17. aug, 2018

Eiropas finansējums inovācijām mazajos un vidējos uzņēmumos

Eiropas Savienības (ES) finansētā pētniecības un inovācijas atbalsta programma “Apvārsnis 2020” (“Horizon 2020”) apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā ar pieejamo finansējumu aptuveni 80 miljardu eiro apjomā. Šī programma vērsta uz zinātnisko atklājumu pārvēršanu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi.

Idejām, kas maina pasauli

“Programmas “Apvārsnis 2020” atbalsta sadaļa “Inovācija mazajos un vidējos uzņēmumos” paredzēta MVU – inovatoriem ar revolucionārām biznesa idejām, kas varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Tiem, kuri strādā ar jauniem uzņēmējdarbības konceptiem, kuri varētu veidot jaunus tirgus vai kļūt par spēcīgiem konkurentiem Eiropā un visā pasaulē,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās. Pieteikumu finansējumam var iesniegt viens uzņēmums, bet tas var arī veidot konsorciju un piesaistīt sadarbības partnerus. Svarīgākais, lai uzņēmums varētu izstrādāt un piedāvāt jaunus, vēl nebijušus produktus un pakalpojumus, kā arī jaunus uzņēmējdarbības modeļus.

VIAA īsteno programmas “Apvārsnis 2020” Nacionālā kontaktpunkta (NKP) funkcijas Latvijā. Šeit, “Apvārsnis 2020” NKP, Vaļņu iela 1, arī sniedz konsultācijas par to, kādi ir priekšnoteikumi, lai uzņēmums saņemtu finansējumu, kādus projektus var uzskatīt par inovatīviem un kā sagatavot un pieteikt projektu.

Programmas “Apvārsnis 2020” vecākā eksperte Marija Plotniece stāsta, ka uzņēmumi var pieteikties atbalstam divās fāzēs. Pirmajā fāzē paredzēts finansējums 50 tūkstošu eiro apmērā, otrajā – no 500 tūkstošiem līdz 2,5 miljoniem eiro. Eiropas Komisija (EK) piešķir finansējumu no projekta kopējām izmaksām 70% apmērā, bet 30% jābūt paša uzņēmuma līdzfinansējumam vai arī piesaistītiem līdzekļiem no citiem avotiem.

Eksperte stāsta, ka 2018. gadā EK ieviesusi korekcijas konkursa uzsaukumā un projekta pieteikuma formātā, padarot to vienkāršāku – ir mainīta pieteikuma forma un samazināts nepieciešamo vērtējuma punktu skaits, lai projekts varētu pretendēt uz atbalstu, un ka tagad vairs netiek rīkoti vairāki konkursi atsevišķās jomās, bet viens visiem MVU. Galvenais, kas jāuzsver pieteikumā, – ko uzņēmums plāno darīt, kā iecerējis to paveikt un kam tas ir nepieciešams. Plašāka informācija par pieteikšanos pieejama VIAA mājaslapā.

Skaidri, vienkārši, vizuāli

Gatavojot pieteikumu programmai “Apvārsnis 2020”, jāpatur prātā, ka projekta ietekmei jābūt Eiropas līmenī, tā nedrīkst būt tikai vietēja, Latvijas mēroga. Iedvesmai var kalpot EK apkopotie programmas inovāciju veiksmes stāsti.

“Kopš 2014. gada atbalstu aptuveni 2 miljonu eiro apmērā saņēmuši kopumā 15 projektu pieteicēji no Latvijas. Redzam, ka konkurence uz programmas “Apvārsnis 2020” atbalstu ir pietiekami liela, projektus izvērtē ļoti rūpīgi un tikai izcilākās idejas ar lielāko sabiedrisko ietekmi saņem atbalstu,” saka Dita Traidās, vienlaikus iedrošinot uzņēmējus ar patiesi labām idejām uzdrīkstēties un pieteikties, jo Latvijā ir vairāki veiksmes stāsti, kad “Apvārsnis 2020” finansējums uzņēmumiem palīdzējis piedzīvot izrāvienu.

Uzņēmēji nereti velta vairākus mēnešus projekta sagatavošanai, bet vērtētājs parasti ir diezgan noslogots, tāpēc projekta idejai un mērķiem jābūt viegli uztveramiem, pieteikumi jāsagatavo labā angļu valodā un ieteicams izmantot vizuālus elementus – grafikus, tabulas, shēmas, skices. Eksperte iesaka pieteikumam pievienot arī partneru sadarbības vēstules, kas apliecina projekta vērtību.

Labākais rezultāts – sadarbībā

“Uzņēmējiem bieži vien pašiem nav laika rakstīt pieteikumus pašiem, tāpēc viņi piesaista konsultantus, jo tiem ir plaša pieredze un zināšanas, kā ideju labāk aprakstīt un pasniegt Eiropas vērtētājiem, izmantojot vajadzīgos atslēgas vārdus. Tomēr visveiksmīgākais rezultāts tiek sasniegts, ja uzņēmums un konsultants projekta pieteikuma izstrādes laikā cieši sadarbojas,” uzskata Marija Plotniece. Pirmajā fāzē parasti piešķir finansējumu tirgus, finanšu un cita veida izpētei (priekšizpētei). Taču svarīgi, lai uzņēmums būtu pirms tam izvērtējis esošo tirgu un konkurenci. Pieteikumu otrajai fāzei var iesniegt, arī nepiesakoties pirmajai, bet šajā gadījumā tāpat nepieciešams iepriekš veikt priekšizpēti. Jārēķinās, ka pirmās fāzes pieteikuma sagatavošana, piesaistot konsultantus, izmaksās vidēji 1500 līdz 2000 eiro. Otrā fāze, iespējams, vairāk.

VIAA NKP ikviens uzņēmējs var saņemt padomu, ar ko sākt, kā saprast, vai viņa ideja patiešām ir inovatīva, un kā piereģistrēties H2020 portālā, kur atrast visu nepieciešamo informāciju.

  • “Apvārsnis 2020” NKP rīko arī izglītojošus seminārus uzņēmējiem. Tuvākais projektu iesniegšanas termiņš ir 5. septembris.

 Kā vērtē projektus?

Iesniegtos projektus vērtē starptautiski eksperti atbilstošajās jomās no visas Eiropas. Pirmās fāzes pieteikumus parasti vērtē aptuveni mēnesi, otrās fāzes – divus līdz trīs mēnešus.

Ja uzņēmums saņem 13 no 15 iespējamajiem punktiem, viņam izsniedz apliecinājumu, ka projekts ir pārsniedzis kvalitātes slieksni.

Nākamais solis ir visu projektu vērtēšana kopējā Eiropas rangā pēc iegūto punktu skaita. Ja pēc otrā posma saņemta pozitīva atbilde par finansējumu, ES atbalsta līdzekļus ieskaita uzņēmuma kontā, un projektu var sākt īstenot.

M. Plotniece stāsta, ka tiem uzņēmumiem, kuri novērtēti virs kvalitātes sliekšņa, bet “Apvārsnis 2020” finansējumu nav saņēmuši, ir iespēja pieteikties sešu līdz deviņu tūkstošu eiro projekta sagatavošanas izmaksu segšanai.

Kāpēc pieteikties: uzņēmēju viedoklis

Ernests Jenavs, uzņēmuma “Edurio” līdzdibinātājs: ““Edurio” 2016. gadā ieguva programmas “Apvārsnis 2020” atbalstu 1,86 miljonu eiro apmērā inovatīvas tīmekļa platformas skolām un skolu tīkliem izveidei un pilotēšanai, lai veidotu un izmantotu rīcībai atgriezenisko saiti ar skolotājiem, skolēniem un viņu ģimenēm."

"Mums šis atbalsts ir bijis ārkārtīgi vērtīgs, lai paplašinātu komandu un palīdzētu “Edurio” nokļūt 800 skolās 5 valstīs. Atlase ir ļoti nopietna, tāpēc, lai, sagatavotu konkurētspējīgu pieteikumu, ir jābūt gataviem cītīgi strādāt vairākus mēnešus, paturot prātā varbūtību, ka projekts var arī nesaņemt finansējumu.”

“HEE Photonic Labs” valdes priekšsēdētājs Andris Treijs: “Pieteicāmies programmai “Apvārsnis 2020”, lai iegūtu finansējumu uzņēmuma attīstībai, jo Latvijā to iegūt ir vēl grūtāk. Tas mums palīdzēja izdzīvot un veselu gadu veiksmīgi attīstīties, tāpēc visiem iesaku izmēģināt savu laimi."

"Noteikti vajag konsultēties ar tiem, kas jau ir ieguvuši “Apvārsnis 2020” finansējumu, kā arī ar VIAA vai citām institūcijām, kas atbalsta programmas aktivitātes, piemēram, ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN – Enterprise Europe Network)."

"Uzņēmēji var to darīt paši, izlasot ieteikumus internetā, bet tas ir daudz grūtāk un varbūtība tādā veidā iegūt finansējumu ir maza, jo konkurence ir spēcīga un pat nelielas kļūdas var būt izšķirošas. Turklāt “Apvārsnis 2020” satur ļoti daudz dažādu programmu, un šajā plašajā programmu piedāvājumā arī jāprot orientēties.”