Kas ietekmē obligāciju cenas un ienesīgumu?

Laikā, kad aug procentu likmes, pievilcīgāki kļūst zema riska ieguldījumu instrumenti, tostarp valstu un uzņēmumu obligācijas.

Kas ietekmē obligāciju cenu un ienesīgumu, skaidro Swedbank Ieguldījumu produktu līnijas vadītājs Rolands Zauls.

Īsumā obligāciju ienesīgumu ietekmē:

  • Pašreizējās procentu likmes. Tirgus procentu likmes un obligāciju cenas otrreizējā tirgū parasti virzās pretējos virzienos. Jo ilgāks obligācijas termiņš, jo lielāka ietekme no procentu likmju izmaiņām.
  • Emitenta kredītreitings un spēja atmaksāt ieguldījumu;
  • Obligācijas termiņš. Obligācijai ar garāku termiņu parasti būs augstāka procentu likme nekā obligācijai ar īsāku termiņu. Jo ilgāks ir obligāciju ieguldīšanas termiņš, jo lielāks ir cenu svārstīgums.

Pašreizējās procentu likmes

Pārsvarā zemu procentu likmju apstākļos,  obligācijas privātajiem investoriem kļūst mazāk pievilcīgs ieguldījumu instruments, jo lielākajā daļa gadījumu tās piedāvā salīdzinoši zemu peļņu. Taču laikos, kad centrālo banku procentu likmes ir augstas, uzņēmumu un valstu izdotās parādzīmes kļūst pievilcīgākas. Tā, piemēram, 2023.gada, ņemot vērā monetāro politiku, kas bija vērsta uz inflācijas mazināšanu, ASV 10 gadu valsts obligāciju ienesīgums sasniedza 5% - augstāko līmeni 15 gadu laikā.

Ir svarīgi saprast, ka obligāciju cenas un ienesīgums līdz dzēšanai virzās pretēji viens otram. Ja obligāciju cenas krīt, tad to ienesīgums līdz dzēšanai pieaug. Ja obligāciju cenas palielinās, tad to ienesīgums līdz dzēšanai samazinās. Piemēram, ja viena gada obligācijas cena samazinās no 952.4 EUR līdz 943.4 EUR, tad šīs obligācijas ienesīgums līdz dzēšanai pieaug no 5% līdz 6%  pret nominālu 1000 eiro. Ja obligācijas cena būtu pieaugusi no 952.40 EUR līdz 961.5 EUR, tad tās ienesīgums līdz dzēšanai samazinās no 5% līdz 4%. Obligāciju, īpaši īsāka termiņa, cenas ietekmē arī  centrālo banku procentu likmju lēmumi -, ja centrālā banka paaugstina procentu likmes, tas negatīvi ietekmēs obligāciju cenu un tā kritīsies, bet ja centrāla banka samazina likmes, tas obligācijas cenu ietekmēs pozitīvi un tā pieaugs.

Inflācija

Otrs būtisks faktors, kas ietekmē obligāciju cenas, ir sagaidāmā inflācija. Jo lielāka ir sagaidāmā inflācija, jo lielāku ienesīgumu obligāciju ieguldītāji pieprasīs no ieguldījuma noteiktā obligācijā. Jo lielāka būs sagaidāmā inflācija, jo zemāku cenu ieguldītāji būs gatavi maksāt par iespēju saņemt obligācijas pamatsummas maksājumu termiņa beigās. Piemēram, ja sagaidāmā inflācija ir 2%, tad ieguldītājs varētu pirkt obligāciju par 980 eiro, lai saņemtu 1000 eiro obligācijas termiņa beigās. Savukārt, ja sagaidāmā inflācija būs, piemēram, 20%, tad ieguldītājs nebūs gatavs maksāt 980 eiro, lai saņemtu 1000 eiro. Šādā gadījumā obligāciju cena tirgū būs daudz zemāka. Piemēram, ja obligāciju cena tirgū būs 800 eiro, tad šāda cena ieguldītājam sniegs pietiekami lielu kompensāciju attiecībā pret sagaidāmo inflāciju.

Obligāciju termiņš

Vēl viens faktors, kas ļoti būtiski ietekmē obligāciju cenas tirgos, ir risks, ka noteikts obligācijas emitents nespēs pilnībā izpildīt savas saistības pret obligāciju īpašniekiem. Jo lielāks ir risks, ka obligāciju emitents nespēs izpildīt savas saistības, jo zemāka būs cena, kādu obligāciju ieguldītāji būs gatavi maksāt par šo obligāciju. Ja riski palielinās, obligāciju cenas samazinās. Ja riski samazinās, tad obligāciju cenas pieaug. Obligāciju investori var tirgū pelnīt no obligāciju cenu izmaiņām.  

Obligācijas dzēšanas termiņš arī ietekmē tās sniegto ienesīgumu. Jo ilgāks ir laiks līdz obligācijas dzēšanai, jo lielāku ienesīgumu parasti sniegs šī obligācija. Ilgākā laika periodā var notikt dažādas izmaiņas un materializēties dažādi riski, tādēļ obligāciju ieguldītāji pieprasa lielāku ienesīgumu no ilgāka termiņa aizdevumiem obligāciju emitentam. Attiecīgi īsāka termiņa obligācijas parasti sniedz mazāku ienesīgumu nekā ilgāka termiņa obligācijas.

Līdz ar augstākām procentu likmēm ir vērts apsvērt ieguldījumus obligācijas. Aktuālos ienesīgumus Baltijas valstu valdību obligācijām ir iespējams apskatīt Swedbank internetbankā. Biržā tirgoto obligāciju cenām un ienesīgumu līmeņiem var sekot līdzi biržas mājaslapā. Savukārt, informāciju par obligāciju tirdzniecību otrreizējā tirgū var saņemt, zvanot Swedbank brokeriem pa tālruni 67444141.