Veidot nākotnes uzkrājumu darbiniekiem – “4 MĪĻAS ĶEPAS” saimnieces iedvesmas stāsts

Jaunu paradumu ieviešanai – tostarp nākotnes uzkrājumu veidošanai – dažkārt nepieciešams vien neliels pamudinājums – saruna ar ekspertu, pieredzes stāsts vai personiska vajadzība.

Tā nejauši pamanīts ieraksts internetā par uzkrājuma iespējām pensiju 3.līmenī neliela uzņēmuma saimnieci Valmierā iedvesmoja pārmaiņām savā uzņēmumā.

“Mēs esam pavisam mazs uzņēmums Valmierā," stāsta veselības mājas dzīvniekiem "4 MĪĻAS ĶEPAS" saimniece Ginta Kantāne. “Mums ir pieci darbinieki, un uzkrājumu 3.pensiju līmenī saviem darbiniekiem sākām veikt tikai šogad.” G. Kantāne uzsver, ka par lielu pieredzi runāt nevar, taču ir apņēmības pilna ar savu piemēru aizraut arī citus. “Ņemot vērā, ka pensijas vecums vairs nav aiz kalniem, nolēmām darīt kaut ko lietas labā. Swedbank mājaslapā ieraudzījām reklāmu un nolēmām pieteikties konsultācijai.”

Sākt ar mazumiņu

Uzsākot iemaksu veikšanu pensiju 3. līmenī, uzņēmēja saskata vairākas lieliskas iespējas. Pirmkārt, tās ir rūpes par savu nākotni. Lai arī sākumā veiktā iemaksa šķiet neliela, ilgtermiņā veikts uzkrājums gan veido krāšanas paradumu kā tādu, gan arī nodrošina krāšanas nepārtrauktību. Turklāt G. Kantāne uzsver, ka iemaksu apmēru var mainīt brīvi pēc ieskatiem un iespējām kaut katru mēnesi.

Otrkārt, rūpes par saviem darbiniekiem un uzkrājuma veidošana kā viens no darbiniekus motivējošiem instrumentiem. “4 MĪĻAS ĶEPAS” saimniece norāda uz piesardzību no jaunāko kolēģu puses, kas šobrīd izvēlas paši veidot savus uzkrājumus un no darba devēja piedāvātās iespējas atteikušies. “Visdrīzāk tas ir tāpēc, ka pensija viņiem šķiet vēl kaut kas tāls,” smaidot min G. Kantāne, tomēr uzņēmēja ir atvērta un gatava sarunai ar saviem kolēģiem. Tieši jaunākiem cilvēkiem, sākot krāt jau tagad, ar mazākām summām ir iespēja sakrāt sev ievērojamu kapitālu nākotnei. Turpretī, sākot krāt vēlāk, ikmēneša iemaksām jau būtu jābūt lielākām.

Darba devējs ar skatu nākotnē

Meklējot veidus, kā piesaistīt jaunus darbiniekus, darba devējam mūsdienās jāpiedomā pie piedāvājuma groza, kas palīdzētu ne vien atrast, bet arī noturēt kvalificētu darba spēku. Uz iemaksām pensiju 3. līmenī jāskatās kā uz reālu darba devēja atbalstu darbinieku nākotnei – pat, ja tā šķiet tāla un neaizsniedzama. Uzkrātās iemaksas darbiniekam saglabāsies arī tad, ja darba attiecības tiks pārtrauktas.

Darba devēja veiktās iemaksas pensiju 3. līmenī neizslēdz iespēju uzkrāt arī citos veidos. G. Kantāne apstiprina, ka katrs cilvēks ir citāds, arī iespējas parūpēties par savu nākotni izsver atšķirīgi. Visdrīzāk galvenā mācība no iepriekš piedzīvotajām krīzēm būtu nelikt visu uz “vienas kārts”. Tāpat būtiski ir arī novērtēt uzņēmēja rīcības ilgtermiņa sekas uz savu darbinieku finanšu pratību. Iespējams, tieši saruna par uzkrājumu veidošanu un pirmie soļi ar darba devēja atbalstu veidos jaunus paradumus, izglītotāku un labklājīgāku sabiedrību.

Ko iegūst darba devējs?

Ir gluži skaidrs, ka darbinieks, veicot iemaksas pensiju 3. līmenī ar darba devēja atbalstu,  ilgtermiņā ir ieguvējs. Taču kāda interese ir darba devējam? Te visdrīzāk atbilde rodama nodokļu atvieglojumos, kurus par šādām investīcijām saņem darba devējs.

Darba devēju iemaksas netiek apliktas ar sekojošiem nodokļiem, ja saskaņā ar kolektīvās vai individuālās dalības līgumu tās nepārsniedz maksimums 10% no darbinieka gada bruto darba samaksas:

  • darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 23.59%;
  • darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 10.50%;
  • uzņēmumu ienākuma nodokli – 20%;
  • iemaksu veikšanas brīdī nav jāmaksā arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Uzņēmums var iemaksāt arī mazākas summas nekā 10% no darbinieka algas. Iemaksu apmēru var noteikt darba devējs pats, līdz ar to šādu iespēju var izmantot jebkurš, kam ir vēlme ieguldīt darbinieku ilgtermiņa labklājībā.

Kopumā redzams, ka darba devēju iemaksas pensiju 3.līmenī ik gadu būtiski pieaug. Piemēram, darba devēju iemaksas pensiju 3. līmenī darbinieku labā 2018. gadā sastādīja 12,6 miljonus eiro, taču 2022. gadā tās sasniedza jau 19,2 miljonus eiro, uzrādot 52% pieaugumu salīdzinājumā ar 2018. gadu (datu avots – www.bank.lv).

Darbinieki pensiju 3. līmeni saskata kā vērtīgu bonusu, kas savukārt garantē nodokļu atlaides darba devējam. Šodien ieguldīti 50 eiro mēnesī, var kļūt par izšķirošu ieguldījumu kvalitatīvai ikdienai nākotnē. Jo nauda, kas pietiekami ilgi (vēlams – 20‒30 gadu garumā un ilgāk) tiek ieguldīta privātajā pensijas kapitālā, nopelna jaunu naudu, ko nodrošina ieguldījumi vērtspapīros un akcijās pieredzējuša finanšu pārvaldnieka uzraudzībā. Nākotnē tas ļauj saņemt vairāk, nekā faktiski ir iemaksāts, un šāda uzkrājuma kāpums būs krietni jūtamāks nekā, piemēram, naudas glabāšana kontā. Tāda visā pasaulē ir privāto pensiju uzkrājuma jēga – iemaksas ilgā laika posmā plus peļņas procenti garantē adekvātu dzīves līmeni pensijas gados.