Pensiju 2. līmeņa dzīves cikla plāni – vecumam pieskaņoti ieguldījumi

Runājot par pensiju 2. līmeņa ieguldījumiem, līdz šim plašāk izskanējis “aktīvs”, “konservatīvs”, “dinamisks” ieguldījumu plāns, taču mazāk dzirdēts par dzīves cikla plāniem.

  • Kas īsti ir dzīves cikla plāni un kāpēc tie šobrīd ir tik aktuāli? Stāsta Vita Ņikitina, Swedbank Pensijas produktu līnijas vadītāja.

Īsā atbilde būtu – dzīves cikla plāni ir tie, kas mainās līdz ar pensiju 2. līmeņa dalībnieku vecumu. Tas nozīmē, ka jaunībā var ieguldīt aktīvāk, savukārt, tuvojoties darba gadu beigām, svarīgi, lai īslaicīgas svārstības akciju tirgos nemazinātu uzkrāto kapitālu. Pēc šāda darbības principa jūsu pensiju 2. līmeņa pārvaldnieks rīkosies ar tavu naudu, ja būsi pieteicies atbilstošam dzīves cikla plānam.

Pārfrāzējot varētu teikt, ka vecums nenāk viens, bet ar atbilstošu pensiju 2.līmeni un attiecīgi arī ieguldījumu stratēģiju.

Vai man der jebkurš dzīves cikla plāns?

Gluži jebkurš neder. Jāizvēlas tāds ieguldījumu plāns, kas ir atbilstošs tavai dzimšanas desmitgadei, jo tieši tas ir pielāgots brīdim, kad būs jādodas pensijā. Piemēram, ja esi dzimis 80. gados, bet izvēlies plānu, kas paredzēts 90. gados dzimušajiem, tad, tuvojoties pensijas vecumam, izvēlētais plāns joprojām ieguldīs aktīvāk, nekā būtu atbilstoši gaidāmajam pensionēšanās vecumam. Tas ir risks pazaudēt daļu savas naudas, ja pasaules finanšu tirgos notiks liels kritums. Tad arī tavs pensijas kapitāls piedzīvos spēcīgu kritumu, un pensiju plāns var vienkārši nepaspēt atpelnīt zaudēto par cik līdz pensijai paliks maz laika. Savukārt, ja tu izvēlētos pensiju plānu, kas paredzēts 70. gados dzimušajiem, tad, raugoties no tavām ieguldīšanas vajadzībām, ieguldījumi pārlieku ātri kļūs piesardzīgi. Līdz ar to tiks zaudēta iespēja 5−10 gadus pelnīt krietni vairāk nekā tad, ja izvēlētos savai paaudzei atbilstošu plānu. 

Ko nozīmē aktīvāki un piesardzīgāki ieguldījumi?

Vienkārši skaidrojot, pensiju plānu ieguldījumus var iedalīt divās lielās grupās – obligācijās un akcijās. Protams, var izdalīt ieguldījumus nekustamajā īpašumā, riska kapitālā un citos veidos ar augstu peļņas potenciālu, bet vienkāršības labad tos atstāsim akciju kategorijā. Obligācijas ir piesardzīgāks ieguldīšanas veids, jo to cena parasti svārstās mazāk nekā akcijām. Tomēr obligāciju peļņa ir ierobežota, savukārt akciju peļņu nekas neierobežo. Vēsturiski ieguldījumi akcijās ilgākā laika posmā ir pelnījuši vairāk, un tādējādi var teikt, ka ieguldījumi obligācijās varētu būt ar mazākiem kāpumiem un kritumiem, bet arī ar mazāku peļņu. Piemēram, visos Swedbank dzīves cikla plānos mērķis ir sākuma posmā līdz 100% līdzekļiem ieguldīt akcijās. Kad tuvosies pensionēšanās vecums, tavā plānā pakāpeniski tiks pārdoti ieguldījumi akcijās un palielināts ieguldījums obligācijās, līdz dažus gadus pirms beigu termiņa pensijas 2. līmeņa nauda gandrīz pilnībā ieguldīta obligācijās.

Tātad – “kurš neriskē, tas nedzer šampanieti” jaunībā, bet, kļūstot vecākam, – “labāk zīle rokā nekā mednis kokā”.

Vai, ieguldījumiem kļūstot piesardzīgākiem, es labajos laikos nepazaudēšu iespēju nopelnīt?

Dzīves cikla plāni paredz aktīvu pensiju plānu pārvaldīšanu. Tas nozīmē, ka pārvaldnieks var koriģēt savus lēmumus atbilstoši finanšu tirgū notiekošajam. Līdz ar to, piemēram, ja redzam iespēju nopelnīt vairāk, zināmu robežu ietvaros varam palielināt ieguldījumus akcijās vai arī tieši pretēji – samazināt. Tuvojoties pensiju plāna gala termiņam, mēs kā pensiju pārvaldnieks varam izvēlēties vai nu akciju pārdošanu paātrināt vai palēnināt, ja uzskatām, ka tagad nav īstais brīdis ieguldīt tikai obligācijās. Lai kādu pieeju izvēlētos, mūsu mērķis ir viens – nodrošināt mūsu Swedbank pensiju 2. līmeņa plānu dalībniekiem maksimālu uzkrājumu, plānam sasniedzot savu gala termiņu.

Ar ko dzīves cikla plāni atšķiras no līdz šim piedāvātajiem?

Galvenā atšķirība ir tā, ka klasisko pensiju 2. līmeņa plānu ieguldīšanas stratēģija nemainās atkarībā no tava vecuma. Šie plāni obligāciju un akciju attiecību maina galvenokārt atkarībā no tuvāka un tālāka tirgus notikumu redzējuma un prognozēm. Tāpēc kādā brīdī pašam būtu jāveic aktīva plāna maiņu uz konservatīvāku. Savukārt, pievienojoties dzīves cikla plāniem, nav jāuztraucas, kad mainīt savu aktīvo plānu uz konservatīvāku plānu, jo ieguldījumu stratēģija līdz ar gadiem automātiski kļūst konservatīvāka.

Kādām paaudzēm Swedbank piedāvā dzīves cikla plānus?

Swedbank piedāvā trīs dzīves cikla plānus: “1990+”; “1980+” un “1970+”. Attiecīgi katrā desmitgadē dzimušajiem ir iespēja izvēlēties tādu pensiju 2. līmeņa plānu, kura ieguldījuma stratēģija atbilst viņa vecumam un prognozētajam laikam līdz pensionēšanās vecumam. Piemēram, ja “1990+” darbības sākumā pieļaujamais ieguldījumu īpatsvars akcijās ir līdz 100%, tad, tuvojoties plāna beigu datumam, tas var svārstīties no 0 līdz 15%, lai iegūtu optimālu ieguldījumu rezultātu visā uzkrāšanas periodā.

Šādi dzīves ciklā balstīti ieguldījumu plāni jau ir populāri un var kļūt par jauno normu gan vairākās Eiropas lielvalstīs, gan Skandināvijā, un tie tika ieviesti arī Lietuvā.