Ziedo un palīdzi ne tikai citiem, bet arī sev

Gada nogale ir labestības laiks, kad īpaši piedomājam par tiem, kam šajā laikā klājas visgrūtāk. Ziedot nozīmē palīdzēt gan citiem, gan sev.

Ziedošana nav tikai naudas vai materiālo vērtību atdošana kāda mērķa vai indivīda labā.

Ziedošana ir arī par labāku sevis, savu vērtību un mērķu apzināšanos, tā iemieso mūsu vērtības darbos, jo atbalstām to, kas mums ir svarīgs. Un ļoti īpašs ir gandarījums, kad redzam, kā ar ziedojumiem veicinām reālus uzlabojumus.

Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu laikā, kad tik daudzi no mums jūtas atrauti no mīļajiem, izolēti, apšauba spēju ietekmēt lietu ritējumu un pat savu nozīmi pasaulē, ziedošana ir veids, kā atjaunot un nostiprināt saikni ar sevi, apkārtējiem un sajust, kā kaut nedaudz, kaut maziem solīšiem tieši mūsu dēļ kāda dzīve kļūst labāka.

5 veidi, kā ir iespējams ziedot

Lai arī šobrīd daudziem ir kļuvis grūtāk ziedot naudu, ir arī citi veidi, kā dot un palīdzēt uzlabot savu un citu dzīves. Ziedot var arī citus tavā rīcībā esošus resursus – lietas, laiku un talantus.

5 galvenie veidi, kā ir iespējams palīdzēt:

 1. ziedot naudu organizācijām;
 2. ziedot naudu kādam cilvēkam vai ģimenēm;
 3. dalīties ar savu laiku;
 4. dalīties ar saviem talantiem;
 5. dalīties ar savām lietām.
 1. Ziedot naudu organizācijām

Viens no populārākajiem ziedošanas veidiem ir ziedojumi reliģiskajām un bezpeļņas organizācijām, par kurām esam pārliecināti, ka tās ziedojumi izmantos cēliem mērķiem un to darbība atbilst mūsu vērtībām. Bezpeļņas organizāciju skaits, kas ietekmē to cilvēku un arī dzīvnieku dzīvi, kuriem tas patiešām ir vajadzīgs, ir milzīgs.

Tā, piemēram, cerībā stiprināt jauniešu mentālo un fizisko veselību, Swedbank 2021. gadā savu darbinieku vārdā ziedoja 50 000 eiro pieciām nevalstiskajām organizācijām un to projektiem:

 1. Projektam “Miljons sveču grupu māja” (realizē biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”)
 2. Pusaudžu resursu centram (nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds”) 
 3. biedrībai “House of Hope”,
 4. biedrībai “Ogle” un
 5. biedrībai “Papardes zieds”.

Atbalstu par labu konkrētajām iniciatīvām noteica Swedbank zīmola un darbinieku vērtības, uzsvaru liekot uz dažādību, kur skatījums uz to, kas ārkārtas situācijā ir svarīgākais un tāpēc atbalstāms, katram sabiedrības loceklim ir atšķirīgs.

 1. Ziedot naudu kādam cilvēkam vai ģimenēm

Virkne labdarības organizāciju dažādās akcijās, piemēram, “Enģeļi pār Latviju”, aicina palīdzēt segt izdevumus bērniem un pieaugušajiem, kuriem ir nepieciešama ilgstoša ārstniecība vai rehabilitācija. Reizēm to dara arī ģimenes un paši slimnieki.

Mājaslapā ziedot.lv iespējams sniegt savu atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams, ne tikai svētku laikā, bet iesaistīties visa gada garumā. Cilvēki vēršas pēc palīdzības arī gadījumos, kad ir notikuši kādi negadījumi, ugunsnelaimes vai viņi vienkārši vairs nespēj tikt galā ar saviem spēkiem.

Ziedot var dažādos veidos: pārskaitot ziedojumu uz konta numuru, zvanot uz ziedojumu tālruni, atstājot naudu ziedojumu kastītēs, iegādājoties īpašas lietas un produktus, kā arī krietni personīgākā veidā - nogādājot līdzekļus tieši atbalsta saņēmējam. Ir vērts arī painteresēties, vai tuvākajā lokā ir cilvēki un ģimenes, kuriem ir nepieciešama palīdzība, bet viņi kautrējas to lūgt.

 1. Dalies ar savu laiku

Laiks ir viens no katra vērtīgākajiem resursiem, bieži dalīties ar to ir visgrūtāk, bet tāpēc šāds atbalsts jo īpaši tiek novērtēts. Iespējamais atbalsta loks ir ļoti plašs – no vientuļo senioru apciemojumiem līdz pastaigām ar dzīvniekiem patversmēs. Var meklēt iespēju iesaistīties kā brīvprātīgajam bezpeļņas organizāciju aktivitātēs vai individuāli atrast iespēju kādam palīdzēt, piemēram, atnest pārtikas produktus no veikala vai nomazgāt logus kaimiņienei, kurai pašai to ir grūti paveikt.

 1. Dalies ar talantu

Dalīties var arī ar saviem talantiem. Tā, piemēram, labdarības organizācija Palīdzēsim.lv aicina pieteikties brīvprātīgajam darbam, lai tulkotu stāstus, pasniegtu privātstundas bērniem un vecākiem, sniegtu konsultācijas, palīdzētu dažādos labdarības projektos, organizētu pasākums un aktivitātes vai pašam izdomāt un plānot savus darbus saskaņā ar noteiktiem mērķiem. Palīdzēt var gan klātienē, gan attālināti, izmantojot telefonu vai tiešsaistē.

 1. Dalies ar lietām

Var dalīties ar lietām, kuras vairs nav nepieciešamas vai arī mērķtiecīgi sagādāt to, kas kādam ir īpaši vajadzīgs. Labdarības organizācijas apstiprina, ka Latvijā visvairāk ziedo apģērbu, to ievietojot ziedojumu konteineros vai nogādājot, piemēram, labdarības organizācijām Latvijas Sarkanais krusts, Pestīšanas armija, labdarības platformai Otrā elpa vai kādai citai.

Tomēr organizācijām bieži trūkst burtnīcas un rakstāmpiederumi, personīgās higiēnas līdzekļi, sadzīvē nepieciešami priekšmeti, dažādas palīgierīces. Daudziem nepietiek arī pārtikas produkti. Par to sagādi bez iztikas palikušajiem iedzīvotājiem rūpējas Latvijas Samariešu apvienības Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai”, kā arī virkne lokālāku organizāciju.

Ir svarīgi dalīties ar to, kam ir vērtība, kas kādam patiešām varētu noderēt, nevis to, kas šķiet mazliet par labu, lai izmestu atkritumos. Ar ziedotajām lietām mēs parādām attieksmi pret cilvēkiem, kuri tās saņems.

No viena soļa līdz paradumam dzīves garumā

Ziemassvētku laikā aktivizējas daudzas labdarības iniciatīvas, cilvēki plašāk atver sirdis un dalās. Tas ir ļoti skaisti, tomēr aicinām atcerēties, ka atbalsts ir nepieciešams nepārtraukti. Tāpēc ir vērts apsvērt, kā ziedošanu no īstermiņa aktivitātes pārvērst ilgtermiņa paradumā, lai mēs izmantotu šo iespēju kļūtu laimīgākiem ne tikai reizi gadā.

Šis paradums katram var atšķirties gan pēc izvēlētā mērķa, atbalsta formas un tā, cik intensīvi iesaistāmies. Galvenais, lai redzam tajā savas vērtības, sajūtam sevi kā aktīvu un pozitīvas pārmaiņas radošu kopienas daļu un gūstam gandarījumu.