Pasakas, kas palīdz bērnu attīstībai

„Ja jūs vēlaties, lai jūsu bērni izaug gudri, lasiet viņiem priekšā pasakas. Ja jūs vēlaties, lai viņi būtu vēl gudrāki, lasiet viņiem vēl vairāk pasaku,” teicis Alberts Einšteins.

Ko māca pasaku pasaule

Kā atzīst psihologi, bērnībā dominējošā ir labā smadzeņu puslode, kas atbild par emocijām un radošumu, tāpēc viņu attīstībai un socializācijai svarīgākā informācija ir jāpasniedz spilgtu tēlu veidā, kā tas ir pasakās.

Psihologs Bruno Betelhaims uzsver, ka, klausoties pasakas, bērni iemācās atrisināt dažādas problēmas un izprast patiesās dzīves vērtības. Tieši pasakās bērns pirmoreiz saskaras ar labo un ļauno, ar nodevību un izpalīdzību, viltību un gudrību – ar ko viņam nāksies saskarties arī īstajā dzīvē. Tā bērna zemapziņā veidojas sava veida informācijas banka par dažādām situācijām. Kopā lasīt pasakas un tās pārrunāt, ir labākais, ko varam iedot savam bērnam veiksmīgai dzīvei.

Prasmes, ko attīsta pasakas

  • Klausoties pasakas, bērnam attīstās fantāzija un iztēle.
  • Pētījumos pierādīts, ka bērniem, kuriem vecāki lasa pasakas, ir plašāks vārdu krājumus un bagātāka valoda.
  • Ar pasaku palīdzību iespējams bērnus iedrošināt tikt pāri grūtībām. Piemēram, ja mazais nevēlas doties uz bērnudārzu, izdomājiet pasaku, kurā ir līdzīga situācija, un pabeidziet to ar vārdiem „tad viņi sadraudzējās, un kopā gāja bērnudārzā”.
  • Pasaku galvenie tēli vienmēr ir pozitīvi un labestīgi, un bērni sevi vēlas identificēt tieši ar tiem.