28. feb, 2019

Swedbank vadītājs Latvijā: naudas atmazgāšana pie mums netiek pieļauta

“Swedbank iekšējā kontroles sistēma ir efektīva un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija pie mums netiek pieļauta. Apzināmies, ka noziedznieki pastāvīgi pilnveido savas metodes, lai finanšu sistēmu izmantotu krimināliem nolūkiem – neviena banka nav pasargāta no tā. Mūsu uzdevums ir šīs situācijas identificēt un ziņot tiesībsargājošām iestādēm. Mēs to darām pēc visaugstākajiem standartiem – to apliecina gan banku uzrauga un Kontroles dienesta vadītāju paustais, gan fakts, ka neviens no pēdējā laikā medijos izskanējušajiem uzņēmumiem vairs nav Swedbank klients,” norāda Swedbank vadītājs Latvijā Reinis Rubenis.

Swedbank ir zema riska banka, kura apkalpo plašu klientu loku savos mājas tirgos — Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā. Ārvalstu klientu apkalpošana nekad nav bijusi nozīmīga bankas biznesa daļa; to īpatsvars vienmēr bijis zem 1% no kopējā klientu skaita. Turklāt 2016. gadā tika pastiprinātas prasības pret tiem, līdz ar to pārtraucām sadarbību ar 500 klientiem, kuriem tobrīd nebija būtiska saistība ar Swedbank mājas tirgiem. Arī uzņēmuma reģistrācijas valstij ir nozīme – šodien starp Swedbank klientiem Latvijā nav neviena uzņēmuma, kas savu darbību būtu reģistrējis ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas vai Maltā, Kiprā, Lielbritānijā, Luksemburgā. Šobrīd Swedbank klientu lokā ir ap 70 000 vietējie uzņēmumi un 300 ārvalstu uzņēmumi, kuru darbība saistīta ar Baltijas valstīm un Zviedriju.

“Pēdējās nedēļās izskanējusī informācija par līdz pat 11 gadus seniem notikumiem neatspoguļo bankas iekšējas kontroles sistēmas darbību Latvijā."

"Mēs analizējam ne vien klientu darījumus, bet pat klientu sadarbības partneru darījumus. Arī pēdējā laikā medijos izskanējušo uzņēmumu darījumi neraisīja aizdomas, taču tiem bija neskaidri sadarbības partneri, kas veica norēķinus par precēm."

"Šie piemēri kalpo arī kā atgādinājums visiem Latvijas uzņēmējiem — ne vien pašiem jābūt korektiem pret likumdošanas prasībām, bet arī rūpīgi jāseko līdzi uzņēmuma sadarbības partneru lokam. Sadarbības partneru reputācija var tiešā veidā ietekmēt jūsu uzņēmuma darbību un radīt tālākus izaicinājumus,” skaidro R. Rubenis.

“Mēs vienmēr esam aktīvi atbalstījuši cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju finanšu sektorā un laika gaitā paaugstinājuši savus standartus līdz pašiem augstākajiem. Aizdomas raisoši klienti var tikt identificēti jebkurā bankā, taču būtiskākais ir, kāda bankas rīcība seko. Nepieņemami un pretlikumīgi ir šādus klientus “piesegt”, palīdzot sakārtot dokumentāciju un neziņot par tiem valsts iestādēm. Swedbank gadījumā vienmēr nekavējoši tiek nodota informācija atbildīgajām iestādēm, kuras lemj par tālāko rīcību. Esam gandarīti, ka arī Latvijā kopumā FKTK, Kontroles dienests un valdība pēdējā gada laikā ir izdarījuši ļoti daudz, lai mūsu valsti nebūtu vairs iespējams izmantot kā naudas tranzītvalsti,” norāda Swedbank vadītājs Latvijā.

Finanšu institūciju, tai skaitā, Swedbank uzdevums ir pārzināt savu klientu saimniecisko darbību. Ja banka konstatē aizdomīgu vai neparastu darījumu, bankas uzdevums ir nekavējoši ziņot Noziedzīgu iegūtu līdzekļu novēršanas dienestam (Kontroles dienestam) par darījumiem, kas, iespējams, ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai kādu citu noziegumu.  Kontroles dienests ir tiesīgs iesaldēt līdzekļus, veikt darījumu sākotnējo izvērtēšanu un gadījumos, kad ir pamats sākt kriminālizmeklēšanu, tālāk lietu nodot izmeklēšanas iestādēm noziedzīga nodarījuma atklāšanai.

Tāpat banka vērtē, vai sadarbība ar konkrētu klientu nerada būtiskus riskus arī gadījumos, kad nav tūlītēju aizdomu par noziedzīgu nodarījumu vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un gadījumos, kad šādi būtiski riski ir konstatēti, sadarbība ar klientu tiek pārtraukta.

Kā iepriekš ziņots, Swedbank ar neatkarīgas finanšu izmeklēšanas un datu analīzes uzņēmuma Forensic Risk Alliance palīdzību pārbaudīs bankai veltītos pārmetumus par aizdomām, ka tā izmantota darījumiem ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Uzsāktā neatkarīgā pārbaude ir papildu solis bankas darbības caurskatāmībai, un par tās rezultātiem mēs informēsim arī sabiedrību.

Swedbank turpina strādāt ikdienas režīmā, apkalpojot gandrīz miljons klientu visā Latvijā. Arī turpmāk banka izzinās savus klientus, lai pārzinātu klientu saimniecisko darbību un nepieļautu noziedzīgi iegūtu līdzekļu nonākšanu bankā un finanšu sistēmā. Šie ir finanšu noziegumi, kas ir vissmagākie, ar ko saskaras komercbanku jomā strādājošie, tāpēc to novēršana ir un paliks viena no bankas augstākajām prioritātēm.