Vai cilvēkiem būs jākonkurē ar robotiem?

Tehnoloģijas mūsu dzīvēs ienāk arvien straujāk, bet ko tas nozīmē darba ņēmējam? Vai mums būs jākonkurē ar robotiem un jāzaudē darbs?

Bažas ir pamatotas, ja runājam par tehnisku darbu vai visu to, ko var automatizēt un vienkāršot. Moderno tehnoloģiju straujā attīstība, saukta arī par 4. industriālo revolūciju, ietekmē to, ka organizāciju veicamo darbu un profesiju saturs mainās un turpinās mainīties. Taču jau šobrīd ir skaidrs, ka intelektuāls darbs kļūs arvien pieprasītāks. Prasme analizēt datus, atbilstoši tiem radīt produktus, ērti un viegli lietojamus rīkus, spēja ieraudzīt biznesa potenciālu, uz klientu orientēta apkalpošana u. tml. – tas viss nākotnē būs vajadzīgs.

Daudz profesiju izzudīs

Cilvēka instinkts meklēt un radīt arvien labākus risinājums un izaicināt esošo kārtību būs iemesls, lai attīstītos jaunas profesijas. Eksperti prognozē, ka tuvāko 15 gadu laikā puse no esošajām profesijām izzudīs un to vietā radīsies jaunas. Piemēram, jau šobrīd varam redzēt, ka arvien vairāk speciālistu strādā, lai radītu klientam ērtu pašapkalpošanās servisu. Būt konkurētspējīgam nozīmēs būt atvērtam pārmaiņām un mainīties līdzi.

Laura Miezere, Swedbank personāla vadības partnere, dalās pieredzē, ka jau patlaban darba devēji vairāk raugās uz prasmēm un zināšanām, ko cilvēks ir ieguvis, un mazāk uz diplomiem un apmeklētajiem kursiem.

“Tas, ko cilvēks prot un kā pilnveido savas prasmes, ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai izaugsmei,” skaidro Laura Miezere. “Lai arī par banku darbiniekiem ir dzirdēti dažādi stereotipi, arī bankā arvien vairāk vēlamies redzēt cilvēkus, kuri spēj būt radoši un ieraudzīt cēloņsakarības, kas ļauj radīt jaunus produktus un pakalpojumus, veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem, pieņemt multikulturālu vidi un strādāt pārrobežu līmenī. Tāpat svarīga ir prasme organizēt savu darbu, atvērtība jaunām idejām, pašiniciatīva, prasme pielāgoties pārmaiņām un svešvalodu zināšanas, kas arī nākotnē palīdzēs cilvēkiem daudz vieglāk veidot savu karjeras ceļu.”

Klātbūtnes efekts

Bet kā nākotnes darba tirgu ietekmēs pieaugošā tehnoloģiju loma? Jau tagad veikalos redzam pašapkalpošanās kases, automazgātavās smagāko darbu paveic tehniskās iekārtas utt. “Cilvēkiem ir bijis un būs svarīgi socializēties, tādēļ bažām, ka visu klientu apkalpošanas servisu nodrošinās tikai roboti, nav pamata,” skaidro Swedbank personāla vadības partnere. Sarunāties un apmainīties ar informāciju ir dabiska cilvēka vajadzība, tieši tādēļ vajadzība pēc cilvēciska kontakta neļaus izzust sabiedriskām vietām, klātienes saziņai ar klientiem un biroju ēkām, kurās strādās komandas. Piemēram, Z paaudzei (cilvēki, kas dzimuši 1996.–2010. g.), kuri arvien straujāk ienāk darba tirgū, būtiskākie motivētāji ir jēgpilns darbs, draudzīgi kolēģi un vide. Z paaudzei iespēja socializēties ir ļoti būtiska. Tāpēc nav pamata domāt, ka viņi visi gribēs strādāt attālināti vai arī jutīsies gandarīti kā klienti, ja nebūs iespējams saņemt cilvēcisku kontaktu.

Vai nākotne būs iespēju laiks? Pilnīgi noteikti. Tas būs laiks, kad daudz vairāk domāsim par inovācijām, bet mazāk par rutīnas lietām. Laiks, kad mazkvalificētam darbaspēkam nāksies kļūt kvalificētākam, tāpēc izglītības loma pieaugs arvien vairāk. Vērtība būs tas, ko radīsim. Un vislielākais pārbaudījums būs izaicināt mūsu intelektu un prasmes!” norāda Swedbank personāla vadības partnere Laura Miezere.

Ja tevi interesē uzzināt vairāk par to, kā nākotnē mainīsies darba tirgus, ieskaties: