11. jūn, 2024

Novaturas – arvien lielākas grūtības

Piedāvājam iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām.

  • Sīva konkurence un strauji pieaugošas operatīvās izmaksas samazina neto rezultātu līdz nullei
  • Grupa pārskata savas prognozes par 2024. gadu
  • Mērķa cena samazināta līdz 2,5 EUR (no 4,0), paliek spēkā neitrāls ieteikums

Sirdi plosoši rezultāti

1. ceturksnī zemāki ieņēmumi (-9,6% gada griezumā, sasniedzot 34,5 milj. EUR), samazināts bruto ienesīgums (-2,7 p.p., sasniedzot 12,9%) un lielāki operatīvie izdevumi (+11,3% gada griezumā, sasniedzot 4,5 milj. EUR) iedragāja EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) par 93,3% gada izteiksmē, sasniedzot vien 0,1 milj. EUR, un samazināja neto rezultātu praktiski līdz nullei (-99,5% gada izteiksmē). Abi rādītāji ievērojami neatbilda mūsu prognozēm, ko mēs galvenokārt skaidrojam ar darbības izmaksu pieaugumu un konkurenci, kas bijusi lielāka, nekā gaidījām. Atspoguļojot grūtības, kas saistītas ar neapmierinošajiem 1. ceturkšņa rezultātiem, Grupa ir pārskatījusi savas prognozes 2024. gadam; sīkāku informāciju sk. 3.–4. lpp.

Vieglāk nekļūs

Konkurences situācijas pasliktināšanās, kas bija galvenais iemesls 1. ceturkšņa ārkārtīgi sliktajam ienesīgumam, mūs pārsteidza nesagatavotus. Iepriekš bijām pārliecināti, ka Baltijas valstu tūrisma tirgus ir niša, ko faktiski aizpilda Novaturas un Tez Tour un kas neļauj tajā ienākt citiem, pat lielākiem tūroperatoriem. Tomēr dzīvē izrādījās, ka mūsu pieņēmumi ir kļūdaini. Novērojam, ka papildus jaunpienācējiem Coral Travel un Anex Tour, kas Baltijas tirgū parādījās pēdējos divos gados, aktīvi sācis darboties arī grupas konkurents Tez Tour. Mūsu vērtējums ir tāds, ka turpmāk Novaturas vieglāk nekļūs, jo saspringta situācija pastāv it visur.

Apcirptas prognozes

Atspoguļojot konkurences apstākļu pasliktināšanos, samazinām mūsu prognozētos ieņēmumus 2024. gadā par 10% līdz 190 milj. EUR, EBITDA par 53% līdz 2,8 milj. EUR un neto peļņu par 70% līdz 1 milj. EUR, kas tagad tuvāk atbilst koriģētajām Grupas aplēsēm. Arī mūsu ilgtermiņa prognozes ir būtiski samazinātas, kas nozīmē EBITDA peļņas maržas minimālu uzlabošanos. Sagaidām, ka pakāpeniskas digitalizācijas radītos ienesīguma ieguvumus mazinās sīvā un diezgan neracionālā konkurence šajā tūrisma pakalpojumu tirgū. Saistībā ar zemākiem vērtējumiem samazinām akciju mērķa cenu līdz 2,5 EUR (no 4,0) un saglabājam spēkā savu neitrālo ieteikumu.

Lūdzu, iepazīstieties ar sīkāku informāciju par šo rekomendāciju:

Ar visiem  jaunākajiem pētījumiem par Baltijas biržās kotētajām akciju sabiedrībām varat iepazīties Swedbank internetbankas sadaļā ”Ziņas un analīze” šeit: Baltijas akciju analīze - Swedbank