17. jūn, 2022

Ilgtspējīgs bizness – bez inovācijām neiztikt!

Gluži kā inovācijas iemācīja mums izmantot fosilo enerģiju, inovācijas mums palīdzēs no oglēm un naftas atteikties, iemācīs mums saudzīgāk tērēt resursus un palīdzēt dabai atjaunoties. Bija vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un inovācijas, lai ražotu enerģiju no saules un vēja, lai no jauna izgudrotu automašīnu. Inovācijas ļauj mums sadarboties jaunos veidos, strādāt, satikties un iepirkties attālināti. Ilgtspējas inovāciju virziens var būt esošas preces vai procesa uzlabojumi vai arī radikāli jaunu produktu vai biznesa modeļu ieviešana. Tieši šis otrais virziens ir visnozīmīgākais ilgtspējas inovāciju jomā, jo ar nelieliem esošo preču vai biznesa modeļu uzlabojumiem vien neizdosies turpināt ekonomisko izaugsmi, kas nes mums labklājību, vienlaikus mazinot dabas resursu patēriņu.