Viss, kas jāzina par jaunajiem Swedbank Robur Savings Funds

Arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas ieguldīt savus brīvos līdzekļus finanšu tirgos, tāpēc Swedbank Latvijā ievieš četrus jaunus aktīvi pārvaldītus ieguldījumu fondus Swedbank Robur Savings Funds.

Swedbank Robur ir Zviedrijā lielākais fondu aktīvu pārvaldītājs un viens no vadošajiem aktīvu pārvaldītājiem Ziemeļeiropā. Tas apkalpo vairāk nekā 4 miljonus privāto, institucionālo un korporatīvo klientu. Tā pārvaldībā ir aktīvi vairāk nekā 166 miljardu eiro vērtībā.

2021. gada 18. februārī Latvijas ieguldītājiem tapa pieejami divpadsmit vadošie Robur ieguldījumu fondi Access un Access Edge klases, kas orientējas uz konkrētiem reģioniem, piemēram, ASV, Eiropu u.c., kā arī  sektoru/tēmu Robur akciju fondi, kas orientējās uz konkrētām nozarēm, piemēram, tehnoloģiju, nekustamo īpašumu u.tml. No 2021. gada  4.martā portfelis papildināts ar četriem jauniem aktīvi pārvaldītiem fondiem Swedbank Robur Savings Funds”, skaidro Swedbank ieguldījumu produktu līnijas vadītājs Rolands Zauls.

Vienkārša, ilgtspējīga un inovatīva ieguldījumu filozofija

Swedbank Robur mērķis ir veikt ilgtermiņa ieguldījumus atbildīgos investīciju objektos, kuriem ir globāls skatījums un labas iespējas strukturālai izaugsmei. Uzņēmuma ieguldījumu filozofijas kodolu veido fundamentālā analīze un riska kontrole.

Tāpat kā visi citi Swedbank Robur fondi, arī Savings Funds darbojas saskaņā ar uzņēmuma apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu vērtību radīšanu. Proti, nodrošināt veselīgu ilgtermiņa ienesīgumu saviem klientiem, tai pašā laikā arī veicinot pozitīvu sabiedrības un vides attīstību.

Savings Funds ir orientēti uz uzņēmumiem, kuri gūst labumu no globālās pārejas uz videi nekaitīgu uzņēmēj darbības modeli un digitalizācijas.

Fondi, plānojot savus ieguldījumus, ņem vērā arī kopējo pieaugošo pasaules iedzīvotāju skaitu, kā arī augošo pilsētnieku un vidusšķiras patērētāju skaitu.

Neviens Robur fonds, tostarp Savings Funds, savos portfeļos neiekļauj fosilo kurināmo nozares uzņēmumus, ja vien tiem nav izstrādāta stratēģija pārejai uz videi nekaitīgu darbību. Citi uzņēmumi, kas netiek iekļauti Robur fondos, ir tie, kuri darbojas tabakas, kanabisa, pornogrāfijas un noteiktu ieroču nozarēs.

Kā darbojas Swedbank Robur Savings Funds

Swedbank Robur Savings Funds darbojas kā fondu fondi. Tas nozīmē, ka tā ieguldījumu portfelis satur dažādus citu fondu bāzes portfeļus. Šādu stratēģiju parasti izmanto, lai panāktu plašāku aktīvu diversifikāciju un lai potenciāli varētu samazināt ieguldījumu risku klientu aktīviem, kas ir ieguldīti fondā. Tostarp jaunie Savings Funds būs aktīvi pārvaldīti no Swedbank Robur profesionāļiem, kas klienta gadījumā nozīme - nebūs papildus jāvelta laiks, lai pētītu notikumus finanšu tirgos vai norises ekonomikā, pirms pieņemt lēmumu par labāko ieguldījumu risinājumu. To klientu vietā izdarīs profesionāls portfeļa pārvaldnieks.

Pavisam Latvijā ir pieejami četri Swedbank Robur Savings Funds - 10, 30, 60 un 100. Šie skaitliskie apzīmējumi norāda akciju fondu īpatsvaru konkrēto fondu portfelī.

Citiem vārdiem sakot, skaitliskie apzīmējumi liecina par to, cik liels procents konkrētā Savings fonda līdzekļu tiek ieguldīts akcijās - 10%, 30%, 60% vai 100%.

Piemēram, 30 procentus “Swedbank Robur Savings Funds 30” veido akciju aktīvi. Atlikušos 70 procentus veido korporatīvās un valdību obligācijas, pārsvarā no Eiropas. Akciju aktīvi Swedbank Robur Savings fondos galvenokārt sastāv no citiem Swedbank Robur akciju fondiem.

Daudzveidīgs fondu piedāvājums ar dažādiem riska profiliem

Četriem Swedbank Robur Savings Funds fondiem ir dažādas aktīvu struktūras un dažādi riska profili. Parasti fondi ar lielāku akciju aktīvu īpatsvaru tiek uzskatīti par riskantākiem, jo ir vairāk pakļauti tirgus svārstībām, bet, no otras puses, arī ar lielāku potenciāli iespējamo peļnu.

  • “Savings Funds 10” ir sabalansēta portfeļa fondu fonds. Fonda ilgtermiņa mērķis trīs gadu laikā periodā ir pārspēt etalona indeksu. Fonds sevi salīdzina ar salikto indeksu, kas sastāv 10%  no  pasaules akcijām un 90% Eiropas fiksēto ienākumu instrumentiem.  Akciju daļa sastāv no 10% MSCI All Country World indeksa, un fiksētā ienākuma daļa sastāv no  31 % Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return, 7% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained, 30% JP Morgan EMU Bond, 22 %  Compounded Euro Short-term rate indeksiem.
  • “Savings Funds 30” ir sabalansēta portfeļa fondu fonds. Fonda ilgtermiņa mērķis trīs gadu laikā periodā ir pārspēt etalona indeksu.  Fonds sevi salīdzina ar salikto indeksu, kas sastāv 30%  no  pasaules akcijām un 70% Eiropas fiksēto ienākumu instrumentiem.  Akciju daļa sastāv no 30% MSCI All Country World indeksa, un fiksētā ienākuma daļa sastāv no  24% Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return, 5% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained, 24 % JP Morgan EMU Bond, 17% Compounded Euro Short-term rate indeksiem.
  • “Savings Funds 60” ir sabalansēta portfeļa fondu fonds. Fonda ilgtermiņa mērķis trīs gadu laikā periodā ir pārspēt etalona indeksu. Fonds sevi salīdzina ar salikto indeksu, kas sastāv 60%  no  pasaules akcijām un 40% Eiropas fiksēto ienākumu instrumentiem. Akciju daļa sastāv no 60% MSCI All Country World indeksa, un fiksētā ienākuma daļa sastāv no 14 % Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return, 3% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained, 13% JP Morgan EMU Bond, 10% Compounded Euro Short-term rate indeksiem.
  • “Savings Funds 100” ir sabalansēta portfeļa fondu fonds. Visi 100 procenti fonda aktīvu ir balstīti uz akcijām. Fonda ilgtermiņa mērķis piecu gadu laikā periodā ir pārspēt etalona indeksu. Fonds sevi salīdzina ar MSCI All Country World Net indeksu.

Šajā rakstā sniegtā informācija nav interpretējama kā personīgs ieteikums vai aicinājums iegādāties vai pārdot kādus konkrētus finanšu instrumentus. Pirms jebkādu lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas mēs stingri iesakām konsultēties pie Swedbank pārstāvjiem un ņemt vērā visus saistītos riskus.