Sarkanās lampiņas jeb kam pievērst uzmanību, lai uzņēmums saņemtu finansējumu no bankas?

Šajā rakstā apkopojam svarīgāko, kas būtu jāzina, lai arī jūsu uzņēmums būtu starp tiem, kam finansēšanai dota zaļā gaisma.

Swedbank šī gada astoņos mēnešos finansējusi nepilnus 2500 uzņēmumus ar kopējo summu 357 miljoni eiro, no tiem vairāk nekā 1500 uzņēmumi ir ar apgrozījumu līdz 2 miljoniem eiro, tomēr joprojām ir daudz uzņēmumu, kuriem bankas finansējumu nākas atteikt neskaidru finanšu rādītāju dēļ.

Uzņēmuma finanšu analīze – izvērtējums finansējuma saņemšanai

Lai jūs varētu novērtēt sava uzņēmuma iespējas saņemt finansējumu, būtiski izprast svarīgākos finanšu rādītājus, ko savā izvērtējumā ņem vērā banka. Izvērtējumā tiek skatīta gan uzņēmuma līdzšinējā darbība, gan pieejamais pašu finansējums tālākai attīstībai. Informācijas avots šai analīzei ir uzņēmuma finanšu dati: bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins. Tas nozīmē, ka lielākā uzmanība tiek pievērsta tieši uzņēmuma pagātnes darbībām - kā tas ir strādājis un kā tam veicies iepriekš. Pārsvarā tiek novērtēti pēdējā pilnā finanšu gada finanšu dati, ja projekts ir apjomīgāks, vai arī kopš pēdējā gada pārskata iesniegšanas ir pagājis ilgāks laiks – var tikt pieprasīti pēdējā ceturkšņa finanšu dati.

Finansējuma saņemšanas pamata izvērtējumā uzņēmums tiek novērtēts pēc vairākiem rādītājiem:

 • Pašu kapitāls un tā pietiekamība – tiek vērtēts, cik no jūsu uzņēmuma aktīviem, piemēram, īpašumiem, iekārtām, tehnikas vai apgrozāmajiem līdzekļiem, ir jūsu pašu, nevis kreditoru finansēti. Būtiski, lai pašu kapitāls – iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa un pamatkapitāls – ir pozitīvs un tā īpatsvars kopējā bilancē ir pietiekami liels, jo tieši tas rāda līdzekļu apmēru, ar ko īpašnieks pats riskē savā uzņēmumā. Par optimālu paša kapitāla īpatsvaru uzņēmuma bilancē parasti uzskata 20%.
 • Saistību apjoms pret EBITDA – parāda cik liels ir uzņemtā finansējuma apmērs pret viena gada EBITDA. EBITDA ir uzņēmuma peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem un amortizācijas atskaitījumiem. Vienkāršoti izsakoties – šis rādītājs parāda cik gadu laikā ar esošajiem darbības rādītājiem uzņēmums spēs atmaksāt uzņemto finansējumu. Swedbank pielietotais maksimālais saistību apjoms pret pēdējā gada EBITDA ir 5.
 • Likviditātes rādītājs – šo rādītāju aprēķina dalot uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu (nauda, debitori, krājumi) vērtību ar īstermiņa saistību atlikumu (īstermiņa saistības – tās, kuras uzņēmumam ir jāatdod 1 gada laikā). Rādītāja optimālā vērtība ir vismaz 1. Ja uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu vērtība ir tāda pati kā īstermiņa saistību atlikums – tas norāda uz to, ka uzņēmuma rīcībā ir pietiekami daudz salīdzinoši ātri realizējamu aktīvu, lai segtu savas īstermiņa parādsaistības.
 • Finanšu līdzdalība - jāņem vērā, ka, ja uzņēmums vēlas aizņemties kāda investīciju projekta realizēšanai vai arī auto iegādei, ir jārēķinās ar līdzdalības nepieciešamību. Auto gadījumā tas nozīmē, ka būs nepieciešama pirmā iemaksa sākot ar 10% no iegādājamā auto vērtības. Lielāku investīciju veikšanā (nekustamā īpašuma iegāde vai celtniecība), paša ieguldījumam jābūt sākot ar 20% apmērā no plānotā investīciju apjoma.

Sarkanās lampiņas finansējuma saņemšanai

Lai palīdzētu uzņēmējiem novērtēt savas iespējas finansējuma saņemšanai, Swedbank piedāvā digitālu finansējuma novērtēšanas rīku “Finansējuma luksofors”, kurā Swedbank klienti - uzņēmēji - ātri un vienkārši var izprast bankas finansējuma piešķiršanas kritērijus. Zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas apzīmējumi un skaidrojumi jums uzskatāmi parādīs, vai ceļš uz finansējumu ir vaļā vai arī vēl jāizpilda kādi mājasdarbi – un kas tieši jāuzlabo, lai iecerētais izdotos.

Kā liecina Swedbank “Finansējuma luksofora” apkopotie dati par finanšu veselību Latvijas mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) 2023. gadā, trešā daļa uzņēmumu varētu pretendēt uz bankas finansējumu, tomēr teju piektā daļa (18%) uzņēmumu bankas finansējuma saņemšanai nekvalificētos. Biežākie iemesli, kas liedz saņemt bankas finansējumu, saistīti ar vājiem finanšu rādītājiem uzņēmumā, zemu rentabilitāti, kā arī nepietiekamu vai negatīvu pašu kapitālu.

Biežākie iemesli, kāpēc uzņēmumi saņēmuši sarkano gaismu “Finansējuma luksoforā”:

 • Nepietiekams pašu kapitāls – uzņēmuma pašu kapitāla rādītājs pēdējo divu gadu laikā ir mazāks par 0% vai nav iesniegti finanšu dati par pēdējo periodu. Ja uzņēmuma pašu kapitāls ir zemāks par 20%, pastāv liels risks, ka nākotnē uzņēmums nespēs segt finanšu saistības;
 • Zema uzņēmumu rentabilitāte – EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas) ir negatīva jeb mazāka par 0 eiro, kas, savukārt, nozīmē, ka uzņēmumam nav resursu, no kā atmaksāt iespējamā aizdevuma pamatsummu un procentus;
 • Bloķēti konti – visi uzņēmuma konti ir bloķēti, kas ļoti iespējams ir rezultāts ilgstoši nenokārtotiem norēķiniem ar Valsts ieņēmumu dienestu vai arī citiem debitoriem;
 • Iekšējie kavētie maksājumi – ir kavēti aktīvie iekšējie maksājumi ilgāk nekā 3 dienas. Ja gadās nokavēt vienu reizi savu ikmēneša maksājumu par pāris dienām, tad tas parasti nav šķērslis finansējuma saņemšanai. Tomēr jāizvairās ir no sistemātiskas maksājumu kavēšanas. Šis kritērijs norāda uz uzņēmēja spēju vai nespēju sabalansēt ikmēneša naudas plūsmu. Ja pašreizējais ikmēneša maksājuma datums ir neērts no kopējās uzņēmuma naudas plūsmas viedokļa, tad ir iespēja maksājumu mainīt tā, lai nerastos kavējums.

Tāpat vairāk nekā puse (51%) uzņēmumu “Finansējuma luksoforā” saņēmuši dzelteno gaismu, kas uzņēmumam neliedz saņemt bankas finansējumu, taču nepieciešams uzlabot atsevišķas uzņēmuma finanšu pozīcijas, piemēram, spēju segt savas īstermiņa un ilgtermiņa saistības, pašu kapitāla nepietiekamība, kā arī uzņēmuma rentabilitāte. 15% uzņēmumu dzeltenais rādītājs jeb ierobežojumi saņemt finansējumu ir saistīti ar iepriekš kavētiem maksājumiem par finanšu vai citām saistībām.

Biežākie iemesli, kāpēc uzņēmumi saņēmuši dzelteno gaismu “Finansējuma luksoforā”:

 • Augsts aizņemto līdzekļu īpatsvars – parādsaistību attiecība pret EBITDA ir mazāka par 5 vai EBITDA ir negatīva. Tas nozīmē, ka uzņēmumam šobrīd ir pārāk lielas finanšu saistības, lai būtu finansiāli droši uzņemties vēl papildus slogu;
 • Zema likviditāte – uzņēmuma finanšu rādītāji liecina par zemu spēju nomaksāt nepieciešamos rēķinus un atmaksāt savus pašreizējos parādus. Likviditāte ir likumsakarīga attiecība starp uzņēmumam pieejamiem īstermiņa aktīviem un īstermiņa saistībām;
 • Nepietiekams pašu kapitāls – klientu pašu kapitāla attiecība ir no 1 % līdz 19 %, kas liek uzdot jautājumus par uzņēmuma attīstības ilgtspēju;
 • Nepietiekama Rentabilitāte – EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas) ir negatīva vai nepārsniedz 10 000 EUR;
 • Ārējie kavētie maksājumi – pašreiz vai pēdējo divu gadu laikā ir kavēti ārējie maksājumi;
 • Iekšējie kavētie maksājumi – kavēti iekšējie maksājumi pēdējo trīs gadu laikā;
 • Nepietiekams apgrozījums – apgrozījums ir mazāks par 10 000 EUR.

Pat, ja “Finansējuma luksofora” vērtējuma krāsa uzreiz neparādās zaļa, šis ir tikai pirmais solis sarunai ar banku. Klientus aicinām nākt uz sarunu, lai, ņemot vērā ieteikumus un pievēršot uzmanību konkrētiem rādītājiem, uzņēmuma pozīciju luksofora krāsu gammā uzlabotu. Turklāt “sarkanās lampiņas” finanšu rādītājos nevajadzētu uztvert tikai kā prasību no bankas finansējuma saņemšanai - veselīgi finanšu rādītāji ir kā garants pašam uzņēmējam, ka arī pēc vairākiem gadiem varēsiet turpināt iesākto un ar savu tālāko biznesa stratēģiju spēsiet uzņēmumu attīstīt un pildīt visas uzņemtās saistības.

Biežāk uzdotie jautājumi par finansējuma saņemšanu uzņēmumam:

1. Kādus finanšu rādītājus ņem vērā banka, lai izvērtētu, vai uzņēmumam piešķirt finansējumu?

Bankas pamata izvērtējumā tiek skatīta gan uzņēmuma līdzšinējā darbība, gan pieejamais pašu kapitāls tālākai attīstībai. Lielākā uzmanība tiek pievērsta tieši uzņēmuma pagātnes darbībām - kā tas ir strādājis un kā tam veicies iepriekš. Pamata izvērtējumā tiek ņemti vērā finanšu pārskati un apgrozījums, uzņēmuma paša kapitāla pietiekamība, kā arī uzņēmuma rentabilitāte.

2. Kādi ir biežākie finanšu rādītāji, kas liedz uzņēmumam saņemt finansējumu no bankas?

Biežākie iemesli, kas liedz saņemt bankas finansējumu, saistīti ar vājiem finanšu rādītājiem uzņēmumā, pārāk mazu peļņu, kā arī nepietiekamu vai negatīvu pašu kapitālu. Tāpat nereti finansējuma saņemšanu ierobežo uzņēmuma kavēti iekšējie un ārējie maksājumi, kā arī bloķēti uzņēmuma konti.

3. Kas ir EBITDA?

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) jeb peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas ir nozīmīgs rādītājs finanšu jomā, lai novērtētu, cik rentabla ir kopējā uzņēmuma saimnieciskā darbība, neņemot vērā pamatlīdzekļu nolietojumu, kā arī procentu maksājumus un nodokļus. Amortizācijas atskaitījuma dēļ īpaši svarīgs šis rādītājs ir nozarēs ar ietilpīgiem pamatlīdzekļiem.

4. Kas ir uzņēmuma rentabilitāte?

Uzņēmuma rentabilitāte norāda uz uzņēmuma spēju veikt ienesīgu saimniecisko darbību un tā analīzes dati ļauj vērot vai arī projicēt nākotnes ieceres par to, cik uzņēmums pelna vai pelnīs uz katru savu ieguldīto eiro.

5. Kas ir uzņēmuma likviditāte?

Uzņēmuma likviditāte norāda uz uzņēmuma spēju nomaksāt nepieciešamos rēķinus un atmaksāt savus pašreizējos parādus. Likviditāte ir likumsakarīga attiecība starp uzņēmumam pieejamiem īstermiņa aktīviem un īstermiņa saistībām. Īstermiņa aktīvi ietver gan naudas līdzekļus, gan pārejos apgrozāmos līdzekļus, kurus var salīdzinoši ātri pārvērst naudas līdzekļos, piemēram, debitori, kas pēc būtības ir tekošie ienākumi, un krājumi, kurus var realizēt tirgū.