Kāpēc mammai un tētim ieteicams apdrošināt savu dzīvību?

Vai vecākiem vajadzētu parūpēties par savas dzīvības apdrošināšanu un kā tas var palīdzēt bērnam dzīves nestundā?

Abiem vecākiem ir ieteicams apdrošināt savas dzīvības, īpaši gadījumos, kad abi ir ģimenes apgādnieki. Ja kāds no vecākiem (vai abi) iet bojā nelaimes gadījumā vai piemeklē nāvējoša slimība – iepriekš norādītām personām (labuma guvējam/-iem) tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība (un/vai dzēstas kredītsaistības).


Ko tas reāli dod? 

Ir iespējams brīvi izvēlēties savām vajadzībām un finansiālajam stāvoklim atbilstošu aizsardzību. Ieteicamā minimālā apdrošināšanas summa savas ģimenes aizsardzībai ir vismaz divu gadu ienākumu un visu kredītsaistību summa.

  • Piemēram, cilvēkam ar ikmēneša ienākumiem 750 EUR un kredītsaistībām 10 000 EUR apmērā ieteicamā apdrošināšanas summa būtu 37 000 EUR, kas veidojas no gada ienākumiem (750 EUR x 36 mēn) 27 000 EUR + 10 000 EUR kredītsaistībās.
  • Mēneša maksājums 30 gadus vecam klientam par dzīvības apdrošinājuma summu 37 000 EUR un traumu apdrošināšanas summu 20 000 EUR ir sākot no 11.14 EUR (prēmija var mainīties veselības stāvokļa dēļ līguma noslēgšanas brīdī).

Apdrošinoties savu ienākumu apmērā ģimenei tiks nodrošināti līdzekļi ar kuriem piemēroties jaunajiem apstākļiem, savukārt apdrošinoties kredītsaistību apmērā nav jāraizējas, ka saistības tiks mantotas un mantiniekiem būs grūtības tās atmaksāt.

Dzīvības apdrošināšanas līgumā ir iespējams izvēlēties starp mantinieku un labuma guvēju norādīšanu

Nav nepieciešams ilgstoši krāt, lai izveidotu rezervi neparedzētiem un kritiskiem brīžiem. Piemēram, 30 gadus vecam cilvēkam 30 000 EUR apdrošināšanas aizsardzība var izmaksāt tikai 10,25 EUR mēnesī (prēmija var mainīties dēļ veselības stāvokļa līguma noslēgšanas brīdī).

Lai  cilvēks pats sakrātu 30 000 EUR, mēnesi atliekot “krājkasītē” 10,25 EUR būs nepieciešami 2927 mēneši, jeb nedaudz vairāk kā 243 gadi.

Dzīvības apdrošināšanas līgumā ir iespējams izvēlēties starp mantinieku un labuma guvēju norādīšanu. Norādot, ka atlīdzību var saņemt mantinieki nozīmē to, ka apdrošināšana tiks izmaksāta mantojuma kārtībā, tātad būs jāuzsāk mantojuma process. Norādot labuma guvēju, norādītais labuma guvējs saņems apdrošināšanas atlīdzību nekārtojot ar mantošanu saistītās formalitātes un šajā gadījumā nav svarīgas arī citas ar mantošanas procesu saistītās nianses, piemēram radniecības pakāpe u.tml.

Vai apdrošināšanas izmaksa tiek veikta tikai vecāka nāves gadījumā un kurš to saņem? 

Apdrošināšanas atlīdzība var tikt saņemta nāves un smagas invaliditātes gadījumā. Invaliditātes gadījumā atlīdzību saņem pats vecāks. Ja ir iestājusies nāve, ir būtiski ko vecāks ir norādījis apdrošināšanas līgumā. Ja ir norādīti mantinieki, tad būs jāuzsāk mantojuma process, lai noskaidrotu mantiniekus un varētu veikt apdrošināšanas summas izmaksu.

Savukārt, ja ir norādīts labuma guvējs (konkrēta persona vai personas), tad atlīdzība tiek izmaksāta tiklīdz ir iesniegti nepieciešamie dokumenti un, lai saņemtu atlīdzību, mantošanas process nav jāuzsāk.

Tātad – ir ieteicams vienmēr norādīt labuma guvēju. Tas noteikti paātrinās atlīdzības izmaksu procesu.

Kurš naudu saņem, piemēram, ja bērns ir vēl nepilngadīgs?

Kurš saņem naudu, nolemj vecāks. Izdarīt šo izvēli var gan dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdi, gan arī pēc tam (to ērti ir iespējams izdarīt internetbankā). Izvēle ir starp mantiniekiem un norādītu labuma guvēju. Gadījumos, kad mantinieks vai labuma guvējs vēl ir nepilngadīgs, atlīdzība netiek izmaksāta uzreiz. Tā tiek iemaksāta pilngadības krājkontā. Šiem līdzekļiem bērns varēs piekļūt sasniedzot 18 gadu vecumu, kas kalpos kā finansiāls kapitāls uzsākot studijas vai noderēs citiem jaunieša mērķiem. Ir iespējams norādīt arī vairākus labuma guvējus, sadalot atlīdzību procentuāli saņēmējiem. Īpaši noderīgi tas ir situācijās, kad vecāks vēlas sadalīt apdrošināšanas atlīdzību starp otru partneri un bērnu vai vairākiem bērniem. Tādejādi dzīves biedram/biedrei tiks izmaksāta daļa no atlīdzības, ar ko segt šodienas tēriņus, savukārt atvasēm sasniedzot pilngadību būs pieejami līdzekļi kas palīdzēs uzsākt patstāvīgu dzīvi.  

  • Parūpēties par tiem, kurus mīli, nepieciešams ne tikai ikdienā, bet domājot arī par nākotni, kad paši to vairs nespēsim. Ja tev ir tuvinieki, par ko rūpēties vai kuri ir atkarīgi no taviem ienākumiem, tev nav finanšu līdzekļu, lai tiktu galā ar negaidītām izmaiņām dzīvē, kā arī tev ir kredītsaistības, tad rūpīgi apdomā dzīvības apdrošināšanas nepieciešamību.

Dzīvības apdrošināšana palīdzēs taviem tuvajiem pārvarēt finansiālās grūtības gadījumā, ja vairs nespēsi parūpēties par tiem.