Galvotājam var nākties atmaksāt kredītu

Ne visi apzinās, ka kļūt par kādas citas personas kredīta galvotāju nozīmē uzņemties pilnas līgumsaistības, kas paredz maksājumu veikšanu gadījumos, kad aizņēmējs pats to nedara.

Swedbank Finanšu institūta veiktais pētījums rāda, ka Latvijas iedzīvotājiem pietrūkst izpratnes par galvojuma saistību uzņemšanos. Un zīmīgi, ka tieši tie cilvēki, kuriem pašiem ir maksājumu kavējumi, izrādās, ir visgatavākie kļūt par galvotāju arī attālākiem radiem, draugiem, kolēģiem un paziņām, reizēm pat bez īpašām pārdomām, sakot, ka līdzcilvēkiem jāpalīdz.

Turklāt pēdējā laikā, izsniedzot prāvāku aizdevumu, aizdevēji arvien biežāk piesaista nevis galvotāju, bet līdzaizņēmēju, kas vēl vairāk uzsver kopējās saistību uzņemšanās būtību. Proti, gan galvenajam aizņēmējam, gan līdzaizņēmējam noslēgtā līguma ietvaros ir vienādas tiesības un pienākumi – tātad galvotājs vai līdzaizņēmējs ir vienlīdz atbildīgs par līgumā minēto saistību izpildi.

“Galvojuma saistību uzņemšanās ir nopietns lēmums, kas prasa rūpīgu apstākļu izpēti un arī iespējamo seku apzināšanos. Kļūt par kādas citas personas kredīta galvotāju nozīmē uzņemties pilnas līgumsaistības, kas iekļauj maksājumu veikšanu gadījumos, kad aizņēmējs pats tos neveic. Bet redzams, ka tieši tai daļai sabiedrības, kam pašiem mēdz būt grūtības ar maksājumu veikšanu laikā un ir zema finanšu pratība, visvairāk trūkst izpratnes arī situācijās par galvojuma atbildības līmeni,” atzīst Evija Kropa, Swedbank Finanšu institūta eksperte.

Lai palīdzīgas rokas sniegšana, piekrītot kļūt par galvotāju līdzcilvēkiem, nekļūtu par svešu parādu cilpu pašam, eksperte iesaka pirms lēmuma pieņemšanas rūpīgi izsvērt vairākus jautājumus.

  1. Kāda iemesla dēļ aizdevējs lūdz galvotāju? Ja tas ir tāpēc, ka aizņēmējam bijuši vai joprojām ir kavēti maksājumi, ir riskanti un nepieciešama rūpīga apstākļu izvērtēšana. Varbūtība, ka arī jaunuzņemtās saistības aizņēmējs neveiks laicīgi un ka ar saviem līdzekļiem nāksies pieslēgties arī galvotājam, ir krietni lielāka. Līdzīgi ir gadījumos, ja aizņēmēja ienākumi ir nepietiekami, lai tas vienpersoniski aizņemtos prasīto lielo naudas summu. Ja vien tas neattiecas uz vienu un to pašu mājsaimniecību, kad kredīts tiek ņemts kopēju mērķu sasniegšanai. Savukārt, ja, piemēram, kāds no vecākiem tiek piesaistīts kā galvotājs bērna studiju kredīta noformēšanai, šāds solis vērtējams kā pamatots.
  2. Kādi ir līguma nosacījumi? Arī galvotājam, tāpat kā aizņēmējam, ir rūpīgi jāiepazīstas ar visiem līguma nosacījumiem, lai iesaistīšanās brīdī būtu skaidras visas iespējamās sekas un potenciālā atbildība, kas pilnībā vai daļēji jāuzņemas galvotājam.
  3. Cik lielas kopējās saistības attiecībā pret saviem ienākumiem vari uzņemties? Ja kļūsti par galvotāju citas personas kredītam, tam var būt būtiska ietekme situācijās, kad pats vēlēsies saņemt aizņēmumu. Galvoto saistību apmērs ietekmē tavu kredītspēju, tādēļ svarīgi saprast, cik lielas kopējās saistības attiecībā pret saviem ienākumiem vari uzņemties, lai aizņēmumi neradītu slogu tavai finanšu situācijai.
  4. Vai varēsi galvoto aizņēmumu atmaksāt? Dzīvē gadās absolūti neparedzēti notikumi, tāpēc galvojuma saistību uzņemšanās brīdī jābūt gatavam arī situācijai, ka tev būs jāpārņem daļēja vai pilna maksājumu veikšana pat, ja sākotnēji šķiet, ka varbūtība ir niecīga. Pirms uzņemties galvotās saistības, tikpat nopietni ir jāizvērtē arī savas iespējas nākotnē šos kredītus atmaksāt.
  5. Vai esi gatavs saistībām ilgtermiņā? Parakstot līgumu par galvojumu, tā atsaukšana nav iespējama. Līdz ar to pārdomāšanas iespēja netiek dota, ja vien tavā vietā netiek piesaistīts cits galvotājs un/vai izmaiņas apstiprina arī naudas aizdevējs, kā arī šīm izmaiņām piekrīt pats aizņēmuma ņēmējs.