8. mar, 2019

Kā dzīvot siltāk un lētāk, renovējot daudzdzīvokļu namu

ALTUM aplēses liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā līdz 2022. gadam naudas līdzekļu pietiks vēl aptuveni 230 namu siltināšanas un atjaunošanas projektiem. Vajadzība pēc siltināšanas ir apmēram 20 000 Latvijas daudzdzīvokļu namu. Swedbank un ALTUM pārstāvji nesen notikušajā diskusijā par ēku renovācijas tendencēm aicināja visus interesentus neatlikt savus plānus un izmantot iespēju saņemt dāvinājumu 50 % apmērā siltināšanas projekta īstenošanai.

Vienlaikus Ingus Salmiņš, ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs, skaidro, ka tas nenozīmē, ka pēc trim gadiem Eiropas Savienību (ES) fondu atbalsts vairs nebūs pieejams. Ekonomikas ministrija ir sākusi sarunas ar Eiropas Komisiju par atbalsta mehānismu nākamajā ES budžeta plānošanas posmā. Pagaidām gan nav zināms, kāds tieši varētu būt jaunas energoefektivitātes programmas mehānisms un tās nosacījumi.

Ko nozīmē grants jeb dāvinājums 50 % apmērā?

“Latvijas iedzīvotāju energoefektivitātes programmā granta apmērs daudzdzīvokļu namu atjaunošanai un siltināšanai sastāda 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Viens renovēšanas projekts Latvijā izmaksā vidēji 400–500 tūkstošus eiro, tātad dāvinājums veido vairākus simtu tūkstošus eiro, kas nav jāatmaksā,” uzsver Ingus Salmiņš. Viņš arī aicina daudzdzīvokļu namu īpašniekus neatlikt lēmumu uz vēlāku laiku, bet nākt uz konsultācijām jau tagad. Projekta realizācija prasa pacietību – vidēji no konsultācijām līdz būvniecības pabeigšanai paiet pusotrs gads, bet rezultāts ir tā vērts.

Kas var pieteikties daudzdzīvokļu namu siltināšanas programmai?

Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes programma paredz, ka finansējumam var pieteikties tādu namu īpašnieki, kuros ir vismaz trīs dzīvokļi. Ja māja ir sadalīta domājamās daļās, tad prasība ir, ka vienai personai nevar piederēt vairāk kā 49 % no kopīpašuma. Savukārt neapdzīvojamo telpu platība nedrīkst pārsniegt 50 % no dzīvojamās mājas kopējās platības (izņemot neapkurināmas bēniņu un pagrabu telpu platības), piemēram, ja veikals ir ēkas pirmajā stāvā, tad var pieteikties, bet, ja jau 1,5. stāvā, tad vairs nevarēs.

Kāda bijusi iedzīvotāju interese par ēku siltināšanu līdz šim?

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā visā Latvijā līdz šim ir iesniegti 457 projektu pieteikumi, no kuriem finansējums piešķirts 169 projektiem par kopējo summu 31 miljons eiro, liecina ALTUM dati.

Vislielākā aktivitāte vērojama Rīgā, Pierīgā un Kurzemē. No tiem 55 daudzdzīvokļu ēkās renovēšanas darbi jau ir pabeigti, bet 78 namos vēl norit būvniecības darbi.

Swedbank māju renovācijai un siltināšanai no 2017. gada pavasara izsniegusi finansējumu apmēram 13,6 miljonu eiro apmērā. Līdz šim banka izsniegusi aizdevumus ar ALTUM grantu 55 projektiem par kopējo summu 10,3 miljoni eiro, savukārt neattiecināmo izmaksu finansēšanai, piemēram, ēkas energoaudita sagatavošanai un renovācijas projektiem bez ALTUM granta, – vēl 29 projektiem par kopējo summu 3,3 miljoni eiro. Pavisam Swedbank renovācijas un energoefektivitātes portfelī ir 344 projekti par kopējo summu gandrīz 30 miljoni eiro

“Swedbank ir 15 gadu pieredze ēku siltināšanas un renovācijas finansēšanas projektos. Gadu gaitā novērojam, ka viens no dzīvokļu īpašnieku galvenajiem ieguvumiem ir ne tikai atjaunota un vizuāli skaista ēka, bet ievērojams siltumenerģijas ietaupījums. Renovētajos daudzdzīvokļu namos Cēsīs, Saldū, Siguldā, Zvejniekciemā un daudzās citās Latvijas pilsētās vidējais siltumenerģijas ietaupījums ir par 45–65 %. Dzīvokļu īpašniekiem tas ir reāls siltumenerģijas rēķinu samazinājums katru mēnesi,” saka Ieva Vērzemniece, Swedbank Biznesa klientu apkalpošanas reģiona vadītāja.

Vai ceļā uz nosiltinātu mājvietu ir efektīvi dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību?

“Ja nama apsaimniekotājs nepiekrīt īstenot siltināšanas projektu, dzīvokļu īpašnieki var dibināt biedrību, kas ir salīdzinoši vienkārši un ātri izdarāms. Biedrībai nav jāpārņem visi ēkas apsaimniekošanas jautājumi, tā var īstenot tikai nama siltināšanas projektu,” skaidro Santa Moora,Swedbank Finansēšanas juridiskās daļas juriste.

Eksperte arī norāda, ka, lai nodibinātu biedrību, nepieciešami vismaz divi brīvprātīgie. Uzņēmumu reģistra mājaslapā publicētas noderīgas sagataves un paraugi, ko ērti izmantot biedrības dibināšanas dokumentu sagatavošanai.

Lai projekts tiktu veiksmīgi realizēts, no mājas puses jābūt pilnvarotai personai. ALTUM pieredze rāda, ka tā lielākoties ir juridiska persona, kuru dzīvokļu īpašnieki savā vārdā pilnvarojuši īstenot visas ar energoefektivitātes projektu saistītās darbības: veikt konsultācijas, organizēt piegādātāju atlasi, slēgt līgumus ar banku, ALTUM un piegādātājiem, uzraudzīt projekta realizāciju. Lai persona tiktu pilnvarota, balsojumā ar lēmumu “Par” jānobalso dzīvokļu īpašniekiem, kuri pārstāv vismaz 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā vai 100 % dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā.

Salaspils daudzdzīvokļu nama piemērs – vērienīgākais Latvijā

Daudzdzīvokļu mājā Salaspilī, Daugavas ielā 2, ir 120 dzīvokļu. Ēkas renovācijā kopumā tika ieguldīti vairāk nekā 1,5 miljoni eiro, no kuriem 722 tūkstoši ir ALTUM grants jeb dāvinājums no ES fondu līdzekļiem. Programmas līdzfinansējumu aizdevuma veidā nodrošina banka Swedbank, izmantojot ALTUM garantiju 578 tūkstošu eiro apmērā.

“Ikvienas ēkas iedzīvotāja atbildība ir uzturēt kārtībā ne tikai dzīvokli, kurā dzīvo, bet arī pagrabus, kāpņu telpas, sienas u.tml. – svarīgi neaizmirst par kopīpašumu. Mēs nodibinājām biedrību, pašvaldības uzņēmums “Salaspils Siltums” palīdzēja izstrādāt projektu, un mūs atbalstīja arī Salaspils novada dome. Uz mūsu biedrības pleciem palika komunikācija ar mājas iedzīvotājiem. Ceļš uz renovāciju kopumā aizņēma piecus gadus. Renovācijas projekta īstenošanā vissvarīgākais būt pacietīgiem,” atminas Olga Brūvere, biedrības “Daugava 2” valdes locekle.

Swedbank finansē siltināšanas projektus visā Latvijā

Uzskatāmi piemēri ar attēliem no Swedbank līdzfinansētājiem projektiem, kas parāda kāds ir ieguvums no daudzdzīvokļu namu siltināšanas:

Pilsēta

Dzīvokļu skaits

Projekta realizācija

Rezultāts

Cēsis

24 dzīvokļi

9 mēneši

Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 44.5% (no 169.4 kWh/m2 uz 94 kWh/m2)

Saldus

66 dzīvokļi

10 mēneši

Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 55%

Sigulda

34 dzīvokļi

8 mēneši

Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 61%

Zvejniekciems

16 dzīvokļi

6 mēneši

Siltumenerģijas ietaupījums pēc renovācijas 64% (no 157.6 kWh/m2 uz 56.5 kWh/m2)

  • Ādaži

  • Cēsis

  • Sigulda

  • Salaspils