15. dec, 2020

Uzņēmēju pieredzes dienas 2020 – izaugsmes reizinātājs

Šogad jau par tradīciju kļuvušās Swedbank rīkotās Uzņēmēju pieredzes dienas norisinājās Vispasaules uzņēmējdarbības nedēļas ietvaros no 16. līdz 20. novembrim. Kopumā tajās piedalījās vairāk nekā 130 dalībnieku – uzņēmēji, privātpersonas, organizāciju pārstāvji –, kuri gan atklāja savu pieredzi, gan devās digitāli apciemot citus uzņēmējus, lai uzzinātu viņu stāstus. Piedāvājam piecu visvairāk apmeklētāko šī gada Uzņēmēju pieredzes dienu dalībnieku aplūkotās tēmas un gūtās atziņas.

Uzvediba.lv. Kā pamanīt un novērst vardarbību darba vidē

Uzvediba.lv pārstāve Līga Bērziņa stāsta, ka dalība Uzņēmēju pieredzes dienās uzņēmumam jau ir kļuvusi par tradīciju. Šogad izvēlēta tēma par vardarbību darba vidē, jo pašlaik sabiedrībā valdošā nenoteiktība un spriedze rada augsni arī dažādiem neveselīgiem procesiem darba kolektīvā, par kuriem uzņēmumu līderi nereti uzzina par vēlu – mirklī, kad uzņēmuma labākie eksperti noliek uz galda atlūgumus. Tomēr vardarbība darba vidē ir pamanāma ātrāk, tikai jāzina tās pazīmes.

Apliecinot tēmas aktualitāti, Uzvediba.lv pieredzes dienā piedalījās vairāk nekā 30 uzņēmumu no dažādām nozarēm.

Līga Bērziņa uzsver – bieži vien līderi konfliktus un vardarbību redz kā atsevišķu cilvēku problēmu un mēģina to risināt individuālā līmenī, bet vardarbība parasti notiek, iesaistot vairākus cilvēkus, vai viņu acu priekšā. Ir kolektīvi, kuri vienoti virzās uz uzņēmuma mērķi, bet eksperte norāda, ka jārēķinās ar kolektīviem, kuros var tikt īstenota izvairīšanās uzvedība, sabotējot vai imitējot darbus, slēpjot un izkropļojot informāciju un diskreditējot spēcīgus darbiniekus.

Šādu struktūrvienību līderi zina vai nojauš, ka, neatrisinot šo jautājumu sistēmiskā līmenī, radīsies šaubas par viņiem kā par spējīgiem vadītājiem, un tas arī ir viens no vardarbības īstenotāju stratēģiskajiem mērķiem.

Ieva Drāzniece. Satura izveide un stratēģija sociālajos kanālos

Ievu Drāznieci, kura ikdienā strādā kā pašnodarbinātā, pieteikties Uzņēmēju pieredzes dienām pamudinājusi informācija Facebook kanālā, kur viņa seko Swedbank profila aktivitātēm. Ar savu pieredzi Ieva konsultēja iniciatīvas dalībniekus par satura stratēģiju, plānošanu un tā veidošanas pamatnosacījumiem sociālajos kanālos, tostarp par Linkedin profila vizītkartes lomu biznesa attīstībā.

Eksperte četru dienu laikā tiešsaistē tikās ar astoņiem dažādu nozaru uzņēmumu pārstāvjiem. Sarunu laikā iezīmējās vairāki fundamentāli jautājumi, kas ir aktuāli gan mierīgos, gan pārmaiņu laikos: kā veidot piesaistošu un vērtīgu saturu; kuros kanālos to realizēt; kā pārdalīt resursus starp kanāliem; kā saprast, ar ko satura komunikācijā sākt; kā celt savu reputāciju un uzņēmuma vai profesionāļa profila un zīmola atpazīstamību, piemēram, Linkedin kanālā.

Šobrīd, kad pasauli un Latviju būtiski skar un maina ārēji faktori, prasmei veidot un nodot adresātam kvalitatīvas un uzticamas ziņas ir īpaši liela nozīme. Pat ja uzņēmumu skārušas pārmaiņas – piemēram, iestājusies dīkstāve, jāveic pārstrukturizācija, notiek biznesa pārorientācija –, komunikāciju ir nepieciešams turpināt. Ir svarīgi domāt par rītdienu un izstrādāt komunikācijas plānu, kā darboties jau šodien – uzrunājot gan bijušos un esošos, gan potenciālos klientus, atgādināt par sevi, iepazīstināt ar izmaiņām, informēt par aktuālajām iespējām un nākotnes iecerēm.

Eksperte aicina uzņēmumus būt proaktīviem un veidot komunikāciju, domājot par to, ko vērtīgu tā sniedz klientam – ko tā risina, uzlabo, atvieglo u. tml.

Ja tiek mainīts uzņēmuma sniegtais pakalpojums vai produkts, par to nepieciešams runāt skaļi un pastāvīgi, jo digitālā mārketinga kanālu algoritmi ierobežo satura dabisko plūsmu, tamdēļ reklāma ir būtisks komunikācijas veids, ko mazi un lieli uzņēmumi nedrīkst ignorēt.

“GEMBA”. Kā rīkot īsas un efektīvas sapulces

Uzņēmuma “GEMBA misija ir palīdzēt uzņēmējiem efektivitātes metožu apguvē un ieviešanā. Tā nosaukums nāk no Japānas un nozīmē “īstā vieta, īstā lieta, īstie cilvēki”. Uzņēmuma vadītājai un ekspertei Gintai Baltaisbrencei Uzņēmēju pieredzes dienas ir platforma, kur dalīties praksē pārbaudītās zināšanās. Šogad – par to, kā vairot darbinieku motivāciju, rīkojot īsas un efektīvas sanāksmes.

Eksperte stāsta, ka daļā uzņēmumu šībrīža situācija ienesusi pozitīvas tendences – sapulcēs piedalās plašāks kolēģu loks un ir iespēja komunicēt biežāk. Tomēr netrūkst arī izaicinājumu – sapulces mēdz būt pārāk garas, rodas grūtības konstruktīvi nodot informāciju un saņemt atgriezenisko saiti, jo daļa darbinieku nevēlas pieslēgties ar videokameras iespēju un izteikties, bet daļai trūkst vajadzīgā tehniskā nodrošinājuma. Savukārt daļa uzņēmēju sapulces rīko lietotnē “Whatsapp”, kur trūkst vizualizācijas iespēju.

Vadītāji var aicināt visus darbiniekus sapulču laikā lietot videokameru un ievērot noteiktus rituālus, kas attālinātās sanāksmes tuvina ierastajām klātienes sapulcēm – piemēram, nomainīt mājas apģērbu pret lietišķāku. Komunicēšana ar ieslēgtām kamerām arī ļauj kolēģiem pamanīt arī citam cita reakcijas un noskaņojumu.

Sapulču mērķis ir izanalizēt iepriekšējās dienas vai nedēļas rezultātus, atrisināt problēmas un saplānot turpmāko darbu sarakstu. Sapulce ir izdevusies, ja tās laikā kolēģi savstarpēji dalās ar labām idejām vai atrod risinājumu kādai aktuālai problēma. Eksperte norāda, ka sapulces visbiežāk ievelkas tāpēc, ka kolēģiem ir jāatrisina kāda problēma, bet trūkst skaidra rīcības plāna. Pēc ekspertes domām, efektīvai sapulcei ir virkne nosacījumu: iepriekš jābūt skaidri definētam sapulces mērķim un dienaskārtībai; jāizvēlas optimāls dalībnieku skaits; kolēģiem jāieslēdz videokameras un aktīvi jāiesaistās informācijas apmaiņā un problēmu risināšanā; sanāksmes saturs jāatspoguļo visiem pieejamā platformā, piemēram, “Miro”; aplūkotajiem jautājumiem jābūt uzskatāmi vizualizētiem; sapulces noslēgumā ir jābūt sasniegtam izvirzītajam mērķim un dalībniekiem jābūt gandarītiem un iedvesmotiem turpmākajam darbam.

“Vīlands Associates”. Kā tikt sadzirdētam informatīvajā troksnī

Sabiedrisko attiecību un konsultāciju aģentūra “Vīlands Associates” Uzņēmēju pieredzes dienās piedalījās jau trešo reizi. Lai gan šogad dalīšanās pieredzē notika jaunā un savā ziņā arī izaicinošā formātā – digitāli –, tas uzņēmumam nebija šķērslis satikt vairāku nozaru uzņēmējus un kopīgi aplūkot visiem aktuālu tēmu – kā uzņēmumam tikt sadzirdētam informatīvajā troksnī un veidot savu stāstu.

Kā stāsta uzņēmuma partneri Laima Auza un Ralfs Vīlands, “Vīlands Associates” ikgadējais mērījums “USG 2020” par sabiedrības gaidām attiecībā uz uzņēmumiem rāda, ka aizvien vairāk Latvijas iedzīvotāju preču un pakalpojumu izvēlē ņem vērā ne tikai cenu un kvalitāti, bet arī vides, sociālās atbildības un pārvaldības aspektus.

66 % Latvijas iedzīvotāju vides aizsardzība ir nākamais izšķirošais faktors aiz cenas un kvalitātes, savukārt 63 % ir būtiski, ka uzņēmumu darbība ir maksimāli caurredzama.

“Vīlands Associates” partneri norāda, ka vairumam ir svarīga arī uzņēmumu ētiska attieksme pret saviem darbiniekiem – tā uzskata vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju jeb 61 % (par 14 % vairāk salīdzinājumā ar 2019. gadu). “Tās ir būtiskas izmaiņas, ko sabiedrība sagaida no uzņēmumiem un kas būtu jāņem vērā arī komunikācijā,” uzsver Ralfs Vīlands.

“StrongPoint”. Kā inovācijas maina mazumtirdzniecības pasauli

StrongPoint” klientu servisa vadītājs Uģis Začs stāsta, ka galvenais iemesls, kas pamudinājis iesaistīties šajā iniciatīvā, ir dalīšanās ar zināšanām un pieredzi.

“Ar 27 gadu mērķtiecīgu darbu un pieredzi mazumtirdzniecības tehnoloģiju nozarē jutām, ka mums ir, ko dot, – ka varam pavērt ieskatu tajā, kas notiek mazumtirdzniecības “virtuvē”. Kā reizēm slēpti procesi, neredzētas idejas, rada ieguldījumu “dzīvā organismā”, ar ko patērētāji ik dienu sastopas veikalos."

"Iespējams, mūsu stāsts bija lieliska iedvesma klausītājiem pašiem radīt savas jaunās idejas. Turklāt jaunu zinātkāru prātu satikšana ir tieši tas, kas mūs dzen uz priekšu,” stāsta Uģis Začs.

Uģis Začs min trīs galvenās atziņas, ko devusi piedalīšanās Uzņēmēju pieredzes dienās. Pirmkārt, mūsu sabiedrībā ir daudz talantīgu, brīvi domājošu uzņēmēju, kuri var sniegt būtisku pienesumu uzņēmējdarbībai un sabiedrībai kopumā. Otrkārt, mēs spējam ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un dinamiskajai pasaulei, kādā dzīvojam šodien, – to īpaši spilgti apliecinājuši pēdējā gada notikumi. Treškārt, cilvēki no ļoti atšķirīgām jomām var atrast līdzīgas intereses un kopīgu valodu. “Jutām neviltotu interesi uzzināt jaunas lietas, īpaši tās, kas ir saistītas ar inovācijām tehnoloģijās, lai efektivizētu savu darbību,” norāda eksperts.

Par Uzņēmēju pieredzes dienām

Uzņēmēju pieredzes dienas ir viena no Vispasaules uzņēmējdarbības nedēļas aktivitātēm. Latvijā tās rīko Swedbank sadarbībā ar finanšu institūciju ALTUM, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Iniciatīvas mērķis ir veicināt uzņēmēju zināšanu apmaiņu biznesa attīstībai, lai, savstarpēji daloties pieredzē, katrs varētu mācīties un augt savā jomā. Šogad Uzņēmēju pieredzes dienas notika trešo reizi, un līdz šim tās ļāvušas dalīties pieredzē teju 430 Latvijas uzņēmumiem, kuru pozitīvās atsauksmes un ieguvumi mudinājuši šo iniciatīvu ik gadu turpināt.