9. dec, 2021

Risku pārvaldības konference: ESG risku pārvaldība

Uzņēmējdarbības vidē ienāk pārmaiņas, kas izriet no vides, sociāliem un korporatīvās pārvaldības (ESG) aspektiem. Tās ir nosacīti jaunas dimensijas un liek domāt daudz plašāk kā ierasts. Šīs pārmaiņas uzņēmumu vadības komandām prasa jaunas zināšanas, lai noturētu uzņēmuma konkurētspēju.

Aicinām iepazīties ar ekspertu skatījumu kā identificēt un novērtēt riskus, efektīvi vadīt pārmaiņas un ieraudzīt izaugsmes iespējas.

Māris Vainovskis, Eversheds Sutherland Bitāns Vecākais partneris

Ko sagaidīt no ESG normatīvā regulējuma: prasības, risku vadība un labā prakse

Ieva Kustova, KPMG Baltics AS ESG & ilgtspējas pakalpojumu vadītāja

Kas ir ESG riski un kā tos vadīt?

Ieva Vīgante, Swedbank Baltija Uzņēmumu segmenta vadītāja

Lauris Mencis, Swedbank Latvija Uzņēmumu pārvaldes vadītājs

Kāpēc un kā mainīsies Swedbank skatījums uz uzņēmumu kredītspēju nākamajos gados? Nozaru un uzņēmumu ESG risku novērtējums