Kā uzņēmumam saņemt valsts atbalstu elektroauto iegādei

Tagad, uzņēmumiem izmantojot ALTUM atbalstu, elektroauto iegāde kļuvusi vēl izdevīgāka.

Elektroauto ir videi draudzīga izvēle, kas ne tikai samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet arī palīdz uzņēmumiem samazināt auto ekspluatācijas izmaksas. 

Maijā ALTUM sācis pieņemt pieteikumus jau 6. projektu atlases kārtai Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Kā noprotams pēc programmas nosaukuma, viens no atbalsta veidiem ir garantija ar kapitāla atlaidi finanšu līzingam jaunu elektroauto iegādes finansēšanai. Turklāt jau zināms, ka jūnijā plānota arī 7. projektu atlases kārta, tāpēc, ja vien uzņēmumā plānota elektroauto iegāde – šis ir īstais brīdis!

“Kopā elektroauto atbalstam programmā pieejami līdz pat pieciem miljoniem eiro un prognozējam, ka finansējums būs pieejams vairākām atlases kārtām. Pašreiz notiek projektu pieteikumu pieņemšana sestajai kārtai, kas noslēgsies 4.jūnijā. Galvenais, kas jāņem vērā uzņēmējiem pirms pieteikšanās, ir programmas nosacījumi, kas paredz, ka atbalsts jāsniedz kā kombinēts finanšu instruments – garantija ar kapitāla atlaidi finanšu līzingam. Tas nozīmē, ka atbalstu var saņemt tikai tad, ja auto plāno finansēt līzingā, nevis iegādāties par pašu līdzekļiem. Atceramies, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Pieejamais atbalsts ir ierobežots un operatīva rīcība un ieguvums no autoparka ekspluatācijas ir svarīgākie vērtēšanas kritēriji. ” skaidro ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāju Līga Mellēna.

Lai saņemtu atbalstu, svarīgi ievērot programmas nosacījumus un pareizi plānot projekta sagatavošanas un iesniegšanas procesu, tāpēc kopā ar ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāju Līgu Mellēnu esam apkopojuši svarīgāko, kas būtu jāzina, lai iegādātos elektroauto ar valsts atbalstu.

Atbalsta saņēmēji - no mikro līdz pat lielajiem uzņēmējiem

No šī gada programmai ir paplašināts saņēmēju loks – atbalstam var pieteikties sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kuru darbības nozare nav lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, tabakas izstrādājumu ražošana, azartspēles vai transports. Tomēr pastāv arī vairāki nozaru un darbību ierobežojumi, ar kuriem detalizētāk iespējams iepazīties ALTUM mājaslapā.

Tāpat jāņem vērā, ka iegādāto elektroauto varēs izmantot tikai uzņēmuma vajadzībām – pirmos piecus gadus ar to nevarēs veikt kravu komercpārvadājumus, kā arī iznomāt to citiem kravu komercpārvadājumu veikšanai.

Cik liels ir atbalsts elektroauto iegādei uzņēmumiem?

Uzņēmumiem ALTUM piedāvā garantiju ar kapitāla atlaidi jeb atbalstu finanšu līzinga pamatsummas daļējam samazinājumam līdz pat 30% no auto iegādes cenas (bez PVN). Ar šo atbalstu var iegādāties jaunu vieglo vai vieglo kravas elektroauto, kas atbilst N1 vai M1 elektroauto kategorijām (atbilstību kategorijai ērti iespējams pārbaudīt automobiļu klasifikatorā).

Katrai no programmā atbalstāmajām kategorijām pieejams arī maksimālais atbalsta apmērs:

  • Līdz 5000 eiro M1 kategorijas auto;
  • Līdz 10 000 eiro N1 kategorijas auto.

Turklāt arī Swedbank līzings izstrādājis īpaši draudzīgus nosacījumus videi draudzīgo auto iegādei, piedāvājot uzņēmuma auto līzingā iegādāties ar likmi no 1,49%, kas elektroauto iegādi kopā ar valsts atbalstu uzņēmumiem padara īpaši izdevīgu.

Vienas atlases kārtas ietvaros iespējams iesniegt pat vairākus projektu iesniegums vienā atbalsta jomā (piemēram, elektroauto iegādei). Tāpat atbalstu elektroauto iegādē var apvienot ar citām programmas atbalsta jomām, piemēram, saules paneļu uzstādīšanu, taču tādā gadījumā katrā no atbalsta jomām jāiesniedz atsevišķs projekta pieteikums. Tā kā valsts atbalsts tiek izsniegts de minimis formā, iepriekš VID EDS sistēmā ieteicams pārliecināties, ka pieteiktā atbalsta summa nepārsniedz jūsu uzņēmumam šobrīd pieejamo de minimis limitu apmēru.

“Jāņem vērā, ka šis atbalsts nav grants. Kapitāla atlaidi piemēros tikai pēc tam, kad tiks izpildīti visi programmas nosacījumi, piesakot gada laikā veikto nobraukumu, kas nedrīkst būt mazāks par 20 tūkstošiem kilometru,” papildina L. Mellēna.

Kā pieteikties atbalstam?

Lai gan sākotnēji šķiet, ka pieteikšanās un atbalsta process ir ilgs, patiesībā aizpildāmie pieteikumi elektroauto iegādei ir ērti un vienkārši aizpildāmi ALTUM portālā mans.altum.lv

  1. Sagatavošanās: Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, izvēlaties savam uzņēmumam piemērotāko elektroauto un veiciet nelielu tirgus izpēti – nepieciešami vismaz divu dažādu auto tirgotāju piedāvājumi. Kad izvēle par labu konkrētam elektroauto modelim veikta, nepieciešams veikt vienkāršu aprēķinu par elektroauto energoresursu ietaupījumu. Jo lielāks būs ietaupījums, jo lielāku punktu skaitu saņemsiet projekta pieteikuma izvērtēšanā. Ja esat jauns ALTUM klients, reģistrējieties portālā altum.lv, aizpildiet un iesniedziet klienta anketu. Savukārt, ja esat jau portāla lietotājs, jums būs nepieciešams tikai atjaunot jau esošo klienta anketu.
  2. Pieteikšanās: Portālā sagatavojat projekta pieteikumu un iesniedziet nepieciešamo dokumentāciju, kas elektroauto iegādes gadījumā ir tikai četri dokumenti – deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, projekta energoresursu ietaupījuma aprēķins, veiktās tirgus izpētes pamatojums (vismaz divi piedāvājumi un pamatojums par konkrēto izvēli), kā arī elektroauto tehniskā specifikācija un cenas piedāvājums, ko noteikti varat palūgt sagatavot izvēlētajam auto piegādātājam.

Pēc visu projekta pieteikumu izvērtēšanas, ALTUM izskatīs jūsu uzņēmuma atbilstību programmas nosacījumiem. Rezultāti tiks paziņoti aptuveni mēneša laikā pēc atlases kārtas iesniegšanas termiņa beigām, un paziņojums parādīsies mans.altum.lv portālā.

Tālāk viss kā ierasts – līzinga noformēšana un braucam!

Kad būsiet saņēmis apstiprinājumu no ALTUM, tālākie soļi neatšķiras no jebkura cita auto iegādes ar līzinga starpniecību. Sazinieties ar banku, lai noformētu auto līzingu, un informējiet, ka esat saņēmuši apstiprinājumu no ALTUM šajā atbalsta programmā. Tālāk banka pati iesniegs garantijas pieteikumu ALTUM, apstiprinot, ka piešķirs jūsu uzņēmumam līzingu elektroauto iegādei.

Kad garantija piešķirta, parakstiet līzinga un kapitāla atlaides līgumus un lietojiet elektroauto uzņēmuma vajadzībām. Svarīgi atcerēties, ka 12 mēnešu laikā jums jāsasniedz projekta pieteikumā norādītais nobraukums, kam pēc programmas nosacījumiem jābūt ne mazākam kā 20 000 kilometri.

Atbalsts tiek izmaksāts pēc projekta pabeigšanas

Kapitāla atlaides izmaksāšana jeb daļēja līzinga pamatsummas dzēšana no ALTUM puses notiek tikai pēc projekta pabeigšanas un projekta izvirzītā mērķa (lasīt – nobraukuma) sasniegšanas. Jāsaprot, ka jūsu projekts “elektroauto iegāde” ALTUM izpratnē noslēgsies pēc 12 mēnešiem, kad varēsiet sagatavot pārskatu par projekta rezultātiem, uzrādot jaunā elektroauto veikto nobraukumu. Ja pat uzstādītais nobraukuma mērķis ir sasniegts ātrāk, projekta pārskatu iespējams veikt tikai par 12 mēnešiem - tātad ātrāk kapitāla atlaidi līzinga summas daļējai dzēšanai nav iespējams saņemt.

Pēc pārskata saņemšanas ALTUM izvērtē, vai ir sasniegts plānotais nobraukums, pieņem lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu un izmaksā kapitāla atlaidi līzinga saistību daļējai dzēšanai.

Pēc līzinga summas daļējas dzēšanas vairs nav nepieciešamas kādas papildus atskaites vai projekta pārskati – turpinām baudīt uzņēmuma dzīvi ar elektroauto!

Uzzini vairāk par ALTUM atbalsta programmu uzņēmumiem jauna elektroauto iegādei un izmanto iespēju padarīt savu uzņēmējdarbību videi draudzīgāku!