18. jūl, 2017

Komandas veidošana – pašu rokām

Mūsdienās par nozīmīgu korporatīvās kultūras daļu ir kļuvuši komandas veidošanas (team building) pasākumi. Uzticēt to rīkošanu profesionālām aģentūrām? Ērti, taču gana dārgi. Alternatīva – šādu pasākumu izplānot un sarīkot pašiem. Kas jāņem vērā?

Grupa vēl nav komanda

Jau Henrijs Fords zināja: „Sanākšana kopā nozīmē sākumu, palikšana kopā – progresu, bet strādāšana kopā – panākumus.” Veiksmīga komanda paveic vairāk – līdzīgi kā fizikā viena 75W spuldzīte dod vairāk gaismas nekā trīs 25W spuldzītes atsevišķi. Taču ne katra darbinieku grupa ir komanda.

Kas atšķir pirmo no otrās? – Tas, ka komandā ikviens jūtas novērtēts, iesaistīts un motivēts strādāt kopīga mērķa labā, radoša gaisotne un pastāvīga savstarpēja informācijas apmaiņa. Īsi sakot – saliedētība. Un tās kvalitāti nosaka galvenokārt katra komandas locekļa cilvēciskās iemaņas (soft skills): sociālā un emocionālā inteliģence, māka komunicēt un sadarboties ar citiem problēmu risināšanā. Ne velti mēdz sacīt, ka tā dēvētās tehniskās prasmes (hard skills) var nodrošināt uzaicinājumu uz darba interviju, bet "soft skills" – darbu, jo tieši uz tām lielā mērā balstās komandas darba iemaņas (team skills). Tādēļ komandas saliedēšanas pasākumi lielākoties ir orientēti tieši uz šo cilvēcisko prasmju attīstīšanu.

Kopīgs mērķis

Vispirms jāformulē skaidrs pasākuma mērķis: ko vēlaties panākt? Atkarībā no konkrētās komandas, mērķi var būt atšķirīgi:

 • kolēģu tuvāka iepazīšanās, formālās distances mazināšana – īpaši svarīga jaunizveidotiem darba kolektīviem;
 • komandas izpēte: kādas ir tās stiprās un ne tik stiprās puses; kādi aspekti tajā darbojas un kādi – ne; kas jāpilnveido;
 • komandas darba iemaņu izkopšana;
 • jaunu iemaņu un prasmju apguve;
 • efektīva komandas darba pieredze ar uzskatāmu rezultātu;
 • komandas gara (team spirit) stiprināšana, gaisotnes uzlabošana kolektīvā, patīkama kopīga atpūta.

Vienotas vēlmes

Lai komandas saliedēšanas pasākums būtu izdevies un visiem paliktu vislabākajā atmiņā, to iecerot, papildus mērķim jāizvērtē arī

 • dalībnieku skaits (pašu spēkiem rīkotam pasākumam optimāli, ja tas nav lielāks par 25),
 • komandas vidējais vecums un intereses,
 • cik daudz laika esat gatavi atvēlēt pasākumam – pāris stundas, dienu vai varbūt visu nedēļas nogali,
 • sezonas piedāvāto izvēļu spektrs,
 • jūsu finansiālās iespējas.

Pats galvenais – saskaņot vēlmes un izvirzīt kopīgiem spēkiem sasniedzamus un izmērāmus mērķus.

Plašs scenāriju klāsts

Komandu sporta spēles. Tās ir viens no senākajiem un efektīvākajiem "team building" instrumentiem, ko pasaulē darbinieku saliedēšanai sāka izmantot jau 40.–50. gados. To priekšrocības: tās nesaistās ar lielām izmaksām, ir viegli adaptējama kolektīva vēlmēm, iesaista ikvienu un ļauj pamanīt līderus.
Aktīva atpūta dabā. Kopīgs pārgājiens, velobrauciens, orientēšanās mežā, slēpņošana, laivošana vai makšķerēšanas sacensības ar kopīgi pagatavotu zivju zupu pie ugunskura ļaus iepazīt un novērtēt kolēģus ārpus ierastās vides, sniegs veselīgu atpūtu, enerģijas lādiņu un patīkamas atmiņas.
Izbraukuma semināri. Tradicionāls modelis: dienu – kopīgas mācības, lekcijas, izglītojoši pasākumi, vakarā – atpūtas un izklaides pasākumi: sporta spēles, pirts, spa, dejas.
Stratēģiskas komandu sacensības. Tīmeklī netrūkst brīvi pieejamu resursu, kas piedāvā visdažādākās tā dēvēto "free team building games" idejas, kas labi noder ierosmei.
Meistarklases. Par pēdējo gadu modes kliedzienu ir kļuvušas kulinārijas, kokteiļu gatavošanas, grilēšanas utt. meistarklases. Tās satuvina cilvēkus neformālā atmosfērā, atraisa un reizē sniedz noderīgas praktiskas iemaņas.
Kopīgs sabiedriski derīgs darbs – kādas teritorijas sakopšana, bērnu rotaļlaukuma ierīkošana, palīdzība dzīvnieku patversmei vai cits kopīgi izplānots un īstenots darbs ar paliekošu vērtību sniegs kolektīvu gandarījumu un efektīva komandas darba pieredzi.
Radošas izpausmes. Kopīgs milongas vakars ar pasniedzēju vai atraisīta drum session būs oriģināls veids, kā panākt savstarpēju radošu sinerģiju. Par vērtīgu pieredzi var kļūt arī, piemēram, kopīgas gleznas radīšana: katram uz audekla tiek iedalīts savs laukums, dota viena tēma – un top, iespējams, fovistisks šedevrs, ko pēc tam var eksponēt birojā.

Komandas veidošanas pasākumu pozitīvie efekti

Tie saliedē komandu sociāli un emocionāli, lauž iesīkstējušas hierarhijas, ļauj iezīmēties jauniem līderiem un atklāj darbinieku savstarpējo saderību dažādu uzdevumu risināšanā. Un, pats lieliskākais, – šo pasākumu radošo garu pārnes arī darba ikdienā, atstājot patīkamas kopīgas atmiņas un vairojot cilvēku lojalitāti savai darbavietai.