Pamatprincipi, kā sākt ieguldīt akcijās

Regulāri ieguldījumi, izvairoties no lieka finanšu riska un ļaujot naudai strādāt tavā labā vairāku gadu garumā, ir veids, kā uzkrāt ievērojamus līdzekļus.

Kādus pamatprincipus ievērot, uzsākot ieguldījumus akcijās, skaidro Swedbank Ieguldījumu daļas eksperts Rolands Zauls.

 1. Nostādi ilgtermiņa mērķus

Pirms līdzekļu ieguldīšanas, ir jāsaprot, kāds ir tavs mērķis un pēc cik ilga laika ieguldītie līdzekļi varētu būt atkal nepieciešami - pēc pusgada, gada, pieciem vai vēlāk? Ja līdzekļi visdrīzāk būs nepieciešami salīdzinoši ātri, iespējams vērts izvēlēties citu ieguldījumu veidu, jo, ieguldot akcijas biržā, nav garantiju, ka viss vajadzīgais kapitāls būs pieejams uzreiz. Turpretim zinot, cik liels kapitāls un kurā brīdī nākotnē tas būs nepieciešams, vari izvērtēt pieļaujamo risku un aprēķināt, cik daudz būtu jāiegulda un kāds ienesīgums būtu nepieciešams, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Atcerieties, ka tava portfeļa izaugsme ir atkarīga no trim savstarpēji saistītiem faktoriem:

 • ieguldītā kapitāla;

 • kapitāla tīrās ikgadējās peļņas;

 • ieguldījuma perioda vai ilguma.

Ideālā gadījumā būtu jāsāk krāt pēc iespējas agrāk, jāiekrāj pēc iespējas lielāks apjoms un jāsaņem augstākā iespējamā peļņa atbilstoši savam riska profilam.

 1. Saproti savu riska toleranci

Riska tolerance ir iedzimta psiholoģiska īpašība, ko pozitīvi ietekmē izglītība, ienākumi un labklājība (līdz ar to palielināšanos, arī riska tolerance mazliet palielinās), bet negatīvi — vecums (cilvēkam novecojot, viņa riska tolerance samazinās). No psiholoģiskā viedokļa riska toleranci definē kā “to, cik lielā mērā cilvēks izvēlas riskēt ar nevēlamākā rezultāta piedzīvošanu, tiecoties pēc vēlamākā rezultāta". Citiem vārdiem sakot, vai jūs riskētu ar 100 eiro, lai laimētu 1000 eiro? Vai ar 1000 eiro, lai laimētu 1200 eiro? Ikvienam cilvēkam ir sava riska tolerance, un nav viena pareizā “līdzsvara”.

Jāatzīmē, ka uztverei ir būtiska nozīme ieguldījumu kontekstā. Paplašinot savas zināšanas par ieguldījumiem, piemēram, to, kā akcijas tiek pirktas un pārdotas, kādas ir to svārstības (cenas izmaiņas) un to, cik viegli vai grūti ir pazaudēt ieguldītos līdzekļus, visticamāk uztversi ieguldījumus akcijās kā mazāk riskantus, nekā tas šķita pirms pirmā pirkuma izdarīšanas.

Saprotot savu riska toleranci, ir iespēja izvairīties no tādiem ieguldījumiem, kas rada lieku stresu. Īsumā - nekad nevajadzētu turēt aktīvus, kas neļauj naktī gulēt.

Nervozitāte rada bailes, kas savukārt izraisa dažādas emocionālas reakcijas (nevis loģiskas reakcijas). Neskaidrā finanšu situācijā investors, kurš saglabā mieru un pieņem lēmumus analītiski, vienmēr būs ieguvējs.

 1. Diversificē savus ieguldījumus

Visizplatītākais riska vadības veids ir tā diversificēšana. Rūpīgi investori iegādājas akcijas dažādos uzņēmumos un nozarēs, reizēm arī dažādās valstīs ar pieņēmumu, ka viens nelabvēlīgs notikums neatstās ietekmi uz visu portfeli vai arī ietekmēs dažādas tā daļas atšķirīgā apmērā.

Iedomājies, ka tev pieder akcijas piecos dažādos uzņēmumos un katrā no tiem gaidi konstanti augošu peļņu. Diemžēl apstākļi mainās. Gada beigās varbūt diviem uzņēmumiem (A un B) būs veicies tik labi, ka to akciju vērtība būs pieaugusi par 25%. Divu citā nozarē strādājošo uzņēmumu (C un D) akciju vērtība būs augusi par 10%, savukārt piektā uzņēmuma (E) aktīvi būs nokritušās par 30%, un tas ir neskatoties uz labām nākotnes prognozēm no dažādiem analītiķiem. Iemesls (E) uzņēmuma neveiksmē varētu būt piemēram līdz galam nepabeigts produkts, kas nonācis tirgū investoru spiediena rezultātā.

Šis ir labs piemērs, kas parāda, ka diversificējot savus aktīvus ir potenciāli lielāka iespēja izvairīties no negatīva scenārija nekā liekot visas olas vienā grozā piemēram tiecoties pēc lielākas peļņas (E) uzņēmuma gadījumā.

 1. Neļaujies emocijām

Finanšu tirgu attīstības vispārējo virzienu nosaka trīs faktori. 

 • Pirmkārt, faktiskā ekonomiskā izaugsme, kas atspoguļo reālo situāciju tautsaimniecībā. Ekonomikai attīstoties, pieaug algas un palielinās patērētāju tēriņi, kā rezultātā uzņēmēji pelna vairāk un iegulda savā vai savu produktu attīstībā. Tas savukārt atsaucas akciju cenās - jo labāki uzņēmuma finanšu rezultāti, jo vērtīgākas kļūst tā akcijas. Ekonomiskās lejupslīdes laikā notiek pretējais - cilvēku ienākumi samazinās, viņi uzreiz sāk mazāk tērēt, uzņēmumi gūst mazākus ieņēmumus, sāk taupīt un to akcijas zaudē pievilcību. Protams, atkarībā no krīzes dziļuma, šie scenāriji var arī nebūt tik izteikti.

Piemēram, šī gada pandēmija atstāja negatīvas sekas daudzu uzņēmumu darbībā, tomēr tikpat lielai daļai uzņēmumu pavērās jaunas biznesa iespējas, to vidū tehnoloģiju un piegāžu uzņēmumi.

Tāpēc var teikt, ka kādam investoram šī pandēmija bija lielas vilšanās, kamēr citam labas peļņas laiks.

 • Otrs finanšu tirgu attīstības virziena noteicošais faktors ir inflācija. Ikdienā inflācija nozīmē pakāpenisku preču un pakalpojumu cenu pieaugumu. Lai arī patērētājam gribētos, ka cenas tikai kļūtu mazākas, inflācija jeb cenu saprātīgs kāpums nodrošina uzņēmumiem lielākus ienākumus. Tas atsaucas šo uzņēmumu stabilitātē. Līdz ar to, lielāka peļņa un lielāka stabilitāte rada lielāku vērtības pieaugumu šo uzņēmumu akcijām. 
 • Trešais faktors ir tā saucamā investoru riska apetīte.  Vieni grib vairāk spekulēt, citi atkal ir apdomīgāki un lūkojas tālākā nākotnē. Ja tirgū valda pārmērīgs entuziasms, indeksi un akciju cenas aug ātrāk par uzņēmumu finansēm, tad akcijas novērtē pārāk augstu un to ilgtermiņa pievilcība samazinās, jo ienesīgums ir zemāks par vidējo. Liela pesimisma laikā (piemēram, pandēmijas izraisītās nenoteiktības dēļ) investori var būt pārāk skeptiski noskaņoti par nākotni un uzņēmumu akcijas novērtē zemāk nekā tām būtu jābūt. Tāpēc ir tikai normāli, ka īstermiņā finanšu tirgu noskaņojums var būt mānīgs. Bet to var atrisināt, skatoties uz tirgiem garākā perspektīvā – laikā, kas ļauj emocijām noplakt un atgriezties pie vēsā saprāta.
 1. Izvairieties no Kredītpleca jeb finanšu sviras izmantošanas

Finanšu svira būtībā nozīmē, ka savu biržas stratēģiju īsteno, izmantojot aizņemtu naudu, citiem vārdiem sakot, izmanto aizņemtus līdzekļus ieguldījuma ienesīguma palielināšanai. Ja kopējās vērtspapīros ieguldītās summas (pašu nauda kopā ar aizņemtajiem līdzekļiem) ienesīgums ir augstāks nekā aizņēmuma procenti, tad ir iespēja gūt lielu peļņu.

Lūk, piemērs tam, kā aizņemtu līdzekļu izmantošana var radīt būtisku peļņu. Pieņemsim, ka tev ir 100 eiro savi līdzekļi un no bankas aizņemies 1500 eiro ar procentu likmi 6%. Pieņemsim, ka tu ieguldi visus 1600 eiro investīcijā, par ko esi pārliecināts, ka tās vērtība gada laikā augs par 15%, un gada beigās atdodat aizņemto naudu kopā ar procentiem. Investīcijas vērtība gada beigās būs 1840 eiro un bankai atmaksāsi 1500 + 90 = 1590 eiro, kā rezultātā tev paliks 250 eiro un, atņemot sākotnēji ieguldītos 100 eiro, tīrā peļņa sanāk 150 eiro. Tātad 150% peļņa.

Sviras rādītāju definē kā aizņemto eiro daudzumu uz katru ieguldīto eiro. Iepriekš dotajā piemērā sviras rādītājs bija 15 reizes. Tomēr jābūt uzmanīgam. Ja nu vērtspapīru vērtība, kam gaidīji 15% pieaugumu gadā, tā vietā samazinās par 3%? Pēc aizdevuma atmaksāšanas bankai, Tev paliks -35 eiro un tīrie zaudējumi ieskaitot akciju vērtības kritumu būs 135 eiro. Tie ir 135% zaudējumi, kas būtu varējuši būt tikai 3% apmērā, ja neizmantotu finanšu sviru.

Finanšu svira ir rīks — tas nav ne labs, ne slikts. Tomēr tas ir rīks, ko prātīgāk ir izmantot tad, kad esi jau guvis pieredzi un pārliecību par savām lēmumu pieņemšanas spējām. Tāpēc labāk sākumā samazini savu risku, lai nodrošinātu, ka ilgtermiņā gūsi peļņu.

Kopumā jāsaka, ka ieguldījumi akcijās vēsturiski ir nodrošinājuši būtiski augstāku ienesīgumu salīdzinājumā ar citiem ieguldījumu veidiem, vienlaikus nodrošinot ērtu likviditāti, pilnīgu pārskatāmību un aktīvu regulējumu, lai visiem būtu vienādi spēles noteikumi. Ieguldīšana biržā ir lieliska iespēja sasniegt augstu aktīvu vērtību tiem, kas ir ar mieru konstanti veidot uzkrājumu, ieguldīt nepieciešamo laiku un enerģiju, lai gūtu pieredzi, atbilstoši pārvaldīt risku un saņemtu ieguvumus no saliktās peļņas. Jo agrāk sāksi savu investora karjeru, jo labāks būs gala rezultāts — tikai atceries, ka pirms skriešanas jāiemācās staigāt.

Video: Kā sākt un kādus pamatlikumus ievērot, skaidro Swedbank un Nasdaq Riga eksperti.