Finansiāla drošība visa hipotekārā kredīta laikā – kā to panākt?

Iegādājoties mājokli kredītā, svarīgi ir padomāt par plānu B jeb parūpēties, lai arī neparedzētās situācijās jūs un jūsu ģimene būtu finansiāli pasargāti.

Šajā gadījumā talkā nāk dažādi apdrošināšanas risinājumi, kas piedāvā iespējas parūpēties par sev tik svarīgo ģimenes materiālo nodrošinājumu. Apdrošināties nenozīmē piesaukt nelaimi vai arī gluži vienkārši apdrošināt tikai to, ko paredz likums vai banka – mājokli vai auto.

Šodien iespējams parūpēties par savu un tuvinieku finansiālo atbalstu arī tādās situācijās kā darba zaudējums, ilgstoša slimība vai gluži vienkārši sadzīviskas nebūšanas ar zemē nokritušu viedtālruni vai velosipēda zādzību.

Iespējams, ka atsevišķās situācijās apdrošināties ir prātīgāk un reālāk, nekā mēģināt uzkrāt naudas rezervi visām iespējamām dzīves likstām, kas varētu atgadīties.

Mājokļa apdrošināšana – drošība ne tikai bankai, bet primāri sev pašam

Nodrošināšanās pret tādiem riskiem kā uguns, vētra, inženierkomunikāciju avārijas vai trešo personu prettiesiska rīcība ir finansiāli nozīmīga ne tikai kredītiestādei, bet arī mājokļa īpašniekam. Jauniegūto mājokli ir vērts pasargāt no dažādām likstām, tostarp pašu radītām.

  • Tā, piemēram, Latvijā pērn Swedbank apdrošināšanai visbiežāk atlīdzinātie mājokļa apdrošināšanas gadījumi bija saistīti ar cauruļvadu plīsumiem, kas izraisīja ūdens noplūdi mājoklī, radot tā īpašniekam vidēji teju 1000 eiro lielus zaudējumus.
  • Otrs biežākais iemesls mājokļu apdrošināšanas atlīdzības izmaksai pērn bija mājokļu iedzīves bojājumi, kas vidēji radījuši 665 eiro lielus zaudējumus.
  • Savukārt trešais biežākais iemesls ir dabas stihiju – vēja, lielāku vētru, plūdu – radītie zaudējumi, kas vidēji mērāmi pat 1300 eiro apmērā.

Līdz ar to ir svarīgi, ka mājoklis, iedzīve un civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, lai uzkrātais drošības spilvens nebūtu jāiztērē likstām, kuru radītu zaudējumu segšanai iespējams izmantot apdrošināšanu.

Dzīvības apdrošināšana – sirdsmiers par saviem tuvajiem

Iegādājoties mājokli, iesakām kredītņēmējam apdrošināt savu dzīvību vismaz divu gadu ienākumu, kā arī visu kredītsaistību kopsummas apmērā. Apdrošinoties tu vari būt drošs, ka tad, ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, tiks zaudēta dzīvība vai iestāsies invaliditāte, ģimenei būs finanšu līdzekļi, kurus izmantot, lai pielāgotos jaunajiem dzīves apstākļiem. Papildus tam tavs mērķis ir parūpēties, lai invaliditātes iestāšanās vai dzīvības zaudēšanas gadījumā ģimenei nepaliek neatmaksātā kredītsaistību atlikuma slogs, ir iespēja apdrošināt visu kredītsaistību atlikumu, par atlīdzības saņēmēju izvēloties banku.

Apdrošināts kredītsaistību atlikums visā to apmērā, – šīs saistības varēs dzēst un pārējiem ģimenes locekļiem nebūs jāraizējas par turpmāko kredītsaistību apmaksu. Īpaši dzīvības apdrošināšanu būtu vērts apsvērt tiem, kuri ir galvenie ģimenes apgādnieki. Un kā liecina Swedbank pētījums*, Latvijā vairāk nekā pusei iedzīvotāju ir viens vai vairāki tuvinieki, kuri ir atkarīgi no viņa ienākumiem.

Kredītņēmēja bezdarba un darba nespējas apdrošināšana – risinājums brīžos, ko vismazāk gaidām

Pēdējā laika notikumi saistībā ar pandēmiju mums ir iemācījuši, ka negaidītas izmaiņas dzīvē var piemeklēt jebkuru, un kad vismazāk to gaidām. Taču vissmagāk tās parasti izjūt kredītņēmēji vai viņu tuvinieki.

Bezdarba un darba nespējas apdrošināšana palīdz, ja esi neparedzēti zaudējis darbu pēc darba devēja iniciatīvas vai kļuvis darbnespējīgs nelaimes gadījuma vai slimības dēļ. Izmaksājamā apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķina sākot no otrā mēneša, tas ir, pēc 30 dienām no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža, un tiek izmaksāta līdz pat 12 mēnešiem. Atlīdzība ir vienāda ar aizdevuma ikmēneša maksājuma apmēru. Ikmēneša maksājums par apdrošināšanu ir nemainīgs – 3,5% apmērā no kredīta ikmēneša maksājuma summas. Turklāt apdrošināties var gan pats aizņēmējs, gan līdzaizņēmējs.

Neparedzētā dzīves situācijā, kad, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ienākumi samazinājušies, ģimene varēs paļauties, ka apdrošināšanas atlīdzība palīdzēs veikt ikmēneša norēķinu par kredīta maksājumu.                

Iespējams, ka saruna par dzīvības apdrošināšanu vai iespējamu darba zaudēšanu daļā ģimeņu joprojām ir diezgan neērta, pat tabu tēma, kas netiek skarta, baidoties piesaukt nelaimi vai negribot domāt par slikto. Tajā pat laikā gandrīz katram trešajam Latvijas iedzīvotājam (27%) būtu grūtības segt savus ikmēneša maksājumus, ja pēkšņi, piemēram, īslaicīga bezdarba vai slimības gadījumā samazinātos ienākumi, liecina Swedbank apdrošināšanas veiktā aptauja.

Tikai 7% iedzīvotāju negaidītu dzīves pavērsienu gadījumā neizjustu nekādas finansiālas problēmas.

Apskatot šo skaitli no otras puses, lielākais vairums jeb 93% būtu spiesti rast veidu, kā pielāgoties, paļaujoties tikai uz pašu spēkiem. Arī tas, protams, ir iespējams un notiek, tomēr gan drošības spilvena veidošana, gan dažādi apdrošināšanas veidi var palīdzēt šādas situācijas padarīt mazliet vieglākas. Tāpēc, ja tev ir kredītsaistības un tuvinieki, par ko rūpēties, noteikti apsver apdrošināšanu kā risinājumu, kas var palīdzēt nebaltās dienās.

* Pētījumu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 2019. gada oktobrī un novembrī pēc Swedbank pasūtījuma veica SKDS. Katrā no valstīm tika aptaujāti vairāk nekā 1000 cilvēki.