citas vērtības, piemēram, apkures katlu vai siltumsūkni, kas “gaida” savu kārtu būvniecības procesā. Piemēram, Swedbank apdrošināšana atlīdzināja zaudējumus 1800 eiro un 4400 eiro vērtībā, kad klientiem tika nozagti instrumenti, vienā gadījumā uzlaužot palīgēku, citā – būvniecībā esošu māju.

Tomēr būvniecības procesā iespējami arī tādi riski, kurus nezinātājam iedomāties ir grūti. Piemēram, būvmateriālu piegādātājs ietriecas topošā mājokļa sienā vai būvlaukumā esošajos materiālos, jauna mezgla tapšana sabojā kādu citu elementu, veicot urbumu nepareizā vietā.

Tas nozīmē, ka ir svarīgi izvēlēties apdrošināšanu ar maksimāli daudzveidīgu, plašu aizsardzību, kas nosegs lielāko daļu no neprognozējamajām situācijām.

Jāatgādina, ka būvatļaujas saņemšanai un būvniecības darbu uzsākšanai, ir nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Ar šo apdrošināšanu būsi pasargāts, ja būvniecības laikā trešajām personām nodarīsi zaudējumus. Piemēram, ja celtniecības dēļ traumas gūst garāmgājējs, tiek sabojāts kaimiņu īpašums, autotransports u.tml. Arī šī apdrošināšana var kļūt par daļu no vienotas Swedbank mājokļa apdrošināšanas polises.

Ko darīt, ja būvniecības laikā pieļautas kļūdas vēlāk “izlien ārā”?

Neatkarīgi no tā, kādā veidā cel mājokli – uzticoties būvniekam vai to darot pats – būvniecības gaitā mēdz tikt pieļautas kļūmes. To iemesli var būt dažādi – nekvalitatīvi veikts darbs vai neatbilstoši izvēlēti būvmateriāli, nepietiekama būvuzraudzība, kļūda plānošanā. Šīs kļūmes ilgtermiņā parādās mājokļa bojājumu veidā, mājoklim vēlāk plaisājot vai bojājoties citādi. Te jāpiebilst, ka nekvalitatīvas būvniecības sekas ir būvnieku un mājokļa īpašnieka atbildība. Taču ar Swedbank apdrošināšanu būs iespējams sevi pasargāt no pēkšņiem, neparedzētiem zaudējumiem,  ko izraisījuši iepriekšminētie iemesli un radījuši tālākus bojājumus.

Piemēram, ja jumta izbūvē izvēlēti izmantoti nekvalitatīvi materiāli un pēc lietus applūdušas sienas, grīda un mēbeles – jumts būs jālabo no saviem līdzekļiem, taču mājokļa vai iedzīves remonta izmaksas segs apdrošinātājs. Vai gadījumā, kad nepareiza izbūvēta krāsns – ugunsgrēkā cietušo mājokļa remonta izdevumus atlīdzinātu apdrošinātājs, bet krāsns ir jāatjauno pašam. Ņemot vērā, cik tūkstošu lielus zaudējumus ugunsnelaimes nereti nes, kļūdaini būvēto elementu remonts par paša līdzekļiem var tikt uzskatīta par izkļūšana no lielas nelaimes sveikā cauri.

Drošība arī mājokļa lietošanas turpmākajos soļos

Ar Swedbank mājokļa apdrošināšanu mājoklis būs apdrošināts visā tā dzīves ciklā – sākot ar būvniecības uzsākšanu un turpinot ar mājokļa apdzīvošanu. Proti, ja nemainās mājokļa platība, vai nav parādījusies apdrošināt iedzīves vērtību vai civiltiesisko atbildību citādā summā, viens līgums var kalpot visā mājokļa lietošanas laikā. Ņemot vērā, ka apdrošinām mājokli atjaunošanas vērtībā, apdrošināšana attiecas uz aktuālo atjaunošanas vērtību jeb konkrētā brīža izmaksām par mājokļa atjaunošanu nevis kādām pagātnes vai līgumā ierobežotām izmaksām.

Visticamāk, ka plānotajā mājokļa būvniecības laikā kādu reizi nāksies saskarties ar būvdarbu atlikšanu, kas ir sagādājis neērtības – nepiemērotu laikapstākļu, būvnieku nepieejamības, ieilgušas dokumentu saskaņošanas dēļ. Bet ko darīt, ja jau pabeigtajā mājoklī, kas ir kļuvusi par vienīgo dzīvesvietu, notiek negaidīta nelaime, pietam atjaunošanas darbiem nepiemērotā sezonā? Ja notikušais ir apdrošināšanas gadījums, nozīmīgs atspaids mājokļa apdrošināšanas polises īpašniekiem ir pagaidu īres mājokļa izdevumu atlīdzināšana līdz pat 12 mēnešiem.

Ir svarīgi pašam saprast, cik būtisku atspaidu apdrošināšanas sniedz neprognozētu nelaimju brīdī. Nesenie krusas graudi daudziem lika atcerēties par savām mājokļa apdrošināšanas polisēm, jo mirklī, kad pēkšņi ir tik daudz dažādu vajadzību – atjaunot, remontēt, pārvākties, par trūkstošo līdzekļu piesaisti domāt nav ne laika, ne spēka. Kā ikvienā citā jomā, arī šādos gadījumos labākās zāles ir savlaicīga sagatavošanās. Vismaz finanšu jomā – vienalga, vai nams tiek būvēts, jeb jau sen apdzīvots – pārbūves un remonti izmaksā gana daudz. Apdrošināšanas pircējam tāpēc atliek būt vērīgam un piesardzīgam, pārliecinoties, ka polisē ir iekļautas ne tikai t.s. “parastās” situācijas, bet arī nestandarta situācijas un riski.

Ko ir vērts apdrošināt, ja uzņemies lielākas kredītsaistības? Par to vari uzzināt arī podkāsta "Mājokļu sarunas" epizodē ar Swedbank apdrošināšanas jomas ekspertēm Lindu Rostoku un Lanu Ratnieci: