TOP 3 tirgotākie Robur fondi Swedbank klientu vidū 2023. gadā

2023. gads ir bijis patiesi vētrains – ar augstāko inflāciju, kas sākās jau 2022. gadā, kā arī visstraujāko centrālo banku stingru monetāro politiku.

Autors: Rolands Zauls, Swedbank Ieguldījumu produktu līnijas vadītājs

Neraugoties uz pieaugošām likmēm, ASV tomēr izradīja noturības pazīmes ar stabilu nodarbinātību un stabilu patēriņu. Ne tik pozitīva aina bija vērojama citur pasaulē, piemēram, Ķīnā bija vērojama īpašumu un patērētāju uzticības krīze, eirozonā ekonomiku satricināja likmju paaugstināšana un eksporta vājums, savukārt Apvienotajā Karalistē bija vērojama stagflācija ar iekšzemes kopprodukta pieaugumu zem 0,5% un inflāciju virs 7%.

Arī ģeopolitiskie satricinājumi nekur neizzuda. Karš Ukrainā turpinājās, bet papildus visu pasauli satricināja arī konflikts starp Izraēlu un Palestīnu. Šķiet, ka ģeopolitiskie konflikti ir mūsdienu jauna veida realitāte, ar kuru būs jāsadzīvo vēl ilgi. Jāņem vēra, ka joprojām nav līdz galam skaidras turpmākās attiecības starp Ķīnu un Taivānu, kā arī ASV un Ķīnu.

Tāpat arī AI jeb mākslīga intelekta izrāvieni tehnoloģiju jomā rādīja ātru tehnoloģiju nozares akciju un indeksu atkopšanos, vienlaikus radot draudus un bailes par to, kā varētu izskatīties globālā ekonomika un darba tirgus jau tuvākajos 10 gados.

Vēl viens būtisks faktors – klimata pārmaiņas, kas sevi aizvien vairāk lika manīt ar rekordkarsto ziemu un vasaru.

Likumsakarīgi, ka visi šie notikumi ir ietekmējuši to, kur mūsu klienti izvēlās ieguldīt savus brīvos līdzekļus, skaidro Rolands Zauls, Swedbank Ieguldījumu līnijas vadītājs. Kāds tad galu galā ir bijis 2023. gada tirgotāko Robur fondu tops Latvijā?

  1. Swedbank Robur Corporate Bond Europe

Centrālo banku stingrāka monetārā politika un procentu likmju paaugstināšanas rallijs, kas aizsākās 2022. gadā, ir veicinājis lielāku klientu interesi par dažādām obligācijām un arī fondiem. 2023. gadā līderos ir izrāvies Swedbank Robur Corporate Bond Europe fonds – fiksēta ienākuma vērtspapīru fonds, kas galvenokārt veic ieguldījumus Eiropas uzņēmumu emitētajās korporatīvajās obligācijās ar augstu kredīta kvalitāti (investīciju kategorijai atbilstošās). Fonds ir elastīgs nozaru, valūtu, termiņu un kredītreitinga ziņā, kas pārvaldītājiem šajos centrālo banku apstākļos dod iespēju nodrošināt labu ienesīgumu. Vidējais reitings fondā nedrīkst būt zemāks par BBB-, tomēr fonds var ieguldīt atsevišķās obligācijās ar B- kredītreitingu.  

  1. Swedbank Robur Access Edge Global

Lai gan šogad Access Edge Global pavirzījās uz godpilno otro vietu, jo lielāks investoru īpatsvars lūkojās uz fiksēta ienākuma instrumentiem jeb obligācijām, taču šis fonds Swedbank klientu vidū ir lielākais aktīvu apjomu ziņā ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. 2022. gadā Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ir mudinājis klientus vairāk pievērsties globāli diversificētiem risinājumiem: gan ETF, gan ieguldījumu fondiem. Viens no fondiem šajā gadījumā ir Acess Edge Global – tas ir MSCI World indeksam sekojošs akciju fonds, kas ņem vērā ESG jeb ilgtspējas faktorus un īpašu uzmanību pievērš klimata pārmaiņu risināšanai saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Tas, piemēram, nozīmē, ka ieguldījumu procesā tiek atbalstīti uzņēmumi ar zemu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju līmeni. Tāpat līdz 10% no fonda aktīviem var tikt ieguldīti “sociālas ietekmes uzņēmumos”, kuri, piemēram, dod tiešu pienesumu pārejai uz atjaunojamas enerģijas sistēmu.

  1. Swedbank Robur Technology

Technology ir aktīvi pārvaldīts akciju fonds, kas ieguldījumus visā pasaulē galvenokārt veic lielos un vidējos IT sektora uzņēmumos, kuri nodarbojas ar programmatūru izstrādi, datoru ražošanu, komunikācijas ierīcēm, pusvadītājiem un IT pakalpojumiem. Mākslīgā intelekta izrāviens 2023. gadā visā pasaulē un tādu kompāniju kā Microsoft, Nvidia un citu fenomenālais akciju vērtības kāpums neatstāja vienaldzīgus arī Latvijas ieguldītājus. Šajā fondā vieni no lielākajiem aktīviem ir augstāk minētās kompānijas, tāpēc šis fonds ir populārs Latvijas ieguldītāju vidū.

***

Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumu
Šis informatīvais pārskats ir mārketinga informācija, ko sagatavojusi “Swedbank” AS (Swedbank).  Šeit izteiktie viedokļi var atšķirties no citu Swedbank Grupas uzņēmumu paustajiem viedokļiem. Pārskats ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par uzticamu un atspoguļo Swedbank izpratni par attiecīgo informāciju pārskata sagatavošanas brīdī, kas var mainīties tirgus apstākļu izmaiņu iespaidā. Pārskats ir sagatavots, izmantojot Swedbank darbinieku labākās prasmes, un pēc visas viņu rīcībā esošās informācijas šis pārskats ir pareizs un precīzs, taču ne Swedbank, ne arī kāds cits Swedbank Grupai piederošs uzņēmums, nedz arī to vadītāji vai darbinieki nav atbildīgi par to, ja pārskatā minētie apstākļi izrādījušies nepareizi vai neprecīzi.
Šis pārskats ir tikai informatīvs. To nekādā ziņā nevar uzskatīt par Swedbank, tās vadītāju vai darbinieku solījumu vai garantiju, ka pārskatā aprakstītie apstākļi patiešām īstenosies vai ka prognozes izrādīsies patiesas. Šo pārskatu nevar uzskatīt arī par ieteikumu ieguldīt vērtspapīros, noslēgt finanšu darījumus vai rīkoties jebkādā citā veidā. Ne Swedbank, ne tās vadītāji, ne darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas pārskata lietotājam var rasties, paļaujoties uz tajā sniegto informāciju.
Uzsveram, ka ekonomikas vides un finanšu tirgu notikumu attīstības prognozēšana savā ziņā ir spekulatīva un patiesā situācija var izrādīties citādāka, nekā pieņemts pārskatā. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par notikumu attīstības virzienu nākotnē, kā arī peļņa no jebkādiem jūsu iespējamiem ieguldījumiem nav garantēta. Ieguldījumus ārvalstu tirgos būtiski ietekmē ārvalstu valūtu kursu izmaiņas, kas savukārt var ietekmēt investoram pieejamo rezultātu. No ieguldījumiem sagaidāmo rezultātu ietekmē arī ienākumiem piemērojamie nodokļi, kuros laika gaitā iespējamas likumdevēja ieviestas izmaiņas.
Swedbank Robur fondu pārvaldītājs ir Robur Fonder AB. Ar fondu noteikumiem, informācijas brošūrām un svarīgāko informāciju lūdzam iepazīstieties šeit vai sev ērtākajā Swedbank filiālē. Plašākai informācijai aicinām vērsties pie Swedbank konsultanta.
Ja esat izlēmis rīkoties, pamatojoties uz šo pārskatu, lūdzam ņemt vērā, ka šādi rīkojoties, visu ar to saistīto risku jūs pilnībā uzņematies pats un jūsu pienākums ir pašām pārbaudīt un izvērtēt attiecīgās rīcības ekonomisko pamatotību un saistītos riskus.