Nepieciešams jauns darbs? Izmanto iespējas!

Jauna darba meklējumi var būt aktuāli dažādām sabiedrības grupām.

Tiem, kuri palikuši bez darba, jauniešiem, kuri tikai uzsāk darba gaitas, un arī tiem, kuri vairs nevēlas darīt to, kas nesagādā prieku vai pietiekamus ienākumus.

Nodarbinātības valsts aģentūra strādā ne tikai ar bezdarbniekiem, bet visiem cilvēkiem, kas vēlas sevi atrast vai no jauna pieteikt darba tirgū.

Apmācības – no pamata prasmēm līdz jaunai profesijai

Nodarbinātības valsts aģentūras Klientu apkalpošanas vadības un attīstības nodaļas vecākā eksperte Līga Drusta atklāj, ka aģentūras darbība izglītības jomā iedalāma trīs lielos blokos.

  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi − īsie kursi darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei, kas kopumā ilgst no 24 līdz 56 akadēmiskajām stundām. Pēc šīm apmācībām nekādu sertifikātu saņemt nevar, bet tas, protams, neliedz šos kursus pievienot savam CV. Bezdarbniekiem kursi ir bez maksas, bet visiem pārējiem ir pieejami e-apmācības moduļi, kuros var gan pārbaudīt zināšanas, gan paaugstināt savu līmeni finanšu pratībā, gan arī apgūt CV un motivācijas vēstules sagatavošanas iemaņas.
  • Profesionālās pilnveides kursi un apmācības – šajā blokā ietilpst neformālās apmācības, kuru ilgums ir līdz diviem mēnešiem, un pēc to beigšanas var saņemt sertifikātu. Tie ir valsts valodas, dažādu svešvalodu, transporta vadīšanas (izņemot B kategoriju), datorzinību un citi kursi. Gada laikā var apmeklēt līdz pat divām šādām programmām. Apmācības ir bez maksas, turklāt papildus pienākas stipendija un, ja nepieciešams, var pieteikties arī transporta apmaksai, ja kursi ir vismaz 15 kilometru attālumā no dzīvesvietas. Par šo kursu nepieciešamību jūs vienojaties ar savu karjeras konsultantu un saņemat kuponu. Pieņemšana kursos notiek rindas kārtībā, un, kad tā pienāk, kupons noteiktā laikā jāatprečo, izvēloties kādus no piedāvātajiem kursiem. Ja kursu laikā izdodas atrast darbu, tos var pabeigt, bet jau bez stipendijas.
  • Profesionālā tālākizglītība – šie kursi ilgst pat astoņus mēnešus, un to rezultātā cilvēks iegūst jaunu kvalifikāciju vai specialitāti. Šie kursi ir noderīgi gan tiem, kas vēlas apgūt jaunu profesiju, jo iepriekšējā nav pietiekami pieprasīta darba tirgū, gan tiem, kas vēlas papildināt zināšanas jau esošajā profesijā. Kursu laikā iespējams saņemt stipendiju piecu eiro apmērā par vienu apmācību dienu, kā arī pieteikties transporta izdevumu segšanai.

Nodarbinātības pasākumi

Līga Drusta atklāj, ka atbalsts darba meklētājiem tiek piedāvāts ne tikai zināšanu pilnveidošanas virzienā, bet arī īstenojot praktiskas programmas iesaistei darba tirgū. Viena no tām tiek realizēta kopā ar darba devējiem un paredzēta īpašām cilvēku grupām, kurām darbu atrast ir sarežģītāk. Tie ir cilvēki pirmspensijas vecumā,  invalīdi, bēgļi, tie, kuri bez darba ir ilgāk par 12 mēnešiem, un vēl citas grupas. Uzņēmējiem ir iespēja pieņemt šos cilvēkus darbā, maksājot tikai daļu no darba algas, bet otru daļu finansē valsts. Kopā šiem cilvēkiem ir jāsaņem vismaz minimālais valstī noteiktais atalgojums. Papildus šīs programmas ietvaros, ja nepieciešams, NVA piešķir dotācijas darba vietas iekārtošanai un pielāgošanai invalīdiem, kā arī nodrošina surdotulka vai ergoterapeita pakalpojumus. Šādas programmas ilgums var būt pat divi gadi.

Algotie pagaidu darbi – pamatā pašvaldību nodrošināts pakalpojums, kura dalībniekus agrāk dēvēja par simtlatniekiem. Tā ir iespēja nopelnīt 200 eiro mēnesī, strādājot dažādus mazkvalificētus darbus, pamatā vides sakopšanā. Šāda programma ir pieejama četrus mēnešus gadā.

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai ir pieejams tiem bezdarbniekiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un kuriem ir atbilstoša izglītība, kas saistīta ar nozari, kurā iecerēts bizness, biznesa vadību vai uzņēmējdarbību. Cilvēks piesakās un veido savu biznesa plānu. Šajā stadijā viņam ir pieejamas 20 bezmaksas konsultācijas, kurās palīdz šo plānu sagatavot. Biznesa plāns tiek iesniegts ekspertu komisijai, un, ja to akceptē, biznesa uzsākšanai ir pieejama valsts dotācija 3000 eiro apmērā. Papildus tam pirmos sešus mēnešus var saņemt pabalstu minimālās mēnešalgas apmērā. “Tēmas biznesa plāniem bijušas visdažādākās – sākot no skaistumkopšanas saloniem un līdz pat kokapstrādei un laivu remontam,” atklāj Līga Drusta.

Iespējas ne tikai bezdarbniekiem

Nodarbinātības valsts aģentūras speciāliste atklāj, ka iespējas, ko piedāvā aģentūra, pieejamas ne tikai tiem, kas palikuši bez darba. Karjeras konsultanti bez maksas pieejami ikvienam, kas vai nu nav apmierināti ar darbu, ko dara, vai arī vēlas dzīvē ieviest pārmaiņas.

Tiem, kas nolēmuši doties peļņā uz ārzemēm, pieejami EURES konsultanti, kas iepazīstinās ar situāciju, sadzīves apstākļiem, nodokļu sistēmu, nosacījumiem un prasībām valstī, uz kuru esat iecerējuši doties. Tāpat aģentūrā var saņemt informāciju par darbā iekārtošanas aģentūrām, kurām ir licence darboties konkrētajā valstī,

uz kuru vēlaties doties. Zinot, ka viesstrādnieki nereti kļūst par krāpnieku upuriem, šāda informācija var izrādīties noderīga, turklāt tā ir bez maksas.

Arī aģentūras izveidotie e-apmācību moduļi ir bez maksas pieejami ikvienam, kas vēlas uzlabot savas prasmes. Tādi ir divi – pirmais apmāca pareizi izveidot CV un motivācijas vēstuli, savukārt otrs palīdz apgūt finanšu pratības pamatus. Apmācības materiāli ir pieejami gan rakstiski, gan videoformātā.

Iespējas darba meklētājiem

Vakances

Nodarbinātības valsts aģentūrā publicētās aktuālās vakances ir aplūkojamas vakanču portālā.

Nodarbinātības iespējas

Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno aktīvos nodarbinātības pasākumus:

Lai piedalītos nodarbinātības pasākumos, ir jābūt reģistrēta bezdarbnieka statusā.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) ietver individuālas konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei 

E-apmācības. Attālināti ir apgūstami apmācību kursi par tēmām: 1) finanšu pratība un 2) CV un motivācijas vēstules sagatavošana; 3) Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju.

E-apmācības moduļi ir pieejams vietnē:  https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/ autorizējoties ar portāla Latvija.lv starpniecību.

Karjeras konsultanti

www.nva.gov.lv/lv/karjeras-konsultacijas

Aptauja

Kādi ir Tavi vasaras atvaļinājuma plāni?

Tuvākie notikumi