17. jūn, 2022

Aprites, koplietošanas un zināšanu ekonomikas

Domājot par ilgtspējīga biznesa modeļiem, ir dažādi principi, kurus var izmantot kā orientierus. Aprites ekonomika nozīmē, ka tiek radītas preces, kuras domātas ilgstošai lietošanai, labošanai, atkārtotai lietošanai un pārstrādei. Koplietošanas pamatā ir ideja, ka mēs intensīvāk izmantojam resursus un dalāmies ar saviem resursiem, kuri citā gadījumā stāvētu neizmantoti, vienlaikus gūstot papildus ienākumus no sava īpašuma. Savukārt, nemateriālā jeb zināšanu ekonomika rada ekonomisko izaugsmi, izmantojot nemateriālos aktīvus – cilvēku zināšanas un talantus, digitālās un vadības prasmes, un organizācijas pieredzi.