VIDEO: Lai mazinātu mobingu, bērnudārzos un skolās ir jāsvin dažādība

Par mobinga upuriem bieži kļūst tie bērni un jaunieši, kuri kaut kādā mērā atšķiras no citiem. Lai to mazinātu, ir jāmāca pieņemt dažādību.

Kā norāda fonda “Plecs” Vecāku izglītības programmas attīstības vadītāja un vecāku trenere Inga Oliņa, jau bērnudārzā un pēcāk arī skolā bērniem būtu jāmāca svinēt dažādība: “Mobings, apvainošana, aizvainošana vienmēr balstās uz vienkāršošanu. Mēs kaut ko ļoti vienkāršojam. Piemēram, “Tev ir garš deguns” vai “Tev ir brilles”, “Tev ir resns pirksts”, vai jebkas cits, kas bērnu vai pusaudzi kaut kādā mērā atšķir no citiem. Nereti arī agresija pret vienaudžiem ir vērsta sevis aizsardzības nolūkos, cenšoties pierādīt, ka esmu pārāks par kādu citu. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzsvērt un mācīt, ka ir labi, ka mēs esam tik atšķirīgi. Mums nav visiem jābūt vienādiem. Tādējādi jau saknē mēs mēģinām izskaust situāciju, kurā ir pilnīgi bezjēdzīgi kādu apvainot par degunu vai resno pirkstu.”

Vairāk par to, kā vecākiem sarunāties ar bērnu un praktiski palīdzēt risināt mobinga situācijas, skaties šajā video.

Tajā varēsi rast atbildes uz jautājumiem:

  • Kā sarunāties ar bērnu, lai saprastu viņa emocijas dažādos bērna vecuma posmos?
  • Kā vecāks var palīdzēt, ja bērns ir mobinga upuris, un kā, ja pāridarītājs?
  • Kā par mobingu runāt ar skolas pārstāvjiem?

Atbalsts mobinga situācijās iesaistītajiem

Lai atbalstītu vecākus un bērnus mobinga situācijās, kā arī sniegtu praktiskus padomus šādu konfliktsituāciju risināšanā, fonds “Plecs” sadarbībā ar Swedbank ir izstrādājis atbalsta rīku ģimenēm, kas tostarp paredz arī iespēju nepieciešamības gadījumā saņemt profesionālu speciālistu konsultācijas mobinga situācijās. Atbalsts mobinga situācijās ir bezmaksas pakalpojums Swedbank dzīvības apdrošināšanas klientiem.

Ja ir noticis mobinga gadījums, izstrādātajā tīmekļa vietnē mobstop.lv  ir iespēja piereģistrēties un sniegt detalizētāku informāciju par notikušo. Pēc tam saņemsiet izvērtējumu par situāciju (vai notikušais ir mobings vai konflikts) un praktiskus ieteikumus, ko varēsiet izmantot uzreiz. Nepieciešamības gadījumā būs iespējams saņemt arī personalizētu speciālista atbalstu un, kas nav maznozīmīgi – ātru atbildi kritiskos gadījumos. Būtiski atzīmēt, ka atbalsts pieejams skolēniem, kas ar mobingu saskārušies gan skolā, gan ārpus tās (interešu pulciņi, digitālās platformas u.c.).